Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) отказва да ни предостави доклад за състоянието на системата за мониторинг на качество на въздуха, който поискахме по реда на закона за достъп до информация. Агенцията заедно с Министерство на околната среда и водите не могат да финализират повече от година и половина въпросния анализ. Обжалвахме решението за отказ на институцията пред съда и смятаме, че докладът се бави, защото са налице сериозни проблеми с официалните измервания на въздуха в София, а вероятно и на други места в страната. 

Серията от целогодишни измервания на въздуха в София на „За Земята“ през 2021 г. и 2022 г. откриваха сериозно разминаване между официалните данни за замърсяването с азотен диоксид и реалната ситуация в различни части на града, където средногодишните стойности са над законовата норма. В 19 от общо 27 избрани точки за изследване в столицата средногодишните стойности за 2021 г. са над законовата норма. За 2022 г. данните ни потвърждават проблема, като измерените стойности са дори по-високи от предходната година, като през май месец ще представим и доклада ни по темата

Екип от експерти, ръководен от водещ международен специалист по качеството на въздуха, потвърди високото замърсяване с азотен диоксид в София и през март тази година. В същото време в нито една от официалните станции на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в града няма отчетени превишения на нормите за предходните години. 

Според нашия колега Ивайло Попов “Причина проблемът да не бъде официално констатиран досега се корени в неправилното разполагане на двете официални станции за измерване на замърсяването на въздуха от транспорта в София в нарушение и на българските, и на европейските правила.”

Още от 2021 г. сме в контакт с ИАОС и МОСВ във връзка с процедурата по оценка на съответствието на пунктовете за мониторинг за качеството на въздуха с нормативната уредба. Изпратихме редица писма, водихме разговори и искахме доклада, за да се запознаем с официалните констатации за системата за измерване на качеството на въздуха. През октомври 2023 г. пуснахме заявление до МОСВ, с което поискахме финалния доклад или ако не е готов – версията, в която той е изпратен за съгласуване от ИАОС до министъра. След като не получихме доклада, в началото на април тази година подадохме заявление към ИАОС със същото искане, но отново без резултат. 

За нас е скандален фактът, че ИАОС и МОСВ не могат да завършат доклада, при положение, че работата по преглед на станциите от мониторинговата система е свършена и още през октомври 2022 г. е имало версия, готова за съгласуване. Вероятно институциите умишлено се бавят, за да не станат публични проблемите с измерването на качеството на въздуха. Започваме дело, но и се надяваме служебният министър да предприеме действия по завършване и публикуване на доклада час по скоро.

Правилното разположение на пунктовете за мониторинг е ключово за точната оценка, а оттам и за предприемането на адекватни мерки за намаляване на замърсяването. Докато МОСВ и ИАОС се мотаят, в страната има хиляди граждани, които боледуват и умират преждевременно заради мръсния въздух.by