На форума “Невидими ръце – печелившо управление на отпадъците за всички“ в Дома на Европа на 14 юни говорихме за ролята на неформалния сектор, т.нар. ‘събирачи’ при събирането на рециклируеми отпадъци.

Презентациите, представени по време на събитието:

Initiates file downloadУправление на отпадъците в България – ново законодателство на ЕС и цели, постигнати резултати – Антон Пейчев, Opens external link in new windowМинистерство на околната среда и водите

Opens external link in new windowWaste.sofia.bg: Пътеводител за разделно събиране на отпадъците от домакинствата – Елица Панайотова, Зелена София / Столична община

Initiates file downloadКои са невидимите ръце и как работят? – Боян Захариев, Opens external link in new windowИнститут Отворено общество – София

Initiates file downloadHow Roma communities work, how to communicate and work with Roma in bridging the informal and formal sector – Sonja Barbul, Minority Rights Centre, Serbia

Initiates file downloadInequalities in the recycling sector in Romania – Flaviu Petean, Local Development Group in Cluj, Romania

Initiates file downloadInformal waste collectors and traceability – Arijan Toska, Opens external link in new windowMDC TI Net

Initiates file downloadCooperation with informal recycling enterprises – A European opportunity for Bulgaria– Dr. Anne Scheinberg, Opens external link in new windowSpringloop Cooperative

Всички презентации в архив можете да свалите от тук: https://frama.link/5fLcjWK_

Снимки от основните моменти в събитието вижте тук:
Opens external link in new windowhttps://frama.link/nyxjQKwt

Продължаваме да работим по темата – следващите стъпки включват правен
анализ на пречките и възможностите по отношение на неформалните
събирачи, сътрудничество с Opens external link in new windowХрана, не война/Солидарната кунхя-София и All Together in Dignity, срещи с доброволци и събирачи, а наесен предстои следващият
форум от поредицата.

Оставаме отворени за въпроси, предложения и идеи за сътрудничество.
Контакт: Евгения Ташева e.tasheva [at] zazemiata [.] org

by