София, България – Български екологични неправителствени организации (НПО) са доволни, че за спорен инсинератор за опасни отпадъци в региона на Стара Загора е отказано финансиране от Европейския съюз поради неадекватност на Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС). Официални източници от Европейската комисия (ЕК) потвърдиха недостатъците на Доклада по ОВОС, и по-специално недооценяването на влиянието на проекта върху човешкото здраве и природата.[1] Министерството на околната среда и водите, главният инициатор на проекта за Национален център за третиране на опасни отпадъци (НЦТОО), одобри ОВОС-а през октомври 2004 г., въпреки големите критики към проекта от страна на местните комитети и български НПО по време на разработването на проекта и обществените обсъждания миналата година.

Решението да не се дадат най-малко 25 млн евро от предприсъединителния фонд ИСПА [2] оставя бъдещето на НЦТОО неясно. Българското правителство все пак трябва да реши какво ще прави оттук нататък не само с проекта, но и със стратегията си за управление на опасни и индустриални отпадъци. Българските еколози подозират, че освен ако не се промени сегашния подход, основан на скъпи и противоречиви решения, които третират последствията, а не проблемите в тяхната същност, в близко бъдеще България ще се изправи пред повече и по-остри проблеми при управлението на отпадъците.

Този случай е показателен за баналните вече манипулации, които съпътстват процедурата по ОВОС в България и изготвянето на доклади за ОВОС с лошо качество, една година преди евентуалното приемане на България в Европейския съюз. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), другият потенциален донор на проекта НЦТОО, все още не е огласила позицията си във връзка с последните развития по проекта. Документите за НЦТОО обаче показват, че дори с 50% безвъзмездна помощ от ИСПА, икономическата полза от проекта е много малка.

Георги Бинев един от лидерите на протестите на местните Инициативни комитети срещу проекта заяви: „Това решение напълно оправдава нашата шестгодишна кампания в защита на здравето и живота ни от този зле замислен проект. Горчивата ирония е, че получихме подкрепа от Европейската комисия, но не и от собственото си Министерство на околната среда и водите.“

Ивайло Хлебаров от Екологично сдружение За Земята, член на CEE Bankwatch Network, каза: „Докладът по ОВОС изобщо не успя да отрази фундаментални неща като кумулативния ефект на проекта върху здравето на хората, съществуващото замърсяване в района и очакваните от проекта емисии. Въпреки това МОСВ намери за подходящо да одобри ОВОС-а през октомври 2004. По-рано тази година направеният от нас анализ за наличие на токсични химикали в района около предложения НЦТОО, откри нива на диоксини 20 пъти над допустимите норми според европейското законодателство. Очевидно ЕК намери за разумна идеята да не финансира инсинератор в регион с вече съществуващи тежки здравни и екологични проблеми. Сега ЕИБ трябва да ги последва!“

Петко Ковачев от Информационен и учебен център по екология, член на CEE Bankwatch Network добави: „Шестгодишната сага на МОСВ да избута напред този спорен проект доведе до липса на финансиране от ИСПА! Европейската комисия разпозна същинските проблеми, продължаващите манипулации с ОВОС и взе правилното решение. В резултат трябва незабавно да се направят значителни промени в МОСВ с цел да се посрещнат дори по-стриктните изисквания, които са част от финансиранията по Структурните и Кохезионния фондове за периода 2007-2013 г.“

[1] Националният център за опасни отпадъци е планиран да бъде разположен близо до село Ковачево в региона на Стара Загора. Центърът ще има два инсинератора за опасни отпадъци с капацитет съответно 15 000 и 30 000 тона годишно, склад за течни отпадъци, солидификационно съоръжение и депа за опасни отпадъци. Допълнително депо за опасни отпадъци е планирано да се построи до град София.

[2] 50% от средствата по ИСПА са предвидени за подобряване на околната среда в България чрез финансиране на инфраструктурни проекти в тази област, но не на всяка цена. България трябва да покрие Европейските екологични стандарти, както и да използва ефективно публичните средства.

by