За Земята се присъединява към отбелязването на Световния ден за действие СРЕЩУ изгарянето на отпадъци и ЗА Нулеви отпадъци, подкрепен от близо 250 граждански организации от цял свят [1], в рамките на Международния месец за действие срещу на мръсната енергетикат11 октомври – 11 ноември 2013 г. [2].

За едно модерно общество отпадъците са символ на неефективността и представляват зле управлявани ресурси. Вместо да продължава с изхвърлянето на сметища и да търси начини да гори отпадъците си, България може да извлече голяма част от суровините, нужни за производството, чрез осигуряване на наистина работещо разделно събиране на отпадъчни материали. В момента около 96% от отпадъците в България се натрупват в сметища [3], но вместо да се подобрява разделното събиране и рециклиране в столицата, Топлофикация София ще изгражда инсталация за изгаряне на отпадъци [4]. В Русе се обмисля подобен проект с участието на ТЕЦ-Русе, собственост на г-н Ковачки.

Производителите на цимент, на пластмаси, наред с поддържниците на промишленото изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-ове и инсинератори, заблуждаващо рекламират т.нар. „енергия от отпадъци“ като „чиста“ и „възобновяема“ алтернатива на конвенционалните изкопаеми горива, но това далеч не е така. Процесът, при който вместо гориво се използват отпадъци (т.нар. инсинериране) е значително по-замърсяващ от изгарянето всеки друг вид изкопаеми горива и в действителност разхищава енергия и суровини, които са с все по-ограничена наличност [5]. Не трябва да забравяме, че в отпадъците има голямо количество пластмаси, чиито суровина е петролът.

За Земята призовава националните и местните власти да използват отговорно и целесъобразно обществените средства на българските и европейските данъкоплатци (съответно от такса „битови отпадъци“ и еврофондовете). Вместо да инвестират в съмнителни схеми за изгаряне на механично разделени битови отпадъци в местните топлофикации, общините трябва да пренасочат средствата и усилията си в качествена промяна на организацията на събиране на отпадъците за добре функционираща система за материалното (а не енергийното) оползотворяване на вторичните суровини и биоразградимите отпадъци и към създаването на инфраструктура и мрежи за компостиране, рециклиране, повторна употреба и ремонт. Не трябва да се допуска финансирането и изграждането на инфраструктура за изгарянето на отпадъци, тъй като, веднъж изградена, тя задължава обвързаните с нея общини и региони да подават постоянен входящ поток от отпадъци за минимум 25 години, докато трае живота на съоръжението. Това би провалило всякакви опити на общините да повишат нивата на рециклиране и компостиране, и би довело до неизпълнение на националното и европейско законодателство. Европейските средства трябва да се насочат към създаването на създаването на инфраструктура и мрежи за компостиране, рециклиране, повторна употреба и ремонт. Принципът „Нулеви отпадъци“ означава остатъчните отпадъци – тези, които не се рециклират, компостират, или използват повторно, да се сведат до нула. Намаляването, повторното използване, рециклирането и компостирането създават нови работни места, спестяват средства, енергия и ценни природни суровини, и спомагат за опазване на околната среда, общественото здраве и борба с изменението на климата. Тези усилия вървят ръка за ръка с програми за чисто производство, отговорност на производителите, както и свеждане до минимум на производството на опасни и трудни за рециклиране материали. „Нулеви отпадъци“ е вече работещо решение на десетки места по целия свят.

__________

Бележки:

[1] За Земята е член на международната мрежа Нулеви отпадъци – Европа, в която членуват множество европейски общини, бизнеси и граждански организации, обединени от целта за премахване на отпадъците в Европа < www.zerowasteeurope.eu>. За Земята е част от Приятели на Земята – най-голямата международна мрежа от природозащитни организации, която води кампании по най-наболелите екологични и обществени теми < http://foeeurope.org/

[2] Относно Месеца за действие в областта на енергетиката 11 октомври – 11 ноември 2013 г.

http://reclaimpower.net/: Днес сме изправени пред планетарни бедствия и сме на път към катастрофални промени в климата. Навсякъде по света хората се обединяват за да реагират на кризата, но е необходимо посланието да достигне до повече хора, да се свържат и увеличат тези общностни действия. Ето защо Приятели на Земята се обединяват с други международни групи за организиране на световен месец на действие в областта на енергетиката. От 11 октомври до 11 ноември хора по целия свят ще поставят следните искания:

1. Глобална забрана на всякакви нови проекти за производство на ‘мръсна’ енергия (конвенционални и неконвенционални, изчерпаеми и изкопаеми горива)

2. Край на субсидии с парите на данъкоплатците за компании и проекти за мръсна енергия

3. Средствата да бъдат пренасочени към общностни и децентрализирани системи и енергийни решения.

[4] Топлофикация София предлага да изгради инсталация за изгаряне на модифицирано гориво от отпадъци (РДФ), което ще се произвежда от бъдещата инсталация за механично-биологично третиране (МБТ) в София. Повече информация може да намерите тук http://zazemiata.org/v1/Novini-CHetene.115.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=162&cHash=f53e832aa164ba7cfd2bfd5faeed58aa

[5] Производството на 1 т вестникарска хартия от дървесина изисква 11 699 квтч. Ако този един тон се изгори се получават 1,875 квт електроенергия. Изгарянето е загуба от 9 824 квтч. Ако този един тон се рециклира, ще са необходими само 6442 квтч, за да се произведе 1 т хартия. Така се спестява 5257 квтч електроенергия. (EPA Solid Waste Management and Greenhouse Gases — A Life-cycle Assessment of Emissions and Sinks; 3rd Edition, September 2006; Exhibit 2-4 pg 27 and Exhibit 2-6 pg. 29).

by