Нуждаем се от помощта ви!

Тазгодишната акция за почистване на защитени и труднодостъпни планински местности ще се случи между 26 август и 1 септември в района на хижа Чакър войвода, Национален Парк Рила. Ще почистим билата и циркусите, най-горното течение на р. Марица, пътеките към Ситняково, Заврачица и Мусала, стари сметища, както и останките на едни отдавна разрушени, неизползваеми бунгала в района.
За първа година нямаме никакво финансиране от фондация, нито от бизнес организация. Но това пък ни дава надежда, че можем да съберем нужните около 2000 лв. за събитието по един нов начин, базиран на солидарност и взаимопомощ.
Затова молим тези от вас, които не смятат да участват, но се чувстват емоционално, душевно и политически съпричастни към поЧИСТванията, да се замислите дали не искате да помогнете като направите дарение, в размер по ваш избор.
Важно! Почистването ще се случи и МОЖЕ да се случи, САМО ако съберем тези легендарни 20 или 10  души които да дарят по 100 или 200 лв.
Така че моля, бъдете с нас!
Препратете и на други знайни и незнайни хора с големи сърца.
И тъй като нямаме много време:
КРАЕН СРОК ЗА ДАРЕНИЯ: 15-ти август
Как да дарим:
1. На адреса на За Земята: гр. София, бул. Янко Сакъзов 11 Б, партер, ап. 2 (търсете Жени)
2. На банковата сметка на За Земята, на страница „Подкрепете ни“, като изрично посочите основание за трансфера „Дарение за Почистване 2011“.
Минимален бюджет „Почистване 2011“:
Чували, ръкавици и консумативи: 200 лв
Храна: 1300 лв
Пътни разходи и комуникации: 200 лв
Транспортиране на храна и отпадъци: 300 лв
Общо: 2000 лв

За почистването

То е интензивно, истинско и неуморно! Включва почистване на пътеките, езерата и върховете във  високите и недостъпни с превозно средство части на планините, както и коренно изгребване на скрити сметища около хижите и местата за бивакуване, които сега са като рани в планината, макар да се виждат само от набитото око на опитния планински отпадъко-търсач.

То не е само почистване: то включва един дух за задружност, споделяне на задачи и доброволчество (и от страна на организаторите). То предполага  съжителство с най-нисък екологичен отпечатък, вегетарианска диета и едно разбиране че заедно можем да постигнем нещо много красиво.

Чистенето е и портал към екологична и социална активност: много от хората, които вляха и продължават да вливат сили в различните дейности за опазване на природата и социалната  ангажираност в България преминават поне през едно почистване от където се заразяват с един специфичен дух на активност и желание за социална промяна.

И разбира се, защо труднодостъпни територии, а не паркове, язовири, реки и така нататък? Понеже за почистването на защитените високопланински местности се изисква известен планинарски усет и опит, както и по-дългосрочно присъствие в планината (докато леснодостъпните места лесно могат да се почистят от един по-широк кръг от населението в рамките на еднодневни местни инициативи, като се започне с ученици, активни местни хора и т.н.).

Идеята е също и да запазим тези територии труднодостъпни за урбанизиране и строителство, но лесно достъпни за крака, ръце и очи, които виждат природата в чистата и форма, без добавки под формата на метални стълбове, хотели, лифтове и влекове. Нещо повече, почистванията, като обединяват стотици хора от цялата страна и като дават пример за интерес и грижа за планината, са един своеобразен начин да запазим планините, от които черпим вдъхновение и енергия, чисти и свободни от комерс.

За контакти:
Филка: filka [ат] riseup [точка] net
Жени: e.tasheva [ат] zazemiata [точка] org

by