RePower the Regions: Амбициозни и достъпни планове за чиста енергия в подкрепа на регионите за справедлив преход

Участието и водещата роля на въглеродно интензивните региони в прехода към чисти енергийни решения са предпоставки за постигане на неутралност по отношение на климата в ЕС до 2050 г. Въз основа на тази предпоставка инициативата „RePower the Regions“ има за цел да гарантира, че плановете на регионите за чиста енергия са съобразени с целите на ЕС в областта на климата до 2030 г. и имат силна подкрепа на местно равнище, както и да предостави практически насоки и пътни карти за това как да се подпомогнат регионите.
Проектът ще се основава на опита, който натрупахме в рамките на проекта LIFE RegENERate, за да засилим още повече участието на хората във вземането на решения в процеса на справедлив преход и да улесним разработването на механизми, водени от хората, за наблюдение и участие във вземането на решения в 16 региона на справедлив преход в 9 държави – България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Полша, Румъния, Словакия и Украйна.

Информация за проекта:
Номер на проекта и име: 101120862 — LIFE22-CET-RePower the Regions
Начало на проекта: 01/10/2023
Край на проекта: 31/03/2026
Източник на финансиране: Програма LIFE
Обща стойност на проекта: 1,498,671.00 евро
Официален уебсайт: RePower the Regions: Ambitious and inclusive clean energy plans for repowering the just transition regions – Bankwatch

Партньори:
България – ЕС За Земята (ЗЗ) / Friends of the Earth Bulgaria
Чехия – Centrum pro dopravu a energetiku / Centre for Transport and Energy (CTE)
Естония – MTÜ Eesti Roheline Liikumine / Estonian Green Movement (EGM)
Унгария – Magyar Természetvédők Szövetsége / National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary (NSC-FoE HU)
Латвия – Zaļā brīvība / Green Liberty (GL)
Полша – Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć / The Polish Green Network (PGN)
Румъния – Asociația Bankwatch România / Bankwatch Romania Association (BW RO)
Словакия – Priatelia Zeme-CEPA / Friends of the Earth-CEPA (FoE-CEPA)
Украйна – Centre for Environmental Initiatives “Ecoaction” (EA)