Днес, 12 май, във Върховния административен съд се проведе финалното заседание от 4-годишната съдебна сага против откриването на нова въглищна мина в България. Началото бе през август 2018 г. когато фермерът Емил Мирчев от с. Радуловци, община Сливница, притежаващ земеделски парцели, попадащи под концесията за нова въглищна мина, атакува в съда решението на Министерски съвет, да предостави 30-годишна концесия за добив на лигнитни въглища на Минна Компания ЕООД.

Концесията е част от Алдомировския въглищен басейн, намира се между 3 села Братушково, Радуловци и Бърложница. Става въпрос за отваряне на нова въглищна мина на 40 км от София, която да работи по открит способ на въгледобив. Това означава значително прахово замърсяване не само за местните села, но и достигащо до столицата. 

Освен, че ще унищожи големи количества плодородна почва, мината с площ 2 кв. км. е в непосредствена близост до основните водоснабдителни съоръжения на селата Бърложница и Радуловци, което крие сериозен риск от увреждане на питейните запаси, а в дългосрочен план и спадане на водоносния хоризонт.

На територията на община Сливница, в близост до планираната мина, се намира влажната зона Алдомировско блато – защитена зона дом на редки птици и растения като блатното кокиче от Червената книга на България. Въгледобив по открит способ би увредил местообитанието на ценни не само за България, но и цяла Европа видове.

Малко повече за делото:

Снимка Деннис Тодоров

Земята на Емил ще бъде отчуждена, ако загуби битката в съда. А тази плодородна земя е завещана от дедите му, обработвал я е дядо му, а днес чрез нея изхранва децата си. 

Четирима други собственици поискаха да се присъединят към неговата жалба, но не успяха навреме да подготвят нужните документи. На по-късен етап като страна по делото се присъедини община Сливница, чиито общински земи също попадат в обхвата на концесията. Самата община е избрала свой различен път на развитие – път на екологосъобразно земеделие и туризъм с изградени водни атракциони, екопътеки, къщи за гости, реновирани пътища. Всичко това ще се увреди от отварянето на мината. В замяна на унищожението на своята територия община Сливница ще получи концесионно възнаграждение от едва 18 хил. лева, несравнимо по-малко от нужните за посрещане на загубите й.

Чрез свои фотографии пред съда символично бяха и други представители на протестиращите села. Заедно със земеделеца Емил са овчар, пчелар, учителка по биология, майка с двете й малки деца.                                                                                                      Всички те имат различни причини да искат концесията да не става реалност. 

За Земята и Грийнпийс България подкрепяме правото на местните жители на чиста околна среда и запазване на поминъка, който са си избрали. 

Плановете за мината са лигнитните въглища от нея да се горят в ТЕЦ Бобов дол – един от най-големите замърсители на Югозападна България. В допълнение към запрашаването от експлоатацията на мината, друг важен проблем идва от 15-те км. транспорт със самосвали от мината до гара Алдомировци, на път за ТЕЦ Бобов дол. Освен качеството на въздуха, тези камиони ще увредят и модернизираните наскоро с европейски средства пътища между селата и София. Именно тези комфортни пътища са една от причините множество млади семейства да се върнат да живеят в засегнатите села и да пътуват всеки ден до работните си места в София. В същото време ръководството на ТЕЦа многократно са заявявали в интервюта, че ще поемат по зелен път на развитие със собствени фотоволтаични мощности и производство на зелен водород. 

Срокът на концесията е 30 г., а страната ни чрез Плана за възстановяване и устойчивост вече заяви намерението си да преустанови използването на въглища до 2038 г. Работата на бъдещата мина надхвърля и срока от 2050 г. на Европейския съюз континента да стане първият въглеродонеутрален такъв. 

54% от всичките емисии на въглероден диоксид, отделени в България, са от въглища. За сравнение през 2014 г. са били 41%. Към днешна дата, вместо да се отваря нова въглищна мина, е нужно дaа се работи към диверсификация на източниците на енергия, включително газ, тоест към цялостна диверсификация на енергоизточниците в посока декарбонизация и нулев въглероден отпечатък.

Снимка: Божидар Николов

Припомняме и значима победа по настоящото дело, която се случи преди около година. Въпросната въглищна компания, свързана с консултанта Христо Ковачки, изпрати искане до съда за предварително изпълнение на концесионните си права – тоест пожела да започне добива на въглища преди да е приключило делото и съдът трябваше да даде мнението си. За щастие след нашата подробна аргументация, съдът отхвърли искането добивът на въглища да започне преди края на делото.

Природата и възможностите за туризъм и екологично земеделие щяха да бъдат унищожени безвъзвратно преди края на делото, но беше предотвратено.

Какво можеш да направиш?

Изпрати писмо на премиера оттук 👉 https://act.gp/pishi-na-kiril-petkov 👈 и поискай Министерският съвет да отмени разрешението за новата мина, свързвана с Христо Ковачки и да избере Живота пред Въглищата!

#ДОМЪТмиНЕеМИНА

Независимо от изхода на това дело, спасението на този район е на един подпис разстояние – този на премиера. Той може да отмени разрешението за въгледобив и да подкрепи живота в района, красив и чист, какъвто е сега. Така проблемът да се реши по най-бърз, щадящ за хората начин.

by