Невидими ръце: Първоначална оценка на мащаба на неформалния сектор за събиране на вторични суровини в София – За Земята

171116_Ocenka_Wastepickers_Sofia_final-format

Анализ на данните от изследване на неформалния сектор за събиране на вторични суровини в София по данни от теренно проучване от м. май 2017 г. – Боян Захариев, Институт Отворено общество – София

https://www.zazemiata.org/171116_analiz-danni-nevidmirace/ 

 

 

 

 

 

by