Създаването на Механизма за справедлив преход (МСП) отразява ангажимента на Европейската комисия за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г., като насърчава социалната и икономическата справедливост и подкрепя прехода към декарбонизирана икономика.

В рамките на Механизма, от държавите-членки на ЕС се очаква да разработят Териториални планове за справедлив преход (ТПСП) като условие за достъп до различните схеми за финансиране.

Механизмът за справедлив преход е част от по-голям пакет от финансови средства, които се предоставят за постигане на целите на Европейската зелена сделка, в която най-голям дял заемат екологичните решения.

Подборът на проекти в рамките на Фонда за справедлив преход се ръководи от целта да се осигури честен и справедлив преход към декарбонизирана икономика. Проектите трябва да бъдат включени в ТПСП и да отговарят на критериите за:

  • намаляване на емисиите на парникови газове,
  • създаване на нови работни места,
  • насърчаване на социалното приобщаване,
  • опазване на околната среда и
  • принос към общите цели на Механизма за справедлив преход.

В Регламента за Фонда за справедлив преход се определят общите насоки и принципи, които проектите за справедлив преход трябва да следват и се посочват потенциалните области за финансиране на проектите. Той обаче не предоставя достатъчно подробности.

За да запълним тази липса, съставихме списък с критерии за подбор и видове проекти, които публичните органи могат да използват като насоки при избора на проекти за справедлив преход и зелена икономика. Тъй като тези проекти могат да включват различни заинтересовани страни, също така предоставяме насоки за ангажиране на заинтересованите страни на ниво планиране и при наблюдение за напредъка на тези проекти. 

Настоящото ръководство има за цел да подпомогне органите, вземащи решения в това да подберат проекти, които целят да постигнат устойчив енергиен преход по разнообразен, обективен и справедлив начин.

Надяваме се, че то ще повиши нивото на амбиция за устойчиви решения в регионите и ще позволи на това средствата да бъдат използвани по начин, съобразен с целите на справедливия преход. 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свалете като pdf файлby