ЕС осигурява различни фондове за подпомагане на държавите членки при изпълнението на европейските политики. Финансовата подкрепа от ЕС е важен инструмент за постигане на целите на Европейската зелена сделка. От 2021 г. до 2027 г. има фондове и програми, на разположение от традиционния бюджет на ЕС (многогодишната финансова рамка), от плана за възстановяване след пандемията („Next Generation EU“) и от приходите от схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ). Взети заедно, тези програми осигуряват милиарди евро за инвестиране в действия в областта на климата и спомагат за постигането на целите за 2030 г.

В настоящото ръководство се подчертава важността на някои от фондовете, които са от най-голямо значение за действия в областта на климата, а именно фондовете на политиката на сближаване, Механизма за възстановяване и устойчивост, Фонда за справедлив преход, Фонда за модернизация и Социалния фонд за климата. В него е описано как може да участвате в разработването и изпълнението на фондовете на ЕС и да се увеличи потенциалът им в полза на гражданите и околната среда.

by