,

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (ПВУ), ПРЕДСТАВЕН ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.10.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,

Правителството дава срок до края на ноември за коментари по черновата на плана. Планът е представен на strategy.bg със срок за консултация до 29.11.2020 г.

Становището е подготвено със съдействието на Minor Foundation/ Supported by the Minor Foundation for Major Challenges

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?Id=5572

ZZ_Komentari_Plan za vuzst_29.11 (1)

ZZ_resume_plan_recovery_BG

ZZ_Position_NRRP_ENG

ZZ_Position_NRRP_Resume_ENG