„За устойчиво управление на отпадъците, без изгаряне“ – отворено писмо

by