Апел към Янез Поточник, еврокомисар по околна среда

По идея на GAIA: Световното обединение за алтернативи на изгарянето

Подпишете петицията в AVAAZ: http://www.avaaz.org/en/petition/STOP_BUILDING_WASTE_INCINERATORS_IN_EUROPE/

“Като европейски граждани настояваме Европейската комисия да ограничи изграждането на нови инсинератори. Изгарянето на отпадъци си съперничи с рециклирането им, а фактите показват, че много европейски страни вече имат повече капацитет за изгаряне, отколкото отпадъци за горене. Затова ви призоваваме да предприемете мерки за поощряване на екологичното проектиране на продуктите, намаляването, повторната употреба и рециклирането на отпадъците възможно най-близо до техния източник. Ако Европа иска да постигне целите си за ефективно използване на ресурсите до 2020 г, не трябва да се строят нови инсинератори.”

ЗАЩО Е ВАЖНО ТОВА

Рециклирането в Европа е в опасност. Излишният капацитет за изгаряне в някои страни става причина за изгарането на отпадъци, които са годни за рециклиране, както и за увеличаващия се приток на отпадъци за изгаряне от други страни, които нямат стимул да рециклират.

В момента отпадъци от Англия пътуват за Холандия, от Италия – за Германия, от Норвегия – за Швеция… Никой не знае колко точно отпадъци прекосяват европейските граници с цел изгаряне. Това, което знаем е, че рециклирането може коренно да се подобри, и че гражданите плащат огромни сметки за изграждането и работата на заводи за изгаряне на суровините, които ние би трябвало да споделяме със следващите поколения.

Европейският съюз си противоречи. Ежегодно европейците изгарят все по-големи количества отпадъци (69,5 милиона тона между 2007 и 2010 г), а същевременно ЕС е поел ангажимент до 2020 г постепенно да премахне изгарянето на отпадъци, годни за рециклиране1.  Въпреки това, няколко нови завода са запланувани или вече се изграждат в момента. Строежът на нови инсинератори няма смисъл, при положение че държави като Германия, Дания, Великобритания, Холандия и Швеция имат повече капацитет за изгаряне на отпадъци, отколкото отпадъци за горене.

Начинът ни на живот – на лесното изхвърляне, съсипва бъдещето ни, а инсинераторите са отличен пример за неустойчива практика. Има нужда от инвестиции в екологично проектиране на продуктите, намаляването на отпадъците, повторната употреба и рециклирането, а не в заводи, които унищожават ценните суровини.

Молим ви да поискате от Комисаря по околна среда да промени законовите и икономически стимули, така че средствата, които сега отиват за изгаряне, да се пренасочат към съхраняване на суровините и постоянния им кръговрат в икономиката.

За повече информация вижте изследването Incineration overcapacity and waste shipping in Europe: the end of the proximity principle? (английски език, 23 страници)

Подпишете петицията в AVAAZ: http://www.avaaz.org/en/petition/STOP_BUILDING_WASTE_IдействиеNCINERATORS_IN_EUROP

by