Община Габрово със съдействието на екологично сдружение За Земята разработва план за предотвратяване на пластмасовите отпадъци в общинските административни сгради, училища, детски градини, по време на събития и в обществените пространства чрез въвеждане на системи за повторна употреба.

Първоначалният вариант на плана предизвика отворена дискусия относно ефективните и приложими мерки с активното участие на местните власти, бизнеси и жители.

Основните цели в плана са:

  • Намаляване на пластмасовите изделия за еднократна употреба в общинските административни сгради;
  • Намаляване на пластмасовите изделия за еднократна употреба в училища, детски градини и ясли;
  • Намаляване на пластмасовите изделия за еднократна употреба по време на публични събития, организирани на територията на общината – празници, фестивали, концерти, спортни събития;
  • Фестивал на Узана без пластмаса за еднократна употреба;
  • Повече граждани да използват градските чешми за вода в собствен съд;
  • Повишена осведоменост и разбиране сред жителите, бизнеса и основните заинтересовани страни в общината за екологичното и икономическото въздействие на пластмасовите отпадъци.

Събитието беше открито от кмета на община Габрово Таня Христова, която заяви амбицията на целия ѝ екип да се справи с пластмасовото замърсяване, което вреди не само на природата, но и на здравето на гражданите.

В дискусията се включиха представители на местната власт и администрация, училища, местния бизнес, както и активни граждани.

Фокус в разговора беше работата с ученици – от една страна как да се намалят опаковките в училищните сгради, например с повече поставяне на филтри за вода на чешмите, от друга страна – как децата да се мотивират и да бъдат добрият пример и за възрастните при справянето с пластмасовата криза. 

Бяха предложени интересни игри с награди за най-активните в намаляването на еднократната пластмаса. 

Особено внимание се обърна на добрите практики за намаляване на употребата на еднократни пластмаси по време на събития – концерти, фестивали, спортни състезания и др. и как това може да допринесе за развитието на региона. Ето някои от предложените мерки:

  • Още в началото на организацията на публично събитие да се информират всички търговци как да заменят използването на пластмасови съдове за еднократна употреба с алтернативи за многократна, а при възможност се въвежда депозитна система на чаши;
  • На участниците да е разрешено да носят бутилки за многократна употреба и собствени прибори за хранене;
  • Да е осигурена безплатна чиста чешмяна вода и опции за презареждане на бутилки за многократна употреба;
  • Да не се допуска използването на сламки, бъркалки, украси за коктейли, прибори за еднократна употреба.

Разбира се, дискусията за събития се фокусира и към предстоящия Узана поляна фестивал през юли. Миналата година беше въведена депозитна система за чаши, тази година ще се продължи с тази добра практика, но общото мнение е, че трябва търговците да спрат да предлагат пластмасови чаши за еднократна употреба или да има намаление, ако човек е с депозитна или със своя собствена. 

Дискусиите за новия план за предотвратяване на пластмасата за еднократна употреба ще продължат, със сигурност и по време на Узана поляна фест ще има отделено време за разговори по темата.

by