Ръководство за европейските фондове

ЕС осигурява различни фондове за подпомагане на държавите членки при изпълнението на европейските политики. Финансовата подкрепа от ЕС е важен инструмент за постигане на целите на Европейската зелена сделка. От 2021 г. до 2027 г. има фондове и програми, на разположение от традиционния бюджет на ЕС (многогодишната финансова рамка), от плана за възстановяване след пандемията („Next Generation EU“) и от приходите от схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ). Взети заедно, тези програми осигуряват милиарди евро за инвестиране в действия в областта на климата и спомагат за постигането на целите за 2030 г.

В настоящото ръководство се подчертава важността на някои от фондовете, които са от най-голямо значение за действия в областта на климата, а именно фондовете на политиката на сближаване, Механизма за възстановяване и устойчивост, Фонда за справедлив преход, Фонда за модернизация и Социалния фонд за климата. В него е описано как може да участвате в разработването и изпълнението на фондовете на ЕС и да се увеличи потенциалът им в полза на гражданите и околната среда.

ОТВЪД ПЕЧАЛБАТА: как да променим Европейската зелена сделка в полза на благосъстоянието на хората

Няколко месеца преди европейските избори през 2024 г. все още не е ясно как ЕС ще финансира дейностите си в областта на климата. Планът за опазване на околната среда и възстановяване е под заплаха в Европа четири години след обявяването на Европейската зелена сделка (ЕЗС) и почти двойното увеличение на бюджета на ЕС след създаването на фонда NextGenerationEU на стойност 800 млрд. Евро с цел да се помогне на държавите членки да реагират на икономическите последици от пандемията. Това се случва докато кризите, свързани с климата и биоразнообразието, стават все по-сериозни.

Как да се харчат средствата по Зелената сделка, така че да бъдат в полза на хората? Това е въпросът, който си задаваме, след като:

 • Намаленото финансиране за България по ПВУ засегна 10 проекта, свързани със зелената трансформация.
 • Отпаднаха 5, насочени към декарбонизация на транспорта, опазване на биоразнообразието и природните ресурси;
 • С намалено финансиране са 4 инвестиции, свързани с енергията и енергийната ефективност.

Въпреки, че направените изменения засягат пряко хората, те не бяха публично обсъдени. Тези промени са в ущърб на основната цел на плана за възстановяване и устойчивост, а именно, декарбонизация на икономиката.

, ,

Транспортна бедност в Централна и Източна Европа: България

В много държави транспортната бедност остава сравнително слабо изследвана и рядко се намират дефиниции на проблема както на европейско, така и на национално ниво. Проблемът обаче се налага като все по-сериозен с постоянното нарастване на автомобилния дял и покачване на цените на горивата, следващо повсеместната зависимост на транспортната система и услуги от петрол. Проектът „Транспортна бедност в Централна и Източна Европа“ цели да разгледа съществуващите политики, да оцени състоянието на транспортната бедност в България, Хърватия, Унгария, Румъния, Словакия и Словения, както и да повиши информираността на гражданите и отговорните институции.
Прегледът за всяка от посочените държави е планиран като кратък брифинг, който да бъде разпространен до заинтересовани страни. Докладите са изработени следствие на обществено налична информация и няколко целенасочени интервюта. Те са свободни за ползване и са основа за по-нататъшни дейности свързани с транспортната бедност. Инициативата е финансирана от European Climate Foundation (ECF).

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свалете доклада тук

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
,

Отворено писмо на ЕС „За Земята“ относно: Демократичност и публичност на срещата за бъдещето на Кресненския пролом и автомагистрала Струма, на 30 ноември 2023 г. в Брюксел

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
, , , ,

Годишен описателен и финансов отчет за 2022 г. на ЕС „За Земята“

Свалете отчета като pdf файл

, ,

Наръчник с инструкции за игри в платформата ActionBound

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Нужен е граждански контрол на парите от Зелена сделка за реална зелена трансформация на Европа

Докладът „Възстановяването след COVID-19 не е възможно без гражданско участие: Защо включването на обществеността е от ключово значение на зелената трансформация на Европа?“ показва спешната необходимост от участие на обществеността в разработването и прилагането на фондовете за възстановяване на ЕС и разкрива как липсата на обществен контрол е довела до вредни инвестиции в седем държави-членки на ЕС.

Значителни ЕС средства бяха наскоро предоставени чрез бюджета на ЕС, пакета за възстановяване „Следващо поколение ЕС“ и инвестиционните прогарами REPowerEU. Инвестиционните решения обаче все по-често се вземат при закрити врата.

Като изключва гражданите от този процес на трансформация, ЕС рискува да финансира инвестиции, които не отговарят на целите на Европейската зелена сделка, а задълбочават неравенствата и компрометират общите ни усилия за зелена трансформация.

Докладът е изготвен в рамките на проекта „Граждански мониторинг на финансирането на Зелената сделка” и обединява опита на осем различни граждански организации и включва седем отделни казуса, които предоставят информация от реалността.

Докладът е достъпен на следния интернет адрес на английски.

Свали пълна версия на доклада на български:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свали

 

Отворено писмо публикувано в цяла Европа през първия ден от конференцията „Отвъд растежа“

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
, , , , ,

Годишен описателен и финансов отчет за 2021 г. на ЕС „За Земята“

С радост ви представяме годишния описателен и финансов отчет за 2021 г. на ЕС „ За Земята. Изготвихме го с много желание и старание, за да бъде съдържанието му по-достъпно, илюстрирано и разбираемо за вас – хората, които ни подкрепят и помагат.
2021 г. мина в несигурността на пандемията на COVID-19 и все по-осезаемата глобална климатична криза. Екипът на „За Земята“ се разрасна и още по-активно работи върху темите „Енергия и климат“, „Икономическа справедливост“, „Въздух“, „Нулеви отпадъци“, „Храна и земеделие“, „Училище за устойчивост“.
Справедливият енергиен преход и предложенията за реформи и инвестиционни проекти в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) бяха основен акцент в работата на екип „Енергия и климат“. Започнахме да работим върху мерки за въвеждане на ВЕИ и енергийна ефективност, продължихме работата с местни общности и стартирахме кампанията срещу изкопаемия газ.
През 2021 г., чрез участието си в колективен иск, „За Земята“ спечели дело срещу Столична община, като съдът задължи администрацията да предприеме мерки за подобряване качеството на въздуха в София.
Изгарянето на отпадъци в тецове и специално построени съоръжения продължи да мобилизира местните общности. Работата с хората от Девня се разви в структурирана кампания, като започнахме да работим усилено с общини за насърчаване на „нулеви отпдъци” като подход за управление на отпадъци.
Въвеждането на правила за намаляване на еднократната пластмаса чрез Общоевропейска директива беше стъпка в правилната посока. Но преобладаващата част от най-често срещаните отпадъци са пластмасови бутилки. Затова усилията на екип Нулеви отпадъци се насочиха към популяризиране на решенията и въвеждане на депозитна система за пластмасови бутилки.

Наръчник за данъчна справедливост: Ръководство за учители и план на уроци

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Най-големите компании в България плащат по-малко данъци от останалите

Представяме ви заключенията от доклада на Екологично сдружение „За Земята“ с автор финансовият журналист Димитър Събев и съавтор Ива Димитрова от екип „Икономическа справедливост“ на „За Земята“. Документът използва изцяло публична информация и разглежда корпоративните данъци на десетте най-големи частни предприятия в България. Данните показват, че съотношението „данък/приходи“ е средно 0.34% за 2020 г. и 0.37% за предходната година. С други думи, държавата прибира между 3 и 4 лева от всеки 1000 лева от бизнеса на най-големите фирми.

,

Становище на Екологично сдружение „За Земята” и „WWF – България“ относно социалния климатичен фонд

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

,

Териториалните планове за справедлив преход — възможност за бърз и устойчив енергиен преход на въглищните региони

Тодор Тодоров
Екип Енергия и климат, За Земята

English version

Безспорно териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) на въглищните региони са от съществена важност извършването на декарбонизация и зелен енергиен преход в тях. Стара Загора, Перник и Кюстендил са регионите, за които е предвидено и европейско финансиране на плановете им. В годините се убедихме, че само наличието на солиден бюджет не е достатъчно и дори може да има съмнителен ефект. Виждали сме  финансиране на нерентабилни или недоизмислени проекти, само и само да се усвоят парите, липса на визия, възпитание на непазарни и дори корупционни практики. 

Доброто планиране е в основата като забавянето на регионалните планове от администрацията има и обективна причина — голямото закъснение на Националния план за възстановяване и устойчивост  (НПВУ), по който работиха екипи от 3 поредни правителства. Плановете за преход отвъд въглищата на въглищните региони са пряко свързани с Националния план и нямаше как да бъдат подготвени преди одобрението му от Европейската комисия (ЕК), което се случи едва през април тази година. Според някои енергийни експерти липсата на осъвременена енергийна стратегия също е пречка  пред работата по териториалните планове, но според нас никоя енергийна стратегия не би предвидила огромния скок на цените на енергията в Европа от есента на миналата година, както и бруталната агресия на Путинския режим срещу Украйна.

Сега обаче правителството трябва да ускори работата и да представи териториалните планове за обществено обсъждане. Ценовият шок на енергията, произведена от газ и въглища, за пореден път ни показа, че разчитайки на изкопаеми горива, поставяме икономиката не само в позиции на несигурност и зависимост от непредвидими пазари, така и на политически и икономически интереси, върху които нямаме контрол.

Според нас правителството следва да подходи към ТПСП с визия за извършване на енергиен, икономически и социален преход във въглищните региони и подход за съхраняване и повишаване на доходите на хората, заети в сектора и повишаване на качеството им на живот и работна среда.

Това би позволило да се определят количествено социално-икономическите загуби, които Фондът за справедлив преход следва да компенсира.

За осигуряване на по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени трябва да се заложи на енергийната ефективност, диверсификация на енергийните доставки и ускорено внедряване на възобновяема енергия за замяна на изкопаемите горива в домовете, промишлеността и производството на електроенергия.

Основните ни препоръки към правителството при работата му по териториалните планове се фокусират върху необходимостта от конкретика от мерките и индивидуалност в подхода: 

 • Да се съсредоточи върху предлагане на конкретни проекти, подпомагано от всички заинтересовани страни – вече мина времето на общите насоки;
 • Да се ръководи от предвидената декарбонизация на енергийния сектор чрез достигане на 40 % намаляване на въглеродните емисии от производството на електроенергия до 2026 г. (в сравнение с нивата от 2019 г.), която час по-скоро трябва да влезе и в нормативен документ;
 • Да приложи диференциран подход, защото трите региона са в много различна икономическа и социална ситуация — Бобов дол е в сериозна социална и икономическа криза, Перник е близо до София, което влияе добре на перспективите за развитие, а Стара Загора е един от регионите с най-високо средно възнаграждение. В тази връзка е добре да се посочат секторите, които имат потенциал за развитие;
 • Да се започне с ясно очертаване на началната ситуация в регионите — брой директни и индиректни работни места, както и профил на компетенциите на тези хора, за които ще се търси алтернативна заетост. 
 • Да се инвестира в подготовка на кадри за екосъобразни индустрии, включително в енергийния сектор – инсталиране на ВЕИ и други енергоспестяващи мерки. Учебните заведения на гимназиално ниво и висше образование в регионите все още се фокусират върху замиращата въглищна индустрия. 
 • Да има конкретни мерки и график с ясни срокове за затваряне на въглищните централи и мини. Не е нужно да са рекордно кратки, но да са посочени и защитени с конкретни проекти и алтернативи, както за заетост, така и за алтернативни ВЕИ мощности и съхранение, съобразени с местните географски особености. Според нас икономическата логика няма да позволи голям дял на въглищата в енергийния микс след 2030 г.;
 • Да има научна обосновка на графика и междинните цели, да саобвързани с енергийното моделиране, което предстои да направи Комисията за енергиен преход от НПВУ и разширения Консултативен съвет по изпълнението на Зелената сделка в България;
 • Да се заложат мерки за преминаване към 100% производство на електрическа и топлинна енергия от ВЕИ.

Според нашите наблюдения и анализи, и трите региона в различна степен разполагат със значителен дял на урбанизирани и нарушени терени. Препоръчваме да се въведат специално предназначени зони за развитие на възобновяеми енергийни източници със съкратени и опростени процеси за издаване на разрешителни в райони с по-ниски рискове за околната среда, като смятаме, че те разполагат със значителен дял на урбанизирани и нарушени терени, върху които може да се реализира този потенциал. Реализирането на подобни проекти ще подпомогне  бързо да бъдат превърнати тези нарушени терени в полезни зони за развитие на възобновяемата енергия, както и за чисти и с висока добавена стойност работни места.

В критериите за оценка трябва да се търсят следните характеристики на проектите:

 • Проекти, подкрепящи децентрализацията на производството  на електроенергия.
 • Целящи рекултивация на увредени от въгледобив земи, които запазват част от работните места и генерират енергия от ВЕИ (но при условие, че за рекултивация не се използват европейски средства, а такива от фондовете за рекултивация на въглищните оператори).
 • Подкрепящи повишаване на енергийната ефективност на сградите и инфраструктурата. Те обикновено създават и голям брой работни места с атрактивно заплащане.
 • Осигуряващи достъпа до ВЕИ на отделните домакинства и създаването на енергийни кооперативи, включително с участието на общините, въглищни работници, енергийно бедни домакинства.
 • Проекти в областта на кръговата икономика, като включват мерки, насочени към повишаване на ресурсната ефективност паралелно с постигане на мерки за нулеви емисии.
 • Подкрепящи инвестиции в създаването на предприятия за развойна дейност, производството и рециклиране на термопомпи, соларни и фотоволтаични панели, малки ветрогенератори, както и материали за пасивна енергийна ефективност с уклон към използване на месни първични ресурси с нисък въглероден отпечатък (напр. изолации от естествени материали).

Преминаването на топлофикационното дружество в Перник — ТЕЦ “Република” изцяло на ВЕИ би било много успешен проект и добър пример за цялата страна. Според нашите анализи област Перник може да бъде водеща в страната по отношение на успешен и екологичен енергиен преход. Близостта до София, малкият брой заети във въглищния сектор и ниската безработица са предпоставки за превръщането на Перник във водещ регион по пътя към декарбонизацията и изпълнение на целите на Зелената сделка.
Не препоръчваме да се дават грантове на бизнеса, а да се облекчават процедурите за реализиране на техните проекти, когато са съобразени с опазването на природата и екологичните изисквания. ВЕИ индустрията и технологии отдавна нямат нужда от субсидии и се реализират на пазарен принцип.

Изгарянето на отпадъци не следва да получава подкрепа, като се има предвид, че тази дейност принадлежи към по-ниските нива на йерархията на управлението на отпадъците в рамките на кръговата икономика. Не само изгарянето на вносни, но и родни отпадъци носят рискове за здравето на хората и околната среда. То е в рязък конфликт с принципите на Зелената сделка, защото води до разхищение на ценен ресурс и генериране на нови и повече отпадъци. 

Точно ресурсната ефективност трябва да е основен критерий за финансираните проекти по регионалните планове. Те следва да допринасят за прехода към устойчива, неутрална по отношение на климата кръгова икономика и енергийната независимост на страната.

,

Финално заседание по казуса с откриване на нова въглищна мина в Сливнишко

Днес, 12 май, във Върховния административен съд се проведе финалното заседание от 4-годишната съдебна сага против откриването на нова въглищна мина в България. Началото бе през август 2018 г. когато фермерът Емил Мирчев от с. Радуловци, община Сливница, притежаващ земеделски парцели, попадащи под концесията за нова въглищна мина, атакува в съда решението на Министерски съвет, да предостави 30-годишна концесия за добив на лигнитни въглища на Минна Компания ЕООД.

Концесията е част от Алдомировския въглищен басейн, намира се между 3 села Братушково, Радуловци и Бърложница. Става въпрос за отваряне на нова въглищна мина на 40 км от София, която да работи по открит способ на въгледобив. Това означава значително прахово замърсяване не само за местните села, но и достигащо до столицата. 

Освен, че ще унищожи големи количества плодородна почва, мината с площ 2 кв. км. е в непосредствена близост до основните водоснабдителни съоръжения на селата Бърложница и Радуловци, което крие сериозен риск от увреждане на питейните запаси, а в дългосрочен план и спадане на водоносния хоризонт.

На територията на община Сливница, в близост до планираната мина, се намира влажната зона Алдомировско блато – защитена зона дом на редки птици и растения като блатното кокиче от Червената книга на България. Въгледобив по открит способ би увредил местообитанието на ценни не само за България, но и цяла Европа видове.

Малко повече за делото:

Снимка Деннис Тодоров

Земята на Емил ще бъде отчуждена, ако загуби битката в съда. А тази плодородна земя е завещана от дедите му, обработвал я е дядо му, а днес чрез нея изхранва децата си. 

Четирима други собственици поискаха да се присъединят към неговата жалба, но не успяха навреме да подготвят нужните документи. На по-късен етап като страна по делото се присъедини община Сливница, чиито общински земи също попадат в обхвата на концесията. Самата община е избрала свой различен път на развитие – път на екологосъобразно земеделие и туризъм с изградени водни атракциони, екопътеки, къщи за гости, реновирани пътища. Всичко това ще се увреди от отварянето на мината. В замяна на унищожението на своята територия община Сливница ще получи концесионно възнаграждение от едва 18 хил. лева, несравнимо по-малко от нужните за посрещане на загубите й.

Чрез свои фотографии пред съда символично бяха и други представители на протестиращите села. Заедно със земеделеца Емил са овчар, пчелар, учителка по биология, майка с двете й малки деца.                                                                                                      Всички те имат различни причини да искат концесията да не става реалност. 

За Земята и Грийнпийс България подкрепяме правото на местните жители на чиста околна среда и запазване на поминъка, който са си избрали. 

Плановете за мината са лигнитните въглища от нея да се горят в ТЕЦ Бобов дол – един от най-големите замърсители на Югозападна България. В допълнение към запрашаването от експлоатацията на мината, друг важен проблем идва от 15-те км. транспорт със самосвали от мината до гара Алдомировци, на път за ТЕЦ Бобов дол. Освен качеството на въздуха, тези камиони ще увредят и модернизираните наскоро с европейски средства пътища между селата и София. Именно тези комфортни пътища са една от причините множество млади семейства да се върнат да живеят в засегнатите села и да пътуват всеки ден до работните си места в София. В същото време ръководството на ТЕЦа многократно са заявявали в интервюта, че ще поемат по зелен път на развитие със собствени фотоволтаични мощности и производство на зелен водород. 

Срокът на концесията е 30 г., а страната ни чрез Плана за възстановяване и устойчивост вече заяви намерението си да преустанови използването на въглища до 2038 г. Работата на бъдещата мина надхвърля и срока от 2050 г. на Европейския съюз континента да стане първият въглеродонеутрален такъв. 

54% от всичките емисии на въглероден диоксид, отделени в България, са от въглища. За сравнение през 2014 г. са били 41%. Към днешна дата, вместо да се отваря нова въглищна мина, е нужно дaа се работи към диверсификация на източниците на енергия, включително газ, тоест към цялостна диверсификация на енергоизточниците в посока декарбонизация и нулев въглероден отпечатък.

Снимка: Божидар Николов

Припомняме и значима победа по настоящото дело, която се случи преди около година. Въпросната въглищна компания, свързана с консултанта Христо Ковачки, изпрати искане до съда за предварително изпълнение на концесионните си права – тоест пожела да започне добива на въглища преди да е приключило делото и съдът трябваше да даде мнението си. За щастие след нашата подробна аргументация, съдът отхвърли искането добивът на въглища да започне преди края на делото.

Природата и възможностите за туризъм и екологично земеделие щяха да бъдат унищожени безвъзвратно преди края на делото, но беше предотвратено.

Какво можеш да направиш?

Изпрати писмо на премиера оттук 👉 https://act.gp/pishi-na-kiril-petkov 👈 и поискай Министерският съвет да отмени разрешението за новата мина, свързвана с Христо Ковачки и да избере Живота пред Въглищата!

#ДОМЪТмиНЕеМИНА

Независимо от изхода на това дело, спасението на този район е на един подпис разстояние – този на премиера. Той може да отмени разрешението за въгледобив и да подкрепи живота в района, красив и чист, какъвто е сега. Така проблемът да се реши по най-бърз, щадящ за хората начин.

7 искри за запалване на нова икономика

Свалете пълния доклад като pdf

Заедно с нашата европейска мрежа от организации в 32 държави, Приятели на Земята-Европа разработихме 7 идеи за трансформация на икономиката на Европа. Представяме ви  някои от нашите основни виждания и приоритети. Надяваме се, че те ще вдъхновят действия за цялостна промяна на сегашната доминираща, основана на растежа, капиталистическа, неолиберална икономика. Считаме, че тя е в основата на унищожаването на нашата обща планета и на хората и ще се борим да разарушим структурите на властта, които я поддържат и задвижват. Надяваме се, че нашата визия ще стимулира колективни действия за препроектиране на икономиката, така че тя да служи за благосъстоянието на всички хора и Земята. Всяка от представените идеи не е трансформираща сама по себе си – всички те са взаимозависими. Трансформиращата промяна на нашата икономическа система идва от прилагането на тези идеи, а и отвъд тях, заедно.

данък пластмаса
,

Европейски данък върху нерециклирани пластмасови опаковки

Данък пластмаса

От началото на 2021 година съществува нов собствен ресурс на ЕС, който представлява националната вноска въз основа на количеството нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки. Държавите членки дължат единна ставка от 0.80 евро за килограм нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса. Според изчисления на Центъра за европейски политики, годишното задължение на България с намалението, заради по-ниския от среден за ЕС брутен национален доход на глава от населението, се очаква да е 20 912 800 евро. Ако тежестта за покриването на това ново задължение падне върху потребителите, то българите ще плащат по 3 пъти за отпадъците си от опаковки. Първи път под формата на продуктова такса, втори път като данъкоплатци чрез такса „Битови отпадъци“ за опаковките в смесените отпадъци, а с въвеждането на новия „данък пластмаса” изглежда ще заплатят и трети път за една неефективна система за управление на отпадъци.

С настоящето становище Ви представяме нашите коментари и предложения относно въпроса как да се избегне „тройно плащане“ за едно непълноценно управление на отпадъците. Основните насоки са три: по-точно отчитане на отпадъците, по-справедливо финансиране на управлението на отпадъците, както и стратегически решения за отпадъците от опаковки.

Призоваваме за действия в посока подобряване на управлението на отпадъци в България, което да насърчи намаляването на генерираните отпадъци от опаковки и да спомогне за прехода на страната ни и Европа към кръгова икономика и намаляване на замърсяването на околната среда.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

, ,

Становище по ОП „Транспортна свързаност“ 2021-2027

Анализът на работата и резултатите от Оперативна програма „Транспортна свързаност“ показва, че стандартите са занижени спрямо процедурата по ОП „Транспортна инфраструктура“ 2014-2020.

Развитието на модерна мобилност в България е възпрепятствано от редица стратегически пороци, които продължават да пречат за реализирането на безопасен и екологичен транспортен модел.

Това ще бъде третата 7-годишна програма, която цели подобряване на ЖП връзките с Турция, Македония и Сърбия. Изненадващо са изключени двете държави-членки на ЕС, с които граничим – Гърция и Румъния, в противоречие с транспортните цели на ЕС и стратегическите приоритети на европейското финансиране.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Становището преведено на английски, може да видите тук

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

, ,

Становище относно: Проект на ОП „Транспортна свързаност“ 2021-2027 и подход на Работната група

В одобреният преди три седмици Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 са събрани и анализирани подробни дании за транспортната система. Както коректно бе записано в проекта, климатичните проблеми в транспортния сектор на Р България са основно свързани с:  „той е един от най-големите емитери на ПГ, бележещ постоянен растеж, но до голяма степен пренебрегван до скоро по отношение на влиянието му върху изменението на климата” (стр.11)  „От 1991 г. насам консумацията на гориво непрекъснато се увеличава главно поради автомобилния транспорт.” (стр. 132)  „През 2012-2016 г. енергийното потребление се увеличава по-значително в сектор „Транспорт“- с 16.6% за целия разглеждан период.” (стр.141)  „Ниските темповете на намаляване на КЕИ от 2012 г. до 2016 г. се дължат на … увеличаване броя и използването на личните автомобили за сметка на другите поенергоефективни видове транспорт, недобро техническо състояние на голяма част от автомобилния парк и все по-продължителни и мащабни задръствания в големите градски центрове, където е съсредоточен автомобилния трафик.” (стр. 142)  „През 2017 г. сектор Транспорт е с дял от 34% в крайното потребление на енергия, като запазва формиралата се през последните десет години позиция на водещ сектор в крайното потребление на енергия.” (стр. 150)  „Вносът на нефт и природен газ се осъществява основно от Руската федерация. В случай на внезапни прекъсвания на доставките за по-дълъг период това би въздействало негативно във всички сфери на българската икономика, в т.ч. на транспорта и др.” (стр. 152)

ZaZemiata_ОПТС

 

, ,

Становище относно: Доклад за екологична оценка на проекта на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. на Екологично сдружение За Земята

За пълноценна оценка на настоящата процедура и подход би трябвало най-напред да оценим проблемите и недостатъците на процедурата и продукта на предишната ЕО на ОПТТИ 2014-2020 Целта на Екологичната оценка е осигуряването на високо ниво на защита и опазване на околната среда, допринасяне за постигането на екологичните съображения в процеса на подготовка и одобряване на ОПТТИ. Общата цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014- 2020 г., както и на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., е „Развитие на устойчива транспортна система”. Общата цел на програмата отговаря на тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури”. Специфичните цели са „Повишаване качеството на железопътната инфраструктура и привличане на пътнически и товарен трафик за интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа”, „Отстраняване на тесните места по пътната мрежа за постигане на интегрирано развитие на пътната транспортна мрежа на страната, като част от “основната” Трансевропейска транспортна мрежа“, „Изграждане на устойчива мултимодална градска мобилност (нисковъглеродни градски транспортни системи) за повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура” и „Повишаване на ефективността, безопасността и опазването на околната среда при използването на транспорта и транспортната инфраструктура“.

Stanovishte ZZ OPTS

, , , , , ,

Годишен описателен и финансов отчет за 2018 г. на екологично сдружение За Земята

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свали

 

, , , , , ,

Годишен описателен и финансов отчет за 2019 г. на екологично сдружение За Земята

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

,

СТАНОВИЩЕ от Коалиция “За да остане природа в България” Относно: Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

Основният фокус на това предложение е да бъдат прехвърлени на териториите на общините от области Перник и Кюстендил в обхвата на РИОСВ – София. То също е сметнато за „спешно“, поради кризите споменати и по-горе.
Относно тези промени има много неясноти – не става ясно при вливането на двете инспекции колко „изнесени работни места“ ще бъдат изнесени на

територията на област Перник и дали ще се запази сегашната численост на служителите, които ще работят на изнесени работни места в област Перник. Също така от предложението не е ясно какви и колко служители на изнесени работни места ще се занимават с опазване на дивата природа на териториите на области Перник и Кюстендил.

Имаме опасения за изпълнението на функциите на РИОСВ – София за опазване на околната среда на териториите на области Перник и Кюстендил, в случаите че броят на изнесените работни места е по-малък от сегашния брой на служителите в РИОСВ – Перник.

Изразяваме и несъгласието си, че едно толкова съществена промяна в структурата на РИОСВ се предлага за обществено обсъждане в период от едва 14 дни, вместо нормативно определените 30 дни.

Настояваме Министерство на околната среда и водите да прекрати процедурата по изменение на Правилника, да запази съществуващата структура РИОСВ –

Перник, вместо това да се фокусира върху качествено обучен персонал с висок експертен капацитет и материално обезпечен.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

,

Писмо с искане да в Консултативния съвет по Европейската зелена сделка да бъдат включени граждански организации

От дълги години работим заедно с „Грийнпийс“ – България по енергийната трансформация и настояваме за навременни планове, които гарантират, че хората в общините, зависими от въглищата, да получат възможности за развитие от декарбонизацията на икономиката, а не да платят социалната цена. Прозрачните и навременни действия на всички ангажирани в процеса е гаранция в тази посока.
Затова сме на мнение, че трябва да бъдем част от Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена сделка и днес внесохме писмо с нашето искане в Министерски съвет. Включването на граждански организации, общини и всички останали ангажирани и засегнати от енергийния преход гарантира, че Консултативният съвет е наистина отворен и открит. Така решенията, до които достигне, ще са много по приложими и съобразени с индивидуалните особености на всеки район.
Развитие на чисти технологии, алтернативна заетост, преквалификация, рехабилитация на изоставените мини са само малка част от мерките, които могат да превърнат справедливият енергиен преход и Зеленият пакт в печеливши възможности за България.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

, , , , ,

Наръчник на младия активист

Ако си мечтал да разрешиш някой екологичен конфликт, да спреш експлоатацията на хората и природата, да даваш пример за природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, да помагаш на близки или далечни хора, жертви на екологична несправедливост; ако някъде в теб гори пламъка на революцията, то чети, учи се и бъди като нас! Още един За Земята!

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

, ,

Отворено писмо: Време е Министерство на енергетиката и ЕБВР да намерят решение за Бели бряг

Вече няколко години хората в Белия бряг са в хватката на непосилни преговори с Мини Марица-изток (ММИ), които се явяват единствен купувач на имотите им. Селото е предвидено за заличаване през 2023г. и времето за доброволно напускане на имотите срещу съответното обезщетение изтича.

За съжаление в процеса крайно безучастни остават две ключови структури – Министерство на енергетиката на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). А те биха могли за допринесат за благоприятна развръзка на преговорите.

ЕБВР е кредитор и разпоредител на средства по програми, както директно финансиращи дейности в Мини Марица-изток, така и по линия на облигациите на Български енергиен холдинг, осигурени на холдинга, за да преструктурира дълговете си. Под шапката на холдинга са и самите мини.

„За Земята“ се обръща и към Министерство на енергетиката, и към ЕБВР със следното отворено писмо. Време е и двете структури да се включат адекватно в процеса, защото Мини Марица-изток нямат нито капацитет, нито мотивация да се справят с казуса самостоятелно. Всички изброени проблеми остават нерешени, а остава по-малко от половин година до влизане в процедура на принудително отчуждаване. Освен че за това време трябва да се постигне съгласие по изброените спорни точки, наложително е и да се премине процедура на оценка на оставащите имоти и да се структурат оферти за собствеността и нуждите на хората. Фиаското към днешна дата изглежда почти гарантирано. С риск да сме черногледи пророци, единственият път може да се окаже поредно изместване на датата за преселване в бъдещето. А това ще е смазващо за психиката на останалите в селото хора. Отправяме предизвикателство към Министър Петкова и към ЕБВР да ни опровергаят за добро!

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

, , ,

Първоначални коментари от Екологично сдружение „За Земята“ към първия проект на ИНПЕК на България, публикуван за обществено обсъждане на 15 януари 2019 г.

English version of Za Zemiata’s initial comments on the presented on 15 January 2019 draft of Bulgarian National Climate and Energy Plan (NECP).

В средата на януари 2019 г. правителството публикува за обществено обсъждане проект на Интегриран национален план Енергия и Климат (ИНПЕК), с възможност за коментари до края на април 2019. Това е рядък случай, когато администрацията дава достатъчен срок за анализ и коментари на гражданското общество по правителствени предложения, дано не остане изолиран пример.

От енергийния екип на За Земята съвместно с експерти от бизнеса, НПО, енергийни агенции изработихме анализ на ИНПЕК с много коментари и конкретни предложения за подобряване на плана в отделните му направления. Особено внимание обърнахме на части Енергийна ефективност, Енергийна сигурност, Транспорт, Управление на отпадъци, Газов сектор. Внесохме нашите предложения в Министерство на енергетиката в края на април, спазвайки срока, посочен от администрацията.

Коментарите ни по ИНПЕК са внесени и в ЕК, за да има Комисията база за сравнение когато получи окончателното предложение на правителството.

За съжаление документът предложен от правителството не съдържа източници и информация за входящите данни по всички цели.

Анализите на плана биха били от още по-високо качество и от полза за управниците, ако входящите данни, източници, модели и методологии, които водят до извеждане на определени цели станат публично достояние.

Надяваме се, че ще получим обратна връзка от администрацията относно приетите и неприети наши предложения със съответната аргументация.

Липсата на прозрачност при вземането на решения в енергийния сектор е един от главните фактори за ширещата се в него корупция и обслужване на частни интереси от държавата.

Ако искате да прочетете доклада, натиснете тук.