За участвалите и неуспелите да се включат в уебинара на 25 юни 2021 г. на тема Такса „Битови отпадъци“ на база количество – Опитът на град Парма предоставяме по-долу резюме на основните точки от презентацията на бившия зам.-кмет на гр. Парма г-н Габриеле Фоли.

Слайдовете от презентацията, преведени на български език
Видеото от уебинара със симултанен български превод
Казус: Историята на Парма (на български език)

Роли в управлението на отпадъците в Италия
Общините политики се задават от централното правителство.
Регионите и градовете има ключова оперативна роля в управлението на отпадъците
На регионално ниво се определя план за управление на отпадъците, както и условията и фирмите, извършващи услугите, и се контролира изпълнението от специална агенция (за регион Емилия-Романа това е http://www.atersir.it/).
Общините участват в разработването и впоследствие прилагат регионалния план за управление на отпадъците.

Град Парма, Италия
200 хиляден град с различна гъстота на жилищните сгради и населението, исторически център, местен бизнес (ресторанти и др.), 15% чужденци, 17 хиляди приходящи студенти.

Положението през 2012 г.

– големи улични контейнери без контрол какво се изхвърля в тях
под 50% разделно събиране
под 1/3 от жителите обслужвани от прага на дома, за останалите – големи анонимни контейнери по улиците
– високи разходи за изгаряне на остатъчни отпадъци (170 евро/тон)
– всички видове опаковки събирани в един поток

Парма през 2017 г. след трансформацията:
81% разделно събрани отпадъци
106 кг/жител остатъчни отпадъци
103 кг/ жител биоотпадъци

Стъпките на въвеждане
Важно е промяната на начина на сметосъбиране да се направи бързо
За около година и половина са обхванати всички зони на града, започвайки от централната част и завършвайки с малките населени места от селски тип.
Веднага след това, за още година и половина се въвежда таксуването на база количество – първо с 6-месечен тестови период и впоследствие обхваща целия град.

Събиране от прага на дома на 4 потока отпадъци
– смесените / остатъчни отпадъци – веднъж седмично (2 пъти в центъра)
– биоотпадъци (хранителни / кухненски, не градински) – 2 пъти седмично
– опаковки – пластмаси, метали, тетрапак – 1 х седмично
– хартия и картон – 1 х седмично

Събиране с големи улични контейнери (планирано преминаване към събиране от прага на дома)
– стъкло и градински отпадъци

Всички жители са снабдени с календар с точните дати за събиране съответните видове отпадъци. Контейнерите се изнасят за вдигане в определени часове привечер, а работата по сметосъбирането започва от 21ч и приключва до 2 ч през нощта.

Остатъчните отпадъци са ключовият параметър за измерване в тази система.
– за всички домакинства и търговски обекти се назначават определен обем и брой контейнери според нуждите.
– най-често се използват контейнери от 120 л и 40 л, както и 50л пластмасови чували, снабдени с RFID етикет с транспондер, определящ кой е потребителят, когато служителите обслужват съдовете или събират чувалите.

Биоотпадъците много важна част от системата:
– събират се 2 пъти седмично
– чрез изваждането им от смесените отпадъци се намаляват разходите за изгаряне
– всяко домакинство е снабдено със специални кухненски съдове с вентилационни отвори + биоразградими торбички (задължителни за използване, предоставят се безвъзмездно)

Рециклируеми материали

Хартия
– веднъж седмично за домакинства, според нуждите за бизнеси
– носи приход от 428 хиляди евро годишно – принос от отговорните организации за опаковки.

Пластмаса
– 80 литрови чували за града, контейнери за селските райони и по-големи съдове за бизнес потребители
– приход от 893 хиляди евро годишно – принос от отговорните организации за опаковки

Стъкло
– малки съдове в центъра, големи иглута в останалата част на общината, отделни съдове за ресторанти и барове
– обслужването се прави ежеседмично през деня (заради шума)
– приход от 336 хиляди евро годишно – принос от отговорните организации за опаковки

Градински отпадъци
– големи съдове извън градския център

Специални видове отпадъци
Пелени
– за новородени, възрастни, хора с увреждания – по-често събиране
Батерии, лекарства, тонер-касети, дрехи, малки електроуреди
– събират се чрез специализирани контейнери, разположени на стратегически места: в супермаркети, бензиностанции, училища, аптеки и др.

Допълващи начини на сметосъбиране
Еко-станции:
– алтернатива за хората, които са пропуснали обичайния час на събиране
– автоматизирани стационарни обекти
– разположени в близост до транспортни възли, паркинги и по околовръстното
– с нон-стоп достъп с документ за самоличност
– има камери за контрол
– сензори за пълнота и
– слънчеви панели за захранване
– приемат четирите основни потока отпадъци, които обичайно се събират от прага на дома.

Едрогабаритни отпадъци
– лично занасяно до една от 4 специални площадки или
– безплатна транспортна услуга по заявка чрез мобилно приложение – за хората, които нямат възможност лично да закарат отпадъците до площадките.

Транспортни средства
– разнообразни по обем и възможности камиони
– GPS проследяване за своевременно решаване на проблеми, подадени чрез отворена линия за подаване на сигнали

Предотвратяване на отпадъци

Премахване на бутилираната вода
– премахване на пластмасовите бутилки за вода в 93 училища с над 15 500 ученици)
– осигурени са 5 обществени автомата за охладена вода (обикновена и газирана), които предоставят над 40 000 литра вода месечно.

Пелени за многократна употреба
– пилотен проект в детски градини

Обществени събития
– подкрепа от общината, ако организаторите използват компостируеми или рециклируеми съдове за храна и напитки

Експеримент с машини за обратно връщане на опаковки
– с образователна цел

Център за повторна употреба
– мебели, електроуреди
– цех за поправяне
– образователни занимания с ученици

Възстановяване на изоставени велосипеди
– 300 възстановени велосипеда
– работилница в близост до ж.п. гарата, където велосипедистите могат да извършват ремотни сами или с помощ от специалист

Насърчаване на домашно компостиране
– намаление от таксата
– 1000 домакинства участват
– има и квартални / обществени компостери

Такса битови отпадъци на принципа „Плащаш повече, ако изхвърляш повече“.
– на база обем на съд / чувал за смесени битови (остатъчни) отпадъци
– предоставя се на всеки генератор (домакинство, бизнес) личен съд / чували с транспондер за остатъчните (смесените) отпадъци
– част от таксата зависи от броя изпразвания на кофата, но в таксата вече е включен определен минимален брой обслужвания (24) на контейнерите за смесени отпадъци
– всяко допълнително изпразване на контейнера струва 1,40 евро.
– обновяване на база данните с генератори.
– дигиталната платформа, събираща данни от камионите и контейнерите е много важна за управлението
– генераторите могат по всяко време да проверят своите настоящи и прогноза за бъдещите си задължения с онлайн калкулатор
– разходите за такса смет на 3-членно семейство в 100 кв2 апартамент са с 30%по-ниски в Парма спрямо сравними градове от региона. Но само в Парма има разделно събиране от прага на дома и такса на база обем.

Информационна кампания и комуникация
– Изключително важно, защото когато се променя системата за сметосъбиране, се променят навиците на всеки един жител на града
– в началото на промяната при постепенното разрастване на системата се провеждат поредица от информационни срещи с граждани във всеки район в града
– срещи с чрез граждански групи, собственици на магазини, училища, домоуправители и други заинтересовани страни.
– важно е да има лични срещи, за да се отговаря на въпросите и да се изчистят съмненията и неяснотите
– информация се предоставя и от персонала на сметосъбиращата фирма по време на събирането от врата на врата
– информация чрез традиционните и нови медии и приложения за смартфон
– 1,5-2% от общите разходи за управление на отпадъците отиват за комуникация
– портал и приложение за проверка на графика на почистване и събиране на отпадъците, на задълженията, местонахождение на обществените контейнери.
– през приложение хората могат да подават сигнали със снимка и геолокация за нарушения: липсващи контейнери, разпилени отпадъци и др.

Икономически показатели
– повече разходи през първата година на трансформацията: комуникация, съдове
– след трансформацията разходите са по-малко от преди
– закон на регионално ниво събира налог върху остатъчните отпадъци на общините, а събраните средства се предоставят на общините, изпълнили годишната цел за намаляване на остатъчните отпадъци. Парма получава 709 хиляди евро по този начин.
– най-малко остатъчни отпадъци и най-много разделно събрани биоотпадъци на жител от всички общини в региона
– високото качество на разделно събраните материали е важно: при предишната система със смесено събиране на хартия, пластмаса, метал и стъкло, възстановените разходи от организациите по оползотворяване са много малко (17 евро/тон). Разделянето на потоците позволява много по-добро качество и съответно цена (например за пластмасата и металите тя е 106 евро/тон). Така постъпленията от рециклиране за общината се покачват от 200 хил. евро/година на над 1 милион евро / година.
– изключителна чистота на разделно събраните потоци в Парма: под 3% нежелани примеси за хартията и стъклото, до 4% за хранителните и градинските отпадъци и 7% за пластмасите и металите.

Удовлетворение на ползвателите на системата
– оценка на качеството на услугите над – значително по-висока от средната за страната и за региона.

Изводи
1. Съчетанието от събиране от прага на дома и такса на база обем се оказва най-ефикасният метод за сметосъбиране, както от икономическа, така и от екологична гледна точка
2. Информацията и комуникацията са основополагащи за гладко протичане на процеса
3. Необходима е силна политическа воля и ангажираност на местно ниво, особено за да се преодолеят проблемите в началната фаза.

Въпроси и отговори
– Още в началото е взето решението да се проследяват само количествата смесени/остатъчни отпадъци, тъй като това е най-проблемният поток, докато останалите потоци носят приходи.
-Когато генераторите започват да складират отпадъците си до деня на извозване, осъзнават количеството, което изхвърлят.
– Разпиляването и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци се контролира. Чувалите за рециклируеми отпадъци са прозрачни, за да може персонала да проверява правилното им разделяне и да поставя предупредителна лепенка, когато в чувала има неправилни материали. При повторни нарушения се налага глоба. Подвижни камери из града, за да се предотвратява изхвърляне, също и в селските райони.
– Работа с маргинализирани общности: срещи, предоставяне на информация на родния език и специален комуникационен подход.
– RFID етикет и транспондер – на всяка кофа и чувал, всеки камион има антени, които служителят включва при изпразване на кофата и така автоматично се регистрира вдигане на контейнера за съответния потребител.
– Измерва се обемът, не теглото на отпадъците. Измерването на теглото е значително по-скъпо и технически трудно. Потребителите свикват да изнасят съдовете си, когато са наистина пълни.
– Контрол върху многофамилните жилища: има сгради с над 100 домакинства. Не е било ясно колко контейера ще има изнесени за събиране в даден ден, но статистиката показва, че средно 25% от контейнерите се изнасят в един ден, така че това не е проблем.
– Приходите, които общината получава от организациите по оползотворяване за разделно събраните рециклируеми материали се приспадат от разходите за поддържане на системата. Колкото повече и по-качествена суровина събира общината, толкова повече намаляват разходите за услугата.
– Информиране на обществеността: сметосъбиращата компания поддържа онлайн платформа/портал и мобилно приложение, което предоставя цялата информация за отпадъците – график, локации, дължима такса и др. Поддържа се отворена телефонна линия за сигнали и въпроси, както и чрез традиционните и социални медии.
– Центрове за повторна употреба: има един изграден в Парма, в пряко съседство до център за рециклиране – да улесни предаването на предмети, които могат да бъдат поправени и използвани повторно.
– Течни хранителни отпадъци: готварските мазнини могат да се предават в центровете за рециклиране, както и всякакви други специални отпадъци, които не се събират от прага на дома (батерии, електроуреди, моторни масла и др.).
– Информационни кампании – освен постоянната кампания, се правят редовно и нарочни кампании, например в училищата са предоставени съдове за събиране на малки електронни уреди. Така се обхващат и родителите, които водят децата си на училище.
– Има ли места за връщане на рециклируеми материали срещу заплащане? Това беше експеримент с машината за обратно връщане на пластмасови бутилки и метални кенчета, който не успя да стане жизнеспособен. В определени магазини се дава отстъпка от сметката, ако се върнат пластмасови бутилки, но като цяло това са мерки с предимно образователен ефект.
– разходите за системата: събирането с големи улични контейнери е евтино, тъй като са нужни по-малко камиони и кофи.
Началните разходи за системата през първите две години са по-високи поради нуждата от повече камиони, персонал и съдове, но те се компенсират след втората година от количеството и качеството на събраните рециклируеми материали и намаляването на количеството отпадъци и съответно разходите за изгаряне и депониране.
– Нерегламентирано изхвърляне през нощта – камерите имат инфрачервена функция.
– Глобите могат да се налагат както от общината, така и от сметосъбиращата фирма и местната полиция.
– Таксата, дължима от бизнеса и домакинствата се определя всяка година, използвайки 3 показателя. За гражданите: квадратура на жилището, брой обслужвания на кофите, за бизнесите: според категорията дейност – например повече за ресторанти, по-малко за офиси.
– Таксата се плаща два пъти в годината – през пролетта и през есента. Компенсация през следващата година, ако има надплащане.
– Организациите по оползотворяване изплащат средствата директно на компанията за сметосъбиране, която отговаря за всички оперативни аспекти на услугата. Контролира се от регионалната агенция и общината.
– Строителни отпадъци – ако са от бизнес, трябва да заплати отделно услугата, не влиза в общата система. Малките количества от ремонти се събират в общата система.

by