Какво правим? От “Боклукът в раницата” до „Из Чисти Планини”

Инициативата „Боклукът в раницата“ започва през 1999 година от група ученици доброволци от Стара Загора, които обичат да ходят заедно на планина и организират чистене в Пирин. По това време боклуци могат да се видят навсякъде по планинските пътеки, няма още изградена култура на туриста. В следващите години доброволците, някои от тях вече част от За Земята, продължават акциите по почистване в националните паркове. Все повече доброволци от цялата страна се включват, вече няма толкова боклук по пътеките, но се откриват огромни стари и нови сметища около хижи. Обхватът се разширява и се правят вече акции и в природни паркове, както и една в Родопите.

Кампанията е обхванала по-голямата част от високопланинските и труднодостъпни защитени територии на България. Освен че сме свалили над 130 тона отпадъци, включително под формата на разпадащи се сгради, движението за почистване е привлякло и увлякло над 1000 души – общност от хора със споделени ценности за грижа и закрила на планината и природата.

Дългосрочната кампания постепенно се превръща и в инициатива за намаляване на отпадъците в планините с цел превенция, така се появява идеята за „Из Чисти Планини”. „Из Чисти Планини” е насочена към работа с институции, бизнеси и организации, свързани с планината – националните и природните паркове, общините, хижарите, Българско туристическо дружество и неправителствени организации.

Каква е мисията ни?

Мечтата ни е един ден да няма нужда от почистване, туристите в планината да имат споделена отговорност за отпадъците, в хижите да не се предлага пластмаса за еднократна употреба и да не се оставя боклук от туристите. Продължаваме с голям ентусиазъм да работим с институции, организации и туристи в посока устойчиво развитие на планинския туризъм и разпространяване на философията за живот без отпадъци. 

Кои сме ние?

Ние сме ентусиасти, които се познаваме от високопланинските почиствания, и искаме все повече хора да припознаят каузата за по-чисти планини.

Kакво се случва?

В желанието си да надградим почистванията започнахме активно да се срещаме с младежи в планинските райони и да разясняваме за проблемите със замърсяването в планината и отговорното планинарство. Срещнахме над 300 младежа от Банско, Благоевград, Пазарджик, Петрич и София и проведохме работилници и обучения с активно тяхно участие. В рамките на инициативата създадохме и информационна табела, в която илюстрирахме какво е важно всеки отговорен планинар да носи в раницата си. Поставихме табелата с подкрепата на НП Пирин и НП Рила на ключови места в планината, за да може да напомняме на всеки посетител за важната му роля за намаляване на отпадъците.

Не забравихме и хижарите, които са ключов фактор в работата за намаляване на отпадъците в планината. За нас е важно да разберем къде се коренят проблемите с отпадъците около хижите и как можем да помогнем на хората в тях да ги намалят. С помощта на доброволци и финансовата подкрепа на Български фонд на жените и коалицията Равни.бг, стартирахме кампания за събиране на анкети от хижари в различни планина в България. Обучихме доброволците как да взимат интервю от хижарите и да събират нужната ни информация, която регулярно обработваме, но още е рано да правим заключения предвид малкия брой събрани анкети (10). Говорейки си с хижарите виждаме проблемите и от тяхна гледна точка и индивидувално с всеки говорим за възможните решения.

Виж историята на нашите високопланински почиствания