Какво постига Европейският регламент за метана?

Запознайте се с оценката на CAN Europe на финалните текстове на Регламента на ЕС за намаляване на емисиите на метан.
За съжаление липсват няколко критични аспекта, които застрашават способността на регламента действително да намали емисиите на метан в енергийния сектор в ЕС:
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Сваляне като pdf файл

Резюме на доклад за емисиите на метан на Global Methane Tracker за 2024

Емисиите на метан от енергийния сектор са останали близо до рекордно високо ниво през 2023 г

Метанът е отговорен за около 30% от повишаването на глобалните температури след индустриалната революция и бързото и устойчиво намаляване на емисиите на метан е от ключово значение за ограничаване на глобалното затопляне в краткосрочен план и подобряване на качеството на въздуха. Енергийният сектор – включително петрол, природен газ, въглища и биоенергия – представлява над една трета от емисиите на метан от човешката дейност. 

Global Methane Tracker на МАЕ е незаменим инструмент в борбата за намаляване на емисиите от целия енергиен сектор

Тази година бе представена актуализация на данните от сателити и най-новите им прогнози за емисиите от целия сектор – въз основа на най-новите данни и показания от сателити и наземни измервания – както и разходите и възможностите за намаляване на тези емисии. Той също така проследява текущите обещания и политики за намаляване на емисиите на метан и напредъка към тези цели. За първи път Tracker включва и инвестициите, необходими за намаляване на емисиите и потенциалните приходи от тези мерки.

Анализът на тези данни разкрива както признаци на напредък, така и някои тревожни тенденции. От една страна, повече правителства и компании за изкопаеми горива са се ангажирали да предприемат действия по отношение на метана. Глобалните усилия за последователно и прозрачно докладване на оценките на емисиите се засилват и проучванията показват, че емисиите спадат в някои региони. Общите емисии обаче остават твърде високи, за да постигнат световните климатични цели. Големите емисии на метан, открити от сателити, също са се увеличили с повече от 50% през 2023 г. в сравнение с 2022 г., като повече от 5 Mt емисии на метан са открити от големи изтичания на изкопаеми горива по целия свят – включително голяма експлозия на кладенец в Казахстан, която продължи повече от 200 дни.

Намаляването на емисиите на метан от изкопаеми горива със 75% до 2030 г. е жизненоважно за ограничаване на затоплянето до 1,5 °C

Енергийният сектор представлява повече от една трета от общите емисии на метан, дължащи се на човешката дейност, а намаляването на емисиите от операции с изкопаеми горива има най-голям потенциал за големи намаления в близко бъдеще. Според техните изчисления около 80 Mt годишни емисии на метан от изкопаеми горива могат да бъдат избегнати чрез внедряването на известни и съществуващи технологии, често на ниска – или дори отрицателна – цена.

В сценарият за нетни нулеви емисии до 2050 г. (NZE) – който предвижда глобалният енергиен сектор да постигне нетни нулеви емисии до средата на века, ограничавайки повишаването на температурата до 1,5 °C – емисиите на метан от операции с изкопаеми горива ще спаднат с около 75% до 2030 г. До тази година всички производители на изкопаеми горива имат интензитет на емисиите, подобен на този на най-добрите оператори в света днес. Необходими са целенасочени мерки за намаляване на емисиите на метан, дори когато използването на изкопаеми горива започва да намалява; самото намаляване на търсенето на изкопаеми горива не е достатъчно за постигане на необходимите дълбоки и устойчиви намаления.

Около 40% от днешните емисии на метан от изкопаеми горива могат да бъдат избегнати без нетни разходи

Намаляването на емисиите на метан в индустрията за изкопаеми горива е един от най-прагматичните и най-евтините варианти за намаляване на емисиите на парникови газове. Технологиите и мерките з/а предотвратяване на емисиите са добре известни и вече са внедрени успешно по целия свят. Около 40% от 120 Mt емисии на метан от изкопаеми горива могат да бъдат избегнати без нетни разходи въз основа на средните цени на енергията през 2023 г. Това е така, защото необходимите разходи за мерки за намаляване са по-малки от пазарната стойност на допълнителния уловен газ метан и продадени или използвани. Делът е по-висок при нефта и природния газ (50%), отколкото при въглищата (15%).

Има много възможни причини компаниите да не прилагат тези мерки, въпреки че плащат за себе си. Например, възвръщаемостта на инвестициите за проекти за намаляване на емисиите на метан може да бъде по-дълга, отколкото за други инвестиционни възможности. Възможно е също да има липса на осведоменост по отношение на мащаба на емисиите на метан и рентабилността на намаляването. Понякога инфраструктурата или институционалните разпоредби са неадекватни, което затруднява компаниите да получат приходите от избегнати емисии.

Независимо от стойността на уловения газ, от Global Methane Tracker са  изчислили, че би било рентабилно да се внедрят почти всички мерки за намаляване на метана от изкопаемите горива, ако емисиите се оценяват на около 20 USD/тон CO2-еквивалент. Използването на този потенциал ще изисква нови регулаторни рамки, механизми за финансиране и подобрено проследяване на емисиите.

Постигането на 75% намаление на емисиите на метан изисква 170 милиарда USD разходи до 2030 г.

Изчисленията показват, че са необходими около 170 милиарда щатски долара разходи за изпълнение на мерките за намаляване на емисиите на метан, въведени от индустрията за изкопаеми горива в сценария NZE. Това включва около 100 милиарда щатски долара разходи в нефтения и газовия сектор и 70 милиарда щатски долара във въгледобивната промишленост. До 2030 г. приблизително 135 милиарда щатски долара отиват за капиталови разходи, докато 35 милиарда щатски долара са за оперативни разходи.

Компаниите за изкопаеми горива трябва да носят основната отговорност за финансирането на тези мерки за намаляване, като се има предвид, че размерът на необходимите разходи представлява по-малко от 5% от приходите, генерирани от индустрията през 2023 г. Въпреки това изчисленията сочат, че около 45 милиарда щатски долара разходи в ниско-развитите и страните със среден доход изисква специално внимание, тъй като източниците на финансиране вероятно ще бъдат по-ограничени. Към днешна дата външните източници на финансиране, насочени към намаляване на метана в индустрията за изкопаеми горива, възлизат на по-малко от 1 милиард щатски долара, въпреки че това трябва да катализира много по-високо ниво на разходи.

Новите инструменти за проследяване на емисиите ще доведат до промяна в прозрачността

По-добрите и по-прозрачни данни, базирани на измервания на емисиите на метан, стават все по-достъпни и ще подкрепят по-ефективно смекчаване. През 2023 г. аналитичната компания “Kayrros” пусна инструмент, базиран на сателитни изображения, който количествено определя големи емисии на метан на дневна база и започна да предлага целенасочен мониторинг на офшорните емисии на метан, докато системата за предупреждение и реагиране на метан (MARS) на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) увеличи използването на сателити за откриване на  големи  течове на метан и да предупреждават държавните органи и участващите оператори.

Въпреки този напредък, според GMT малко данни, базирани на измервания, се използват за отчитане на емисии в повечето части на света – което е проблем, тъй като измерените емисии обикновено са по-високи от отчетените. Например, ако компаниите, които отчитат емисиите на Oil & Gas Methane Partnership 2.0 на UNEP, трябва да бъдат напълно представителни за индустрията в световен мащаб, това би означавало, че глобалните емисии на метан от нефт и газ през 2023 г. са били около 5 Mt, 95% по-ниски оценката на GMT. Общите нива на емисии на нефт и газ, докладвани от страните към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, са близо 40 Mt, около 50% по-ниски от оценката на GMT за 2023 г. Има много възможни причини за тези големи несъответствия, но те ще бъдат разрешени само чрез по-систематично и прозрачно използване на измерените данни.

Независимо от това, всички оценки показват ясно, че емисиите на метан от операциите с изкопаеми горива са основен проблем и че е от съществено значение да се подновят действията от страна на правителства, компании и финансовите участници.

В нефтения и газовия сектор около 40 Mt намаления на метан идват от внедряването на решения за намаляване на емисиите. Малко над 10 Mt метан се избягват чрез замяна на помпи, контролери, компресори и друго оборудване с алтернативи с ниски или нулеви емисии, като системи за въздух за инструменти и електрически помпи. Други 10 Mt се избягват чрез редовни или непрекъснати програми за откриване и ремонт на течове (LDAR), които гарантират, че случайните течове се адресират бързо и предотвратяват събития с големи емисии чрез идентифициране на неизправни части или процеси, преди те да се повредят. 

Атмосферните концентрации на метан продължават да нарастват

Концентрацията на метан в атмосферата сега е над два и половина пъти по-висока от прединдустриалните нива. Увеличението се ускори през последните години и предварителните данни показват, че през 2023 г. е имало още едно значително годишно увеличение.

Две ключови характеристики определят въздействието на различните парникови газове върху климата: продължителността на оставането им в атмосферата и способността им да абсорбират енергия. Метанът има много по-кратък живот в атмосферата от въглеродния диоксид (CO2) – около 12 години в сравнение със столетия – но абсорбира много повече енергия, докато съществува в атмосферата.

Метанът е много мощен парников газ и бързото и устойчиво намаляване на емисиите от енергийния сектор е наложително, за да се ограничи глобалното затопляне до 1,5 °C. Метанът също влияе върху качеството на въздуха, тъй като може да доведе до приземен (тропосферен) озон, опасен замърсител. Изтичането на метан също може да представлява опасност от експлозия.

Енергийният сектор е вторият по големина източник на емисии на метан от човешка дейност 

Най-новата цялостна оценка – предоставена в Global Methane Tracker – предполага, че годишните глобални емисии на метан са около 580 Mt. Това включва емисии от природни източници (около 40% от общите) и от човешка дейност (около 60% от общите) .

Енергийният сектор е отговорен за близо 130 Mt емисии на метан през 2023 г. – повече от една трета от общото количество, което се дължи на човешката дейност и на второ място след селското стопанство (около 145 Mt през 2017 г.). Емисии от дейности с изкопаеми горива могат да възникнат по цялата верига на доставки. Петролните операции са отговорни за около 50 Mt емисии на метан и малко под 30 Mt се отделят от веригата за доставка на природен газ. Допълнителен 1 Mt изтича от оборудване за крайна употреба. Въглищата представляват още 40 Mt, предимно от подземни мини (25 Mt). Други 10 Mt идват от непълното изгаряне на биоенергия, до голяма степен от традиционното използване на биомаса.

Непълното изгаряне на газ във факли е водеща причина за емисиите на метан

Изгарянето е практика, която причинява емисии на CO2, метан и черни сажди и е вредна за здравето. Трябва да има минимални емисии на метан, ако факелът е проектиран, поддържан и експлоатиран правилно, но това не винаги е така и могат да възникнат по-високи емисии в резултат на фактори като времето и промени в производствените нива. Понякога активен факел може да бъде напълно потушен, което води до директно изпускане на газ метан в атмосферата, който трябва да бъде изгорен.

Необходимо е 75% намаляване на метана от дейностите с изкопаеми горива до 2030 г., за да се ограничи глобалното затопляне до 1,5 °C

Във въглищните мини мерките за смекчаване намаляват емисиите с около 10 Mt. Намаляването на метана във вентилационния въздух помага да се намалят 5 Mt чрез възстановяване на място, използването на този метан за осигуряване на топлина на минните съоръжения или унищожаване на метана чрез термично окисление. Дегазационните кладенци и дренажните сондажи помагат за улавянето на метан от въглищните находища, като намаляват близо 5 Mt емисии по време на производството. Има някои по-малки намаления от подобрения на ефективността, като поддържане на висока ефективност на горене в газови двигатели и свързано оборудване чрез системи за контрол на процеси, и от мерки за улавяне на неорганизирани емисии и насочването им към системи за намаляване.

В сценария за нетни нулеви емисии до 2050 г. средният глобален интензитет на метан в доставките на нефт и природен газ пада от около 1,3% през 2023 г. на 0,4% през 2030 г. След 2030 г. по-нататъшните технологични и оперативни подобрения спомагат за почти елиминирането на целия неавариен метан емисиите до 2040 г. и системите за непрекъснат мониторинг гарантират, че големите течове са предотвратени и по-малките са бързо отстранени. В резултат на това средният глобален интензитет на метан в доставките на нефт и природен газ пада до 0,2% през 2040 г. и 0,1% през 2050 г.

Тези подобрения зависят от бързите действия за справяне с известни източници на метан, като изгаряне и вентилиране; работа за разкриване на неизвестни източници и разработване на цялостни планове за управление. Тези планове включват действия за правилно затваряне или замяна на активи с високи емисии, мерки за наблюдение на емисиите и избягване на течове, използване на оборудване без или с ниски емисии и електрификация на съоръженията.

Как работи IEA Global Methane Tracker

МАЕ изготвя и публикува оценки на ниво държава за емисиите на метан, свързани с енергията, и опциите за намаляване като част от IEA Global Methane Tracker. Този инструмент за данни включва и най-новите оценки на емисиите от неенергийните сектори – отпадъци и селско стопанство – въз основа на публично достъпни източници на данни, за да предостави по-пълна картина на източниците на метан от човешката дейност. Наличен е и анализ на начина, по който различните варианти на действие могат да намалят емисиите на метан, както и сравнения на ангажиментите и плановете за намаляване на емисиите на метан в различните държави и региони.

IEA работи в тясно сътрудничество с Международната обсерватория за емисиите на метан (IMEO) на UNEP и други партньори, за да гарантира, че оценките отразяват най-новите открития от базирани на измервания, рецензирани проучвания. Редица проучвания, публикувани през 2023 г., използват сателитни данни и подходи за инверсия, например чрез съгласуване на инвентаризации и наблюдения отгоре надолу и отдолу нагоре, сравняване на данни от TROPOMI и полеви кампании, оценка на емисиите от въглищни мини в Китай и създаване на глобален поток от метан оценки от обширни сателитни данни за концентрация. Други проучвания използват данни, събрани от самолети, за да разберат емисиите от определени региони, включително офшорни производствени съоръжения в Северно море. Данните от всички обществени сателити, местоположението на изследванията на измерванията и известията от системата за предупреждение и реагиране на метан на IMEO са достъпни в онлайн портал за данни. Понастоящем има по-малко проучвания, които предоставят данни от измервания за доставките на LNG и производството на биогорива. И има няколко скорошни проучвания, оценяващи емисиите на метан от биоенергията – особено емисиите, свързани с традиционното използване на биомаса в печки – и съществува значителна несигурност в тези оценки.

По същия начин, Global Methane Tracker на МАЕ включва емисии от крайната употреба на въглища, петролни продукти и природен газ. Тези оценки се основават на емисионните фактори, публикувани от Междуправителствената група по изменение на климата (IPCC). Някои кампании за измерване предполагат, че тези емисионни фактори могат значително да подценят действителните емисии в различни среди за крайна употреба, включително в индустрията, градовете и домакинствата. Това са области с много високи нива на несигурност и оценките ще продължат да се актуализират с нарастването на базата от доказателства.

За твърда биоенергия оценките на емисиите в Global Methane Tracker разчитат на емисионните фактори, докладвани от IPCC през 2006 г. Има известен дебат около тези фактори, тъй като други публикации показват, че традиционното използване на твърда биоенергия за готвене и други домакински дейности в развиващите се пазари и развиващите се икономики е значително по-висок.

Емисиите от изоставени въглищни мини и нефтени и газови кладенци представляват друга област на несигурност. Наличната информация за броя на изоставените кладенци, мини и свързаната с тях инфраструктура е ограничена. Липсват и полеви кампании и наблюдение и обработка на сателитни данни за такива обекти. Въпреки че броят на проучванията нараства, тези потенциални източници на емисии все още не са включени в Global Methane Tracker. Въпреки това тези източници биха могли да представляват значителни нива на емисии. Например пасивно изтичане от изоставени кладенци само в западна Канада може да доведе до 90 000 тона метан годишно. Емисиите от запушени и незапушени изоставени нефтени и газови кладенци могат да доведат до до 2,6 Mt метан годишно в Съединените щати. Емисиите от изоставени въглищни мини също могат да представляват значителен дял от емисиите на метан от въглищните мини в световен мащаб. Скорошно проучване в Китай показва, че изоставените въглищни мини, в които все още има залежи могат да отделят 4,7 Mt метан годишно.

Този доклад и информацията, представена в Methane Tracker Data Explorer, са добър опит за съгласуване на съществуващата информация и да се създаде последователен набор от емисии на ниво държава и оценки за намаляване. 

Допълнителни подробности за използваните методи могат да бъдат намерени в Global Methane Tracker Documentation. Global Methane Tracker признават, че тези оценки не представляват последната дума и приветстват всяка обратна връзка, базирана на кампании за измерване и надеждни източници на данни, които могат допълнително да прецизират техните оценки. Съответни доклади, научни изследвания или информация могат да бъдат споделени с анализаторите на IEA по имейл на MethaneTracker@iea.org.

Линк към целия доклад на английски език

,

Становище по втори проекто-план на актуализиран ИНПЕК от 21 февруари 2023г.

От Екологично сдружение “За Земята” и „Грийнпийс“ – България представяме на Вашето внимание общото ни становище относно втория проекто-план на актуализирания ИНПЕК от 21 февруари 2023г. В документа са засегнати, както забелязани от нас проблеми и липси, така и предложения за подобрения. С това целим да допринесем за усъвършенстването на крайния план спестявайки държавен ресурс и време.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Сваляне на файла като pdf

Становището е изготвено като част от LIFE проекта „Заедно за 1,5“, изпълняван от Екологично сдружение „За Земята“, съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейския съюз, нито предоставящия финансирането орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Осигуряване на отопление с възобновяеми източници на достъпни цени

Повечето мерки за стимулиране на отоплението с възобновяеми енергийни източници са насочени към собствениците. Малко са тези, които насърчават наемодателите да обновят своите сгради: безвъзмездни средства, отстъпки, заеми, данъчни облекчения и др.

30% от европейците живеят под наем и имат малък контрол върху инсталираните отоплителни системи в жилищата. Наемателите често не внедряват ВЕИ системи, което води до икономически и екологични загуби. Това е известната дилема „наемодател-наемател“.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свалете като pdf файл

,

Position on the second draft updated NECP

The second draft continues to lack key data for the public and expert discussion from the modelling of additional measures
to achieve the targets (WAM), as well as the assumptions and analytical basis behind the current modeling.

There are missing sectoral targets such as:

 • An indicative target for innovative renewable energy technologies of at least 5% of newly installed renewable energy capacity.
 • A separate target promoting the development of heat pump installations would also be welcome.
 • Specific targets for the percentage or capacity of renewable energy built on land or zones damaged by economic activity.
 • Specific targets for the number of households to become prosumers and how many energy communities will be created by 2030 – 2050.
 • A target for the share of renewable energy capacity that should be produced in a decentralised and democratised manner.
 • A target for the deployment of energy storage technologies and a target for the implementation of smart metering devices.
 • An indicative sub-target for the buildings sector by 2030, as well as sub-targets for renovated building types and a target for buildings with the worst energy performance
 • Quantitative targets for the number/percentage of vulnerable households covered by building renovation programs.
 • An indicative sub-target for the industry sector for 2030.
 • Ambitious legally binding targets for heating and cooling for the periods 2021-2025 and 2026-2030.
 • A legally binding sub-target for non-biological renewable fuels in the industry by 2030.
 • A target for reducing methane emissions.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Сваляне на pdf файл

,

Презентациите от Форум Чиста мобилност за София 2024

На 21 февруари 2024 г. „За Земята“ организира специално събитие в София за всички, който наистина се интересуват от бъдещето на градската мобилност в най-големия български град. По време на Форум „Чиста мобилност за София“ се обсъждаха бъдещето на чистата и активна мобилност и замърсяването на въздуха от транспорта в столицата на България. Той събра на едно място за обмяна на идеи и дискусия ключови експерти и представители на институции и организации, които работят по темата за по-чист и по-достъпен транспoрт в града. Предлагаме ви презентациите от форума.

 

Панел 1: Велосипедна мобилност за София – безопасна, достъпна, за всички

Тема: Велосипедно око за София – резултати и препоръки от граждански мониторинг на велосипедни политики на СО

Представена от: Радостина Петрова, експерт към проект “Велосипедно око за София”

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

Тема: Петиция за свързани, удобни, безопасни велоалеи в София – какво поискахме, какво предстои

Представена от: Драгомира Раева, За Земята

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

 

Панел 2: Обществен транспорт за София – масов, привлекателен и с нулеви емисии

Тема: Какво още му трябва на градския транспорт в София, за да обхване повече потребители

Представена от: Виктор Чаушев, Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Тема: Важността на транспортния модел за градското планиране и развитието на обществения транспорт в София

Представена от: Калоян Карамитов, Екипът на София

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

Панел 3: Мерки за чиста мобилност в София – мониторинг, оценка, амбиция

 

Тема: Замърсяването с NO2 в София – скритият проблем

Представена от: Ивайло Хлебаров, За Земята

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Тема: Бъдещето на зоната с ниски емисии в София и синергията с други мерки за чист въздух и устойчива мобилност

Представена от: Ангел Буров, УАСГ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Доклад: Замърсяване на въздуха с азотен диоксид в София през 2022 година

Замърсяването на въздуха с азотен диоксид в София е сериозен проблем, който остава скрит за официалните органи. Още през 2021 г. с независимо измерване с дифузионни тръби от „За Земята“ доказа това замърсяване намного локации. За да се провери дали проблемът продължава, експерти на организацията извършиха целогодишно измерване по същия метод в 27 точки в града през 2022 г. В 25 от тях бяха отчетени средногодишни стойности над законовата норма от 40 µg/m³. Нещо повече – във всички 20 точки, в които се случваха измерванията и през двете години, се наблюдава увеличение на концентрациите през 2022 спрямо 2021 г. Това означава, че замърсяването с NO2 в София е реален и постоянен проблем. При това не само в центъра на града. Най-високи стойности са отчетени на точки по някои от възловите транспортни артерии на града. Сред тях са бул. Александър Малинов със средногодишни нива на азотен диоксид с над 60% над нормите, бул. Ситняково, пл. Сточна гара, бул. Никола Мушанов и други. Подробни данни може да откриете в пълния доклад: 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

,

Становище по трансгранична ОВОС на проект „Нептун Дийп“ – Млади За Земята

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Сваляне като pdf файл

,

Становище по доклад по трансгранична ОВОС на проект „Нептун Дийп“

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свалете като pdf файл

,

Презентация на Калина Цолова от ЦИД – 25.04 – Изход от омагьосания кръг

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свалете файла в pdf формат

 

Събитието е част от LIFE проектът „Заедно За 1,5“, съфинансиран от Европейския съюз.
Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейския съюз, нито предоставящия финансирането орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
,

Презентация на Мартин Владимиров от ЦИД – 25.04 – Изход от омагьосания кръг

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свалете файла в pdf формат

 

Събитието е част от LIFE проектът „Заедно За 1,5“, съфинансиран от Европейския съюз.
Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейския съюз, нито предоставящия финансирането орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
,

Презентация върху в.2. на ИНПЕК – 25.04 – Изход от омагьосания кръг

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свалете в pdf формат

 

Събитието е част от LIFE проектът „Заедно За 1,5“, съфинансиран от Европейския съюз.
Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейския съюз, нито предоставящия финансирането орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
,

Искане за вето на президента по промените в областта на екологичните оценки

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свалете като pdf файл

,

Становище на Коалиция за климата по Закона за климата

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свалете като pdf файл

 

Публикацията е част от LIFE проектът „Заедно За 1,5“, съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейския съюз, нито предоставящия финансирането орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
, ,

Презентация с акценти от второто ИНПЕК становище на За Земята и Грийнпийс

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свалете pdf файл

Публикацията е част от LIFE проектът „Заедно За 1,5“, съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейския съюз, нито предоставящия финансирането орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

НАСОКИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПРАВЕДЛИВИЯ ПРЕХОД

Създаването на Механизма за справедлив преход (МСП) отразява ангажимента на Европейската комисия за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г., като насърчава социалната и икономическата справедливост и подкрепя прехода към декарбонизирана икономика.

В рамките на Механизма, от държавите-членки на ЕС се очаква да разработят Териториални планове за справедлив преход (ТПСП) като условие за достъп до различните схеми за финансиране.

Механизмът за справедлив преход е част от по-голям пакет от финансови средства, които се предоставят за постигане на целите на Европейската зелена сделка, в която най-голям дял заемат екологичните решения.

Подборът на проекти в рамките на Фонда за справедлив преход се ръководи от целта да се осигури честен и справедлив преход към декарбонизирана икономика. Проектите трябва да бъдат включени в ТПСП и да отговарят на критериите за:

 • намаляване на емисиите на парникови газове,
 • създаване на нови работни места,
 • насърчаване на социалното приобщаване,
 • опазване на околната среда и
 • принос към общите цели на Механизма за справедлив преход.

В Регламента за Фонда за справедлив преход се определят общите насоки и принципи, които проектите за справедлив преход трябва да следват и се посочват потенциалните области за финансиране на проектите. Той обаче не предоставя достатъчно подробности.

За да запълним тази липса, съставихме списък с критерии за подбор и видове проекти, които публичните органи могат да използват като насоки при избора на проекти за справедлив преход и зелена икономика. Тъй като тези проекти могат да включват различни заинтересовани страни, също така предоставяме насоки за ангажиране на заинтересованите страни на ниво планиране и при наблюдение за напредъка на тези проекти. 

Настоящото ръководство има за цел да подпомогне органите, вземащи решения в това да подберат проекти, които целят да постигнат устойчив енергиен преход по разнообразен, обективен и справедлив начин.

Надяваме се, че то ще повиши нивото на амбиция за устойчиви решения в регионите и ще позволи на това средствата да бъдат използвани по начин, съобразен с целите на справедливия преход. 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свалете като pdf файлРъководство за европейските фондове

ЕС осигурява различни фондове за подпомагане на държавите членки при изпълнението на европейските политики. Финансовата подкрепа от ЕС е важен инструмент за постигане на целите на Европейската зелена сделка. От 2021 г. до 2027 г. има фондове и програми, на разположение от традиционния бюджет на ЕС (многогодишната финансова рамка), от плана за възстановяване след пандемията („Next Generation EU“) и от приходите от схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ). Взети заедно, тези програми осигуряват милиарди евро за инвестиране в действия в областта на климата и спомагат за постигането на целите за 2030 г.

В настоящото ръководство се подчертава важността на някои от фондовете, които са от най-голямо значение за действия в областта на климата, а именно фондовете на политиката на сближаване, Механизма за възстановяване и устойчивост, Фонда за справедлив преход, Фонда за модернизация и Социалния фонд за климата. В него е описано как може да участвате в разработването и изпълнението на фондовете на ЕС и да се увеличи потенциалът им в полза на гражданите и околната среда.

ОТВЪД ПЕЧАЛБАТА: как да променим Европейската зелена сделка в полза на благосъстоянието на хората

Няколко месеца преди европейските избори през 2024 г. все още не е ясно как ЕС ще финансира дейностите си в областта на климата. Планът за опазване на околната среда и възстановяване е под заплаха в Европа четири години след обявяването на Европейската зелена сделка (ЕЗС) и почти двойното увеличение на бюджета на ЕС след създаването на фонда NextGenerationEU на стойност 800 млрд. Евро с цел да се помогне на държавите членки да реагират на икономическите последици от пандемията. Това се случва докато кризите, свързани с климата и биоразнообразието, стават все по-сериозни.

Как да се харчат средствата по Зелената сделка, така че да бъдат в полза на хората? Това е въпросът, който си задаваме, след като:

 • Намаленото финансиране за България по ПВУ засегна 10 проекта, свързани със зелената трансформация.
 • Отпаднаха 5, насочени към декарбонизация на транспорта, опазване на биоразнообразието и природните ресурси;
 • С намалено финансиране са 4 инвестиции, свързани с енергията и енергийната ефективност.

Въпреки, че направените изменения засягат пряко хората, те не бяха публично обсъдени. Тези промени са в ущърб на основната цел на плана за възстановяване и устойчивост, а именно, декарбонизация на икономиката.

,

Докладът на CAN Europe “Парижкото споразумение се отплаща: Ускоряването на зеления преход води до социално- икономически съпътстващи ползи”

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

Публикацията е част от LIFE проектът „Заедно За 1,5“, съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейския съюз, нито предоставящия финансирането орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Open letter regarding: Unlawful decision of the government of the republic of Bulgaria for the construction of a new nuclear power plant. Violation of obligations under european directives and conventions. Request for a position statement and reaction.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТНОСНО: НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ, НАРУШАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЕВРОДИРЕКТИВИ И КОНВЕНЦИИ, ИСКАНЕ ЗА СТАНОВИЩЕ И РЕАКЦИЯ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

,

Доклад “Парижкото споразумение се отплаща: Ускоряването на зеления преход води до социално-икономически съпътстващи ползи”. Изводи на национално ниво: България

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

,

Доклад “Парижкото споразумение се отплаща: Ускоряването на зеления преход води до социално-икономически съпътстващи ползи”

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

ПИСМО ОТНОСНО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ

Писмо от

Екологично сдружение „За Земята“

и „Грийнпийс“ – България,

относно: НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РЕШЕНИЕ

НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ.

НАРУШАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЕВРОДИРЕКТИВИ И КОНВЕНЦИИ.

ИСКАНЕ ЗА СТАНОВИЩЕ И РЕАКЦИЯ.

Уважаеми г-н Денков

Изискванията за безопасност при използване на ядрената енергия в Република България са заложени основно в Закона за Безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) (https://bnra.bg/media/zakon_za_bezopasno_izpolzvane_na_qdrenata_energiq.pdf), и в наредбите за неговото прилагане. В националното законодателство са транспонирани изискванията на Директивите на Европейския съюз (ЕС), както и на конвенциите в тази област. Отбелязваме, че Директивите съдържат изисквания за информиране на населението и за участие на обществеността във вземането на решения.

Съгласно Чл. 3. (1) от ЗБИЯЕ „Ядрената енергия и йонизиращите лъчения се използват в съответствие с изискванията и принципите на ядрената безопасност и радиационната защита с цел осигуряване защитата на човешкия живот, здравето и условията на живот на сегашното и бъдещите поколения, околната среда и материалните ценности от вредното въздействие на йонизиращите лъчения“.

Съгласно Чл. 3. (2) от ЗБИЯЕ (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2010 г.) „При използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво ядрената безопасност и радиационната защита

имат приоритет пред всички други аспекти на тази дейност … “.

В Раздел IV Особени правила при изграждане и експлоатация на ядрени централи са изложени основните изисквания за безопасност при изграждане на нова ядрена мощност, както следва:

Чл. 45. (1) Ядрена централа се изгражда по решение на Министерския съвет.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Предложението за изграждане на ядрена централа се внася от министъра на енергетиката с оценка на:

1. ядрената безопасност и радиационната защита, въздействието върху околната

среда и физическата защита;

2. социално-икономическото значение от изграждането на ядрена централа за

страната или за отделни региони;

3. радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, които се получават в

резултат на дейността на ядрена централа, и тяхното управление.

(3) Когато при експлоатацията на ядрената централа е възможно въздействие върху населението и околната среда на територията на друга държава, министърът на външните работи уведомява компетентните органи на тази държава и предоставя при поискване от тяхна страна необходимата им информация за оценка и анализ на възможното въздействие на централата на тяхна територия от гледна точка на безопасността на населението и опазването на околната среда. Полученото официално становище се прилага към предложението по ал. 2.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката организира обсъждане на предложението за изграждане на ядрена централа, в което участват държавни органи и органи на местното самоуправление, представители на обществените организации и заинтересувани физически и юридически лица. Уведомяването се извършва чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин най-малко един месец преди обсъждането. Оценката на резултатите от обсъждането се прилага към предложението по ал. 2.

В редица официални документи Правителството на Република България е информирало нееднократно Европейската Комисия (ЕК) за начина на вземане на решение за изграждане на нова ядрена мощност, за информиране на населението и за участието на обществеността във взимането на решения.

ПРИМЕРИ:

НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВА 2011/70/ЕВРАТОМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА НА ОБЩНОСТТА ЗА ОТГОВОРНО И БЕЗОПАСНОУПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНО ГОРИВО И РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ, 2015 г.

https://www.bnra.bg/media/2021/06/ndoklad-2015-directive-2011-70-bg.pdf

На стр.43 е декларирано: „Друго задължение на министъра на енергетиката е организирането на обществено обсъждане преди представянето на проект на решение за изграждане на нова ядрена мощност. За обсъждането е необходимо да бъдат представени данни за социално- икономически аспекти, радиационна защита, оценка на генерираните ОЯГ и РАО при експлоатацията на бъдещата ядрена мощност. Информацията се публикува на Интернет страницата на Министерство на енергетиката, като се осигурява възможност и за директна комуникация на

заинтересованите страни с експерти от министерството.“

ДОКЛАД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДИРЕКТИВА 2014/87/ЕВРАТОМ ОТ 8 ЮЛИ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 2009/71/ЕВРАТОМ ОТ 25 ЮНИ 2009 ГОДИНА, София, 2020 г.

https://www.bnra.bg/media/2021/06/report-directive-2014-87-bulgaria.pdf,

На стр. 57 е записано как се изпълняват изискванията на Чл. 8 (4) от Директивата – Участие на населението в процеса на вземане на решения относно лицензирането на ядрени съоръжения, а именно:

Предоставянето на подходящи възможности за реално участие на населението в процеса на вземане на решения относно лицензирането на ядрени съоръжения е предвидено на всички етапи от техния жизнен цикъл. Активно участие от страна на населението е регламентирано в редица членове на ЗБИЯЕ и на Закона за опазване на околната среда като например: обсъждане на предложението за изграждане на ядрена централа, в участват държавни органи и органи на местното самоуправление, представители на обществените организации и заинтересувани физически и юридически лица (ЗБИЯЕ, член 45“;

Изискванията за безопасност на ЗБИЯЕ са спазени при вземането на решение при изграждането на АЕЦ Белене (преди приемането на Република България в ЕС), като ключовите етапи са следните:

28.04.2004 г.: На заседания на Министерския съвет (МС) е дадено съгласие за изграждане на АЕЦ Белене (решение по принцип).

Следва разработване на изисканите от ЗБИЯЕ янализи и оценки. Дадена е възможност за техния преглед от желаещи.

10.01.2005 г.: Проведено е обществено обсъждане на всички анализи и оценки.

08.05.2005 г.: МС взема решение 260 (решение по същество) за изграждане на АЕЦ Белене с максимална ел. мощност 2000 МВт и я обявява като обект с национално значение (Решение 259 от 08.05.2005 г.).

На 25 октомври 2023 г. МС е провел заседание, в което е разгледал Точка 26: (https://pris.government.bg/document/d93058dfeb577a9e1864ac7cb93ba179) Доклад за одобряване на доклада на министъра на енергетиката за предприемане на действия по изграждането на блок 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД с технология АР 1000.

В нарушение на ясните изисквания на Чл. 45 от ЗБИЯЕ, на практиката по прилагането му, както и на задълженията по изпълнение на горепосочените Директиви на ЕС, министърът на енергетиката обаче не е разработил изискваните анализи и оценки, не ги е направил публично достъпни и не е организирал общественото им обсъждане. Считаме, че това представлява грубо нарушение на изискванията на Чл. 45 от ЗБИЯЕ, както и на изискването за приоритет на безопасността, формулирано в Чл. 3 от ЗБИЯЕ.

Министърът на енергетиката в доклада си заявява „В допълнение следва да се посочи, че е в ход подготовка на последващо решение на Министерски съвет по същество за реализация на блок 7, съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.“ По този начин провеждането на обществени дискусии загубва смисъла си, след като вече е взето решение.

Въпреки тези фрапантни нарушения, на 25 октомври 2023 г. МС приема решение за изграждане на нова ядрена мощност (7-ми блок на АЕЦ Козлодуй) и възлага на министъра на енергетиката да предприеме необходимите действия по прозрачен избор на изпълнител за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на новия

енергоблок. (виж https://government.bg/bg/prestsentar/novini/aets-%E2%80%9Ekozloduy%E2%80%9C-shte-ima-nov-reaktor-prez-2033-g и https://www.me.government.bg/news/ministerskiyat-savet-odobri-predpriemaneto-na-deistviya-po-izgrajdane-na-blok-7-i-8-na-aec-kozlodui-s-tehnologiya-ap-1000-3274.html?p=eyJ0eXBlIjoiaG90bmV3cyJ9)

Считаме, че това Решение на МС представлява грубо нарушение на ЗБИЯЕ, както и на горепосочените Директиви.

Също така считаме, че е налице нарушение на Конвенцията за правото на информация и участието на обществеността в процеса на вземане на решения по въпроси на околната среда /Орхуската конвенция/, както и Чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека.

Призоваваме правителството да прекрати процедурите за изграждане на 7 и 8 блок в АЕЦ Козлодуй. От времето на корупционния проект АЕЦ Белене нито един икономически анализ не е доказал че България има нужда от нова ядрена мощност, по тази причина проектът за строеж на АЕЦ Белене струваше на българските граждани над 3 милиарда лева без реално да стартира строежа на централата?! Сегашното неадекватно решение на парламента за избор на един точно определен вид реактор както и на един строител ще доведе само до размиване на отговорността от правителството когато се анализира поредното източване на огромни суми от националния бюджет за поредната скъпа ядрена авантюра – 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй.

Информираме, че поради допуснатите фрапантни нарушения, е подадена жалба във Върховния административен съд (ВАС) с искане за отмяна на Решението на МС за изграждане на блок 7 и 8 на АЕЦ Козлодуй като незаконосъобразно. Образувано е дело № 63/03.01.2024 г.

От много години сигнализираме срещу скъпите и оплетени в корупционни схеми мега проекти в енергийния сектор в България, и препоръчваме избор на реалистични и достъпни решения базирани на повишена енергийна ефективност, децентрализация на производството на електроенергия и достъп на домакинствата до ВЕИ.

Не сме открили проблемите в енергийния сектор във връзка със сегашното неадекватно решение за 7-8 блок в АЕЦ Козлодуй с реактори на Уестингхаус и строител Хюндай. За илюстрация прилагаме линкове от няколко предишни наши анализи които се оказаха верни:

https://www.zazemiata.org/obeshtania-aec-belene-stroej/

https://www.zazemiata.org/belene-is-back-letter/

https://www.zazemiata.org/energien-prehod-bez-gazprom-aec/

За контакти:

Тодор Тодоров – Координатор в направление Енергиен преход в ЗаЗемята

t.todorov@zazemiata.org

Меглена Антонова – Директор на „Грийнпийс“ – България

meglena.antonova@greenpeace.org

27.2.2024 г.

гр. София

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

LETTER REGARDING UNLAWFUL DECISION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA FOR THE CONSTRUCTION OF A NEW NUCLEAR POWER PLANT

Dear Mr. Denkov

The safety requirements for the use of nuclear energy in the Republic of Bulgaria are mainly laid down in the Safe Use of Nuclear Energy Act (SUNEA) (https://bnra.bg/media/zakon_za_bezopasno_izpolzvane_na_qdrenata_energiq.pdf), and in its implementing regulations. The requirements of the European Union (EU) Directives as well as of the Conventions in this field have been transposed into national legislation. We note that the directives contain requirements for informing the public and for public participation in decision-making.

According to Article 3 (1) of the SUNEA “Nuclear energy and ionizing radiation shall be used in accordance with the requirements and principles of nuclear safety and radiation protection in order to ensure the protection of human life, health and living conditions of present and future generations, the environment and material values from the harmful effects of ionizing radiation”.

According to Article 3 (2) of the SUNEA (Amen. SG 80/2010) “In the use of nuclear energy and ionizing radiation and in the management of radioactive waste and spent fuel, nuclear safety and

radiation protection shall have priority over all other aspects of this activity”.

Section IV Special rules for the construction and operation of nuclear power plants sets out the basic safety requirements for the construction of new nuclear power as follows:

Art. 45. (1) A nuclear power plant shall be constructed pursuant to a decision of the Council of Ministers. (2) (amend. – SG 14/2015) The proposal for the construction of a nuclear power plant shall be submitted by the Minister of Energy with an assessment of:

 1. nuclear safety and radiation protection, the impact on the environment environmental and physical protection;
 2. the socio-economic significance of the construction of a nuclear power plant for the country or individual regions;
 3. the radioactive waste and spent nuclear fuel to be produced in the nuclear power plant and their management.

(3) Where the operation of a nuclear power plant is likely to have an impact on the population and the environment in the territory of another State, the Minister for Foreign Affairs shall notify the competent authorities of that State and shall provide them, on request, with the information necessary for the assessment and analysis of the likely impact of the plant in their territory from the point of view of the safety of the population and the protection of the environment. The official statement received shall be attached to the proposal referred to in (2).

(4) (amend. – SG 14/2015) The Minister of Energy shall organise a consultation on the proposal for the construction of a nuclear power plant, in which state and local government authorities, representatives of public organisations and interested natural and legal persons shall participate. The notice for it shall be given through the mass media or by other appropriate means at least one month before the consultation. The assessment of the results of the consultation shall be annexed to the proposal referred to in (2).

In a number of official documents, the government of the Republic of Bulgaria has repeatedly informed

the European Commission (EC) on how the decision to build a new nuclear power plant was taken, how the population was informed and how the public was involved in the decision-making process.

EXAMPLES:

NATIONAL REPORT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON THE IMPLEMENTATION OF THE REQUIREMENTS OF DIRECTIVE 2011/70/EURATOM ON THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY FRAMEWORK FOR THE RESPONSIBLE AND SAFE MANAGEMENT OF SPENT FUEL AND RADIOACTIVE WASTE, 2015.

https://www.bnra.bg/media/2021/06/ndoklad-2015-directive-2011-70-bg.pdf

Page 43 states: “Another obligation of the Minister of Energy is to organise a public consultation before submitting a draft decision for the construction of a new nuclear power plant. For the consultation it is necessary to present data on socio-economic aspects, radiation protection, estimation of generated SNF and RAW during the operation of the future nuclear power plant. The information shall be published on the website of the Ministry of Energy, providing also the opportunity for direct communication of stakeholders with experts from the Ministry.”

REPORT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON DIRECTIVE 2014/87/EURATOM OF 8

JULY 2014 AMENDING DIRECTIVE 2009/71/EURATOM OF 25 JUNE 2009, Sofia, 2020

https://www.bnra.bg/media/2021/06/report-directive-2014-87-bulgaria.pdf,

Page 57 outlines how the requirements of Article 8 (4) of the Directive – Public participation in the decision-making process concerning the licensing of nuclear installations, are met, namely:

“Providing adequate opportunities for meaningful public participation in decision-making on the licensing of nuclear facilities is envisaged at all stages of their life cycle. Active participation of the population is regulated in a number of articles of the SUNEA and the Environmental Protection Act, such as: public consultation of the proposal for the construction of a nuclear power plant, participation of state and local authorities, representatives of public organisations and interested natural and legal persons (SUNEA, Article 45)”;

The safety requirements of the SUNEA were complied with in the decision-making process for the construction of the Belene NPP (before the accession of the Republic of Bulgaria to the EU), with the following key milestones:

28.04.2004: at the meetings of the Council of Ministers (CoM), consent was given for the construction of Belene NPP (decision in principle).

This was followed by the development of the analyses and assessments required by the SUNEA. An opportunity was given for their review by interested parties.

10.01.2005: A public consultation on all analyses and assessments was held.

08.05.2005: The Council of Ministers adopts Decision 260 (substantive decision) for the construction of the Belene NPP with a maximum power capacity of 2000 MW and declares it an object of national importance (Decision 259 of 08.05.2005).

On 25 October 2023 the Council of Ministers held a session in which it reviewed Item 26: (https://pris.government.bg/document/d93058dfeb577a9e1864ac7cb93ba179) Report for approval of the report of the Minister of Energy on taking actions for the construction of Unit 7 and 8 of Kozloduy NPP with AR 1000 technology.

However, in violation of the clear requirements of Article 45 of the SUNEA, of the practice of its implementation, and of the obligations to implement the above-mentioned EU Directives, the Minister of Energy has not developed the required analyses and assessments, has not made them publicly available, and has not organised their public consultation. We believe that this constitutes a gross violation of the requirements of Article 45 of the SUNEA, as well as of the safety priority requirement set out in Article 3 of the SUNEA.

The Minister of Energy in his report states “In addition, it should be pointed out that the preparation of a subsequent decision of the Council of Ministers on the substance of the implementation of Unit 7 is underway, in accordance with the provision of Article 45(2) of the Safe Use of Nuclear Energy Act”. Thus, holding public consultations loses its meaning considering that a decision has been made.

Despite these gross violations, on October 25, 2023 the Council of Ministers adopts a decision for the construction of a new nuclear power plant (Unit 7 of Kozloduy NPP) and instructs the Minister of Energy to take the necessary actions for the transparent selection of a contractor for the design, construction and commissioning of the new power unit (see https://government.bg/bg/prestsentar/novini/aets-%E2%80%9Ekozloduy%E2%80%9C-shte-ima-nov-reaktor-prez-2033-g and https://www.me.government.bg/news/ministerskiyat-savet-odobri-predpriemaneto-na-deistviya-po-izgrajdane-na-blok-7-i-8-na-aec-kozlodui-s-tehnologiya-ap-1000-3274.html?p=eyJ0eXBlIjoiaG90bmV3cyJ9)

We consider that this Decision of the Council of Ministers constitutes a flagrant violation of the SUNEA Act as well as the aforementioned Directives.

We also consider that there has been a violation of the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) and Article 8 of the European Convention on Human Rights.

We would like to inform you that due to the gross violations committed, an appeal has been filed with the Supreme Administrative Court (SAC) with a request to annul the Decision of the Council of Ministers for the construction of Units 7 and 8 of Kozloduy NPP as unlawful. Case 63/03.01.2024 was opened.

We call on the government to stop the procedures for the construction of units 7 and 8 at the Kozloduy NPP. Since the time of the corrupt Belene NPP project, not a single economic analysis has proven that Bulgaria needs new nuclear power, which is why the Belene NPP construction project cost the Bulgarian citizens over BGN 3 billion without actually starting the construction of the plant?! The current inadequate decision of the parliament to choose a specific type of reactor as well as a builder will only lead to a dilution of the government’s responsibility when analyzing the next draining of huge sums from the national budget for another expensive nuclear adventure – 7 and 8 units of the NPP Kozloduy.

For contacts:

Todor Todorov – Coordinator in the direction of Energy Transition

t.todorov()zazemiata.org

Meglena Antonova – Office Director, Greenpeace – Bulgaria

meglena.antonova()greenpeace.org

27.2.2024

Sofia

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
рекултивация кръгла мса

Рекултивацията в териториалните планове за справедлив преход

Презентация от „Кръгла маса за ефективна рекултивация на въглищни мини“

22.02.2024 София, Национален дом на науката и техниката 

Изтегли

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Основни елементи на нормативната уредба за въвеждане на депозитна система за опаковки от напитки в България

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свали (320 kB)

,

National Energy and Climate Plans (NECP) Tracker. KEY FINDINGS.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

 

 

 

This publication is part of the LIFE project „Together For 1.5“, co-funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the funding body can be held responsible for them
,

Position Statement on the draft National Energy and Climate Plan (NECP) of the Republic of Bulgaria 2021-2023 from 22.12.2023

Summary of the Position Statement of Environmental Association Za Zemiata (Friends of the Earth – Bulgaria) on the draft update of the National Energy and Climate Plan of the Republic of Bulgaria 2021-2030 from 22.12.2023 is available here 

The first NECP draft is a timid and partial plan to meet climate goals by 2030

Almost six months after the deadline to submit a draft of the updated National Energy and Climate Plan (NECP), Bulgaria published a first version of the document on 22 December 2023. It is probably a coincidence that this happened one day after the European Commission’s notice of the start of the infringement procedure against Bulgaria as it has not submitted its NECP draft to the Commission within the statutory deadline of 30 June 2023.

The current published NECP version solely presents the current policies and measures in Bulgaria but not how they will change to achieve the national interests in line with the energy transition and achieving a safe climate. 

The good news is that, for the first time, there is mention of a national objective of achieving climate neutrality by 2050. However, there is a lack of specificity on what needs to happen to achieve the big goal in the period up to 2030 – which is the period covered in the NECP. It is crucial to include interim milestones and capacities/measures for the phase-out of coal mines and power in the NECP, information, which is still missing in the adopted Territorial Just Transitional Plans (TJTPs). 

There are no sectoral targets in the draft and the existing targets for the renewable energy share and energy efficiency are either at the minimum required level or even below it.

We very much hope that once the final draft containing the results of the currently missing modelling is published, sufficient time will be allowed for public consultation – at least 8 weeks!

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

 

This position statement was prepared as part of the LIFE project „Together For 1.5“, co-funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the funding body can be held responsible for them.
,

Summary of Za Zemiata’s Position Statement on the draft National Energy and Climate Plan (NECP) of the Republic of Bulgaria 2021-2023 from 22.12.2023

/summary of the Position Statement of Environmental Association Za Zemiata (Friends of the Earth – Bulgaria) on the draft update of the National Energy and Climate Plan of the Republic of Bulgaria 2021-2030 from 22.12.2023 /

The first NECP draft is a timid and partial plan to meet climate goals by 2030

Almost six months after the deadline to submit a draft of the updated National Energy and Climate Plan (NECP), Bulgaria published a first version of the document on 22 December 2023. It is probably a coincidence that this happened one day after the European Commission’s notice of the start of the infringement procedure against Bulgaria as it has not submitted its NECP draft to the Commission within the statutory deadline of 30 June 2023.

The current published NECP version gives the impression that it solely presents the current policies and measures in Bulgaria but not how they will change to achieve the national interests in line with the energy transition and achieving a safe climate. 

The good news is that, for the first time, there is mention of a national objective of achieving climate neutrality by 2050. However, there is a lack of specificity on what needs to happen to achieve the big goal in the period up to 2030 – which is the period covered in the NECP. It is crucial to include interim milestones and capacities/measures for the phase-out of coal mines and power in the NECP, information, which is still missing in the adopted Territorial Just Transitional Plans (TJTPs). With regards to the villages of Beli Bryag and Troyanovo in the Stara Zagora region which are being displaced due to coal mining, a clear plan is needed, outlining which areas will be affected by future coal mining in the already declining due to economic reasons coal mining activities in the Maritsa East Mines. 

There are no sectoral targets in the draft and the existing targets for the renewable energy share and energy efficiency are either at the minimum required level or even below it, as it became clear from the Communication of the Commission on its assessment of the NECP drafts of the Member States by the Commission published on 18 December 2023 (Table 2, the minimum RES target in final consumption should be 33% instead of the submitted 29.9%).

Another specific example from the text is the complete absence of the problem of oil dependency in the national transport system, as well as an analysis of its causes, objectives and measures to overcome it, despite the very clear requirement for this in the Commission’s Guidelines. We insist on planning for the reduction and end-date of the use of oil and also of fossil gas. More serious attention must be paid not only to how to diversify gas sources, but to how to reduce dependence in general. Serious reconsideration is needed on plans for household gasification, as well as with regards to the desire to develop domestic gas and oil production, which is at odds with the European trends to reduce their consumption. Bulgaria clearly needs to move in the direction of future-proof renewable energy sources rather than risk a new lock-in to fossil fuels – any new investment in fossil fuel extraction risks stranded assets and is futile in the long term.

If it will be developing its nuclear energy, Bulgaria needs to take into account all factors, risks and financial constraints, which is not currently done. Lifecycle costs of the new capacities are not taken into consideration. There are no realistic construction timelines, no alternatives on what the country will do in case of serious project delays or the inability to achieve the projected decarbonisation step in a given year. There is no plan or even mention of the need to manage the used nuclear fuel previously exported to Russia.

In one form or another, the claim of putting ‘energy efficiency first’ has been repeatedly made, but we remain doubtful about the understanding of the term, and the possible trajectories for achieving it.

We suggest that the widespread issue of energy poverty in the country is strategically addressed in line with the definition in the Energy Efficiency Directive (EED). We recommend addressing the cooling supply as part of the mix of solutions to the increasing  summer energy poverty.

Designing, complying and implementing an array of policies and measures to increase energy efficiency in the different sectors, and especially monitoring the achieved results, is a key prerequisite for the satisfactory implementation of the NECP. To complete the one-stop shop reform for building renovation, and to implement it in practice. Additional services such as training energy auditors, liaising with financial institutions, training installers, and local energy champions are just a few of our ideas.

We very much hope that once the final draft containing the results of the currently missing modelling is published, sufficient time will be allowed for public consultation – at least 8 weeks!

We remain open for feedback on the position statement on:

info@zazemiata.org 

 

 

 

This position statement was prepared as part of the LIFE project „Together For 1.5“, co-funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the funding body can be held responsible for them.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

, ,

Транспортна бедност в Централна и Източна Европа: България

В много държави транспортната бедност остава сравнително слабо изследвана и рядко се намират дефиниции на проблема както на европейско, така и на национално ниво. Проблемът обаче се налага като все по-сериозен с постоянното нарастване на автомобилния дял и покачване на цените на горивата, следващо повсеместната зависимост на транспортната система и услуги от петрол. Проектът „Транспортна бедност в Централна и Източна Европа“ цели да разгледа съществуващите политики, да оцени състоянието на транспортната бедност в България, Хърватия, Унгария, Румъния, Словакия и Словения, както и да повиши информираността на гражданите и отговорните институции.
Прегледът за всяка от посочените държави е планиран като кратък брифинг, който да бъде разпространен до заинтересовани страни. Докладите са изработени следствие на обществено налична информация и няколко целенасочени интервюта. Те са свободни за ползване и са основа за по-нататъшни дейности свързани с транспортната бедност. Инициативата е финансирана от European Climate Foundation (ECF).

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свалете доклада тук

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Разсейване на токсичните митове относно пестицидите: Защо пестицидите не са решение на проблема с хранителната сигурност?

Ключовите политически цели за намаляване на употребата на пестициди, включени в европейската стратегия „От фермата до вилицата“, се оспорват от корпоративни интереси, стремящи се да удължат достъпа си до европейския пазар[1]. Агроиндустрията и поддръжниците на индустриалното земеделие използват войната в Украйна като повод да лобират за разширяване на употребата на токсични пестициди в Европа и да подкопаят предложението за нов регламент на Европейския съюз (ЕС) относно пестицидите, съдържащ задължителни цели за намаляването им[2]. Те твърдят, че намалената употреба на пестициди ще увеличи предизвикателствата пред доставките, породени от войната поради по-ниските добиви и по-високите цени[3]. Но продължаващата употреба на пестициди няма да допринесе за увеличаване на световните доставки на храни, а вместо това ще бъде катастрофална за природата и ще подкопае усилията за осигуряване на устойчивост на производството на храни в ЕС.

С този брифинг целим да опровергаем историята, която токсичната индустрия за пестициди ни разказва и да разобличим неверните ѝ твърдения.

 

 1. Можем да нахраним света без да използваме пестициди

Агроиндустрията твърди, че производството на храни в Европа ще намалее и че не можем да произвеждаме достатъчно храна в световен мащаб без да използваме пестициди[4]. Според нея войната в Украйна ще доведе до недостиг на храна в Европа. Въпреки че нахлуването на Русия в Украйна се отрази на доставките на храни в световен мащаб, Европа не изпитва недостиг на храна. Европа е нетен износител на селскостопански продукти[5] и е самодостатъчна по отношение на много култури.

Експертите са доказали, че синтетичните пестициди не са необходими за изхранването на света[6]. Според доклад на ООН „прилагането на правото на адекватна храна и здраве изисква активни мерки за премахване на вредните пестициди“[7].

Елиминирането на пестицидите е съществена част от преминаването към по-устойчив модел на производство на храни. Системите за интегрирано управление на вредителите[8] или производствените системи с ниско съдържание на пестициди като например агроекологията или биологичното земеделие могат в някои случаи да генерират добиви, които са сходни с тези на индустриалните производствени системи за някои култури[9], като същевременно не причиняват същите нива на замърсяване на почвата и водите .

Учените са категорични, че Европа може да си осигури устойчиво продоволствено бъдеще в дългосрочен план само чрез екологизиране на селскостопанския си модел[10]. Всяко по-нататъшно интензифициране на селскостопанското производство, включително чрез продължаваща употреба на пестициди, би довело до увреждане на ключови екосистемни и биологични процеси, които са от съществено значение за селскостопанското производство, включително здрава почва, чиста вода, опрашване на културите и борба с вредителите[11].

Вече произвеждаме повече от достатъчно храна

Твърдението, че трябва да произвеждаме повече храна, за да нахраним света, остава стандартен аргумент, използван от агроиндустрията, въпреки че е опровергаван многократно[12]. Вече произвеждаме повече от достатъчно храна в световен мащаб, за да нахраним всички и да изхраним дори още по-голямо население[13]. В света няма недостиг на храна, а проблем с неравномерното разпределение и криза на неравенството, която отнема достъпа на хората до здравословни и питателни храни. Финансовите спекулации на стоковите пазари влошиха настоящата ситуация, като повишиха цените, облагодетелствайки зърнопроизводителите и търговците на суровини, и изостриха недостига на храна в някои части на света[14].

Време е също така да се запитаме за какво се използват отглежданите храни. В ЕС понастоящем над 60 % от земеделската земя се използва за производство на фураж за животни, много от които се отглеждат в промишлени мега ферми. Земеделската земя в Европа се използва и за производство на култури, които след това се изгарят за енергия, като 12% от зърнените култури като пшеница или царевица се използват за промишлеността и биогоривата[15]. Не на последно място, хранителната система на Европа е изключително разточителна, като през 2021 г. е изхвърлена почти толкова храна, колкото е внесена[16]. Всичко това представлява огромен източник на парникови емисии, задълбочаващи климатичната криза[17].

Увеличаването на промишленото производство на храни и преустановяването на действието на екологичните разпоредби няма да помогне за справяне с настоящата ситуация, а само ще задълбочи кризата с климата и биоразнообразието и ще ни отдалечи от осигуряването на дългосрочна продоволствена сигурност

 1. Налице са алтернативи на пестицидите

Индустрията за производство на пестициди твърди, че в момента не съществуват алтернативи на пестицидите и тепърва трябва да се разработват[18]. В действителност вече съществуват много алтернативи на употребата на пестициди[19]. Биологичното земеделие се справя добре без използването на синтетични пестициди, а много стопанства в конвенционалното земеделие вече са успели значително да намалят употребата на пестициди, използвайки интегрирано управление на вредителите[20].

Агроекологията предлага алтернатива на интензивното земеделие, разчитащо на много пестициди. Агроекологичните практики включват диверсификация на културите, засаждане на култури, които са адаптирани към местната среда, сеитбооборот, използване на естествени препарати и много други методи за насърчаване на полезните организми[21]. Много проучвания показват, че преминаването към диверсифицирано земеделско производство може да помогне за регулиране на вредителите по културите, като същевременно драстично се намалят или премахнат пестицидите, и всичко това без да се компрометират добивите[22].

Защо фокусирането единствено върху добива носи повече вреда, отколкото полза

Максимизирането на добива не трябва да бъде основна цел на производството на храни, тъй като добивът сам по себе си не е от значение за определянето на това дали хората са нахранени[23] (вж. също карето на стр.4).

Максимизирането на добивите често води до система, в която повечето ползи облагодетелстват малцина – под формата на печалби – като същевременно предизвиква непоправими социални и екологични странични ефекти, включително огромни външни разходи за обществото (вж. раздел 4)[24].

Проучване, което моделира въздействието на преминаването към агроекология в Европа, установи, че то би намалило емисиите на парникови газове от селскостопанския сектор с 40%, би увеличило равнището на биологичното разнообразие и би защитило природните ресурси[25]. Освен това проучванията показват, че земеделските стопани, които използват агроекологични подходи, се възползват и от по-висока възвръщаемост, както и по-справедливи доходи[26].

Агроекология: система за производство на храни, основана на екологични, социални и политически принципи, които ценят здравите и разнообразни агроекосистеми, свеждането до минимум влагането на външни ресурси, сигурния поминък на производителите и питателната храна, достъпна за всички[27].

Интегрирано управление на вредителите: Интегрираното управление на вредителите (IPM) е набор от инструменти, които земеделските стопани могат да използват, за да намалят значително употребата на химически пестициди. Това е повтарящ се процес, който поставя превантивните агрономни мерки в основата на борбата с вредителите, като синтетичните пестициди се използват само в краен случай[28].

 1. Земеделските стопани ще имат полза от прехода – настоящата система не работи за тях

Въпреки че промишлеността и някои лобистки групи в областта на селското стопанство твърдят, че земеделските стопани не могат да си позволят да спрат да използват пестициди, тяхното мнение не представлява земеделските стопани навсякъде. Това, което индустрията защитава в действителност, е една повредена хранителна система, която унищожава малките и средните земеделски стопанства и прави производителите на храни зависими от неустойчиви земеделски практики като използването на пестициди. Фермерите и селскостопанските работници са и първите, които са засегнати от сериозни заболявания, свързани с излагането на синтетични пестициди, като рак и болест на Паркинсон[29].

Все по-голям брой земеделски стопани смятат, че зависимостта от агроиндустрията (производителите на синтетични пестициди, семена и торове) и нейните продукти е част от проблема[30]. Много европейски фермери започват да поставят под въпрос икономическата ефективност на сегашната система, която изисква от тях да купуват все по-скъпи суровини, за да произвеждат храна, и вече търсят алтернативи.

Получаването на независими съвети и познания за алтернативите, както и диверсификацията на производството на храни с цел достъп до повече местни пазари обаче невинаги е лесно и затова много земеделски стопани  продължават да се въртят в колелото на  пестицидите / промишлеността. Ето защо са необходими партньорски обмени и независими консултантски услуги, така че земеделските стопани да научат повече и получат подкрепа за разработването на алтернативни подходи.

През последните десетилетия публично финансираните консултативни служби в земеделието в цяла Европа до голяма степен са заменени от частни консултантски услуги[31]. Някои от тези услуги са пряко свързани с компаниите за производство на пестициди, докато други получават процент от печалбите, реализирани от продажбата на пестициди, след като са препоръчали тяхната употреба.

Спешно трябва да намалим употребата на пестициди, за да отговорим на кризата в природата

Европа се намира в разгара на тежка екологична криза, в която хиляди животински видове и местообитания са изложени на риск, и която руши природните ресурси, от които зависи храната и благосъстоянието ни[32]. Експертите предупреждават, че интензивното селскостопанско производство излага на риск бъдещия ни достъп до храна[33].

 1. Храната без пестициди не трябва да струва повече

Лобито на агроиндустрията твърди, че храната без пестициди ще струва по-скъпо, но предпочита да пренебрегва скритите разходи за  обществото, свързани с употребата на пестициди: разходите за почистване на замърсените водни запаси, загубата на биоразнообразие, въздействието върху здравето и последиците за климата, и това са само някои от тях.

Данъкоплатците, земеделските производители и бъдещите поколения неизбежно плащат и ще продължават плащат тези скрити разходи по един или друг начин. В неотдавнашно проучване на BASIC се изчислява, че в Европа разходите, които пряко се дължат на пестицидите (и са поети от обществото), възлизат на 2,3 млрд. евро през 2017 г., което е два пъти повече от нетните печалби, пряко реализирани от индустрията (близо 0,9 млрд. евро през същата година)[34]. В дългосрочен план тези скрити разходи (наричани още външни ефекти) застрашават и цялото ни снабдяване с храни[35].

Текущият модел на индустриално земеделие е силно субсидиран от публичните политики. Това важи особено за Общата селскостопанска политика (ОСП), която представлява огромна част от бюджета на ЕС и определя приоритетите за финансиране на производството на храни. Досега ОСП е подкрепяла основно интензификацията на селското стопанство в полза на агробизнеса и големите стопанства, а не в полза на дребните производители на храни и природата[36].

Сегашният модел на неустойчиво производство на евтини храни означава също, че земеделските стопани и селскостопанските работници не получават справедлива цена за това, което произвеждат. Трябва да реформираме хранителната система, така че земеделските стопани да получават подобаващо възнаграждение за труда си.

За да получим справедливо разпределение на разходите, трябва да изместим субсидиите от въглеродно интензивния агробизнес и вместо това да инвестираме в земеделски методи, които не унищожават околната среда и правят здравословната храна по-достъпна и евтина за всички.

 1. Намалената употреба на пестициди не означава повече вносни храни

Агробизнес лобитата твърдят, че намаляването на употребата на пестициди в Европа ще доведе до внос на повече храни[37], което ще доведе до увеличаване на емисиите на парникови газове и до по-голямо замърсяване, тъй като вносните храни ще бъдат отглеждани при по-ниски стандарти[38]. Установено е също така, че лобистите на индустрията са финансирали академични проучвания в подкрепа на своите твърдения[39].

Независими проучвания всъщност показват, че Европа може да се превърне от нетен вносител в нетен износител на храни, ако предприеме широк преход към агроекология, включващ цялата хранителна верига – от системите за селскостопанско производство до начина на хранене, включително намаляване на хранителните отпадъци[40].

Освен това според експертите  е подвеждащо да се предполага, че подобряването на стандартите в Европа просто ще пренесе проблемите, причинени от употребата на пестициди, на друго място[41]. Европа би могла да покаже водеща роля в световен мащаб, като приложи изцяло реформите в областта на пестицидите в рамките на инициативата „От фермата до вилицата“, повдигайки летвата, вместо да подкрепя надпреварата към дъното.

Този аргумент е още по-лицемерен, тъй като пестицидната индустрия в същото време лобира за блокиране на законодателни актове за спиране на износа на силно токсични пестициди, които са забранени в ЕС[42]. Фактът, че ЕС продължава да произвежда тези забранени пестициди и да ги изнася в други държави, е широко критикуван от организациите на гражданското общество и експертите по правата на човека като неприемлив двоен стандарт[43].

 1. ГМО не намаляват употребата на пестициди

Агробизнес корпорациите и техните лобита твърдят, че новото поколение генетично модифицирани култури (нови ГМО или т.нар. „нови геномни техники“) могат да помогнат на земеделските стопани да намалят употребата на пестициди и торове, но основните компании, които стоят зад новите ГМО, всъщност са същите компании, които произвеждат пестициди. Всъщност четирите най-големи световни корпорации за производство на пестициди (Bayer, Syngenta, Corteva и BASF) контролират и пазара на нови ГМО.

Същите обещания за намаляване на пестицидите бяха дадени и за първото поколение ГМО, когато те бяха въведени преди 20 години. Но устойчивите на хербициди култури са създадени така, че да оцелеят след третиране с хербициди. Тъй като плевелите стават все по-устойчиви на хербицидите, земеделските стопани разбират, че трябва да използват все повече и повече хербициди, за да получат същите добиви[44].  По подобен начин насекомите стават все по-устойчиви на инсектицидите, произвеждани от генетично модифицираните култури, устойчиви на насекоми, което кара земеделските стопани да се върнат към пръскането с все повече и повече инсектициди[45].

Въз основа на наличните данни е малко вероятно новите генетично модифицирани култури да намалят употребата на пестициди[46]. Някои от тях, които са в процес на разработване, дори са предназначени да я увеличат. Нов доклад на Foodwatch показва, че новите ГМО представляват опасно отклоняване на вниманието от десйтвително устойчиви решения[47]. Спешно е необходимо да се премине от корпоративен модел на земеделие към агроекология.

Заключение

Изглежда, че лоби групите на агробизнеса са решили да изопачат доказателствата, за да убедят създателите на политики да поставят печалбите им над действията за защита на хората и околната среда. Войната в Украйна не намалява необходимостта от действия в защита на климата и биоразнообразието – и затова е нужно да се премине към по-устойчива хранителна система. Ако не друго, войната в Украйна всъщност разкри крехкостта на сегашната ни хранителна система, която разчита само на няколко основни култури, отглеждани с енергоемки химически средства.

Макар че агроиндустрията твърди обратното, ясно е, че сегашното зависимо от пестициди и енергоемко индустриално земеделие не е решение за изхранването на света. Всъщност то унищожава самите основи, които правят възможно производството на храна: разнообразието от култури, здравите почви и стабилния климат.

Преходът към агроекология е от съществено значение, за да можем да отглеждаме храната си без да вредим на околната среда и на здравето си и са необходими политически реформи, които да стимулират този преход. Това включва подкрепа за земеделските стопани, за да произвеждат здравословна и достъпна храна без пестициди, както и осигуряване на справедлива цена за продукцията и достойно заплащане за селскостопанските работници. При наличието на правилните политики ЕС може да се откаже от използването на токсични химикали и да започне преход към по-устойчива хранителна система.

Новият регламент на ЕС за пестицидите е възможност за промяна. ЕС трябва да последва призива на гражданите[48] и да зададе посоката към Европа без пестициди, като подкрепи земеделските стопани в прехода им към агроекология и да отхвърли фалшивите обещания като новите ГМО. Необходими са спешни действия, за да защитим бъдещата си способност да произвеждаме храна.

 

Автори: Хелън Бърли и Клара Бургин

Приятели на Земята Европа провежда кампании за екологично устойчиви и социално справедливи общества, обединява повече от 30 национални организации с хиляди местни групи и е част от най-голямата световна мрежа за опазване на околната среда, Friends of the Earth International.

 

[1] Статия в Desmog: “How Big Ag is Delaying Sustainable Farming in Europe”, 2022

[2] Copa and Cogeca lobby minutes

[3] CropLife Europe: https://croplifeeurope.eu/press-releases/farm-to-fork-it-is-time-to-listen-to-what-the-data-says/

[4] CropLife International: https://pesticidefacts.org/topics/necessity-of-pesticides/

[5] Статистически данни на Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods

[6] Изследване на Европейската комисия: study on the Drivers of Food Security, 2023

[7] United Nations General Assembly: “Report of the Special Rapporteur on the right to food”, 2017

[8] Виж карето с текст на стр.4 за дефиниция на интегрирано управление на вредителите (IPM)

[9] Доклад на PAN Europe, “Are pesticides needed to feed the world?”, 2017

[10] Позиция, подписана от над 700 научни изследователи: We need a food system transformation—In the face of the Russia-Ukraine war, now more than ever, 2022

[11] Писмо от научни изследователи до Европейската комисия: https://slakner.files.wordpress.com/2022/03/peer-2022-open-letter-war-in-ukraine-and-food-security.pdf

[12] Доклад на Oxfam International Debunking 10 myths about the global food

system and what drives hunger, 2022

[13] Прогнози на FAO: https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/

[14] Доклад на IPES-Food: “Another Perfect Storm”, 2022

[15] Доклад на Greenpeace: “What Europe’s policy-makers must do to truly achieve food security”, 2022

[16] Доклад на Feedback EU: “No food to waste”, 2022

[17] Писмо от научни изследователи до Европейската комисия: https://slakner.files.wordpress.com/2022/03/peer-2022-open-letter-war-in-ukraine-and-food-security.pdf

[18] https://pesticidefacts.org/topics/necessity-of-pesticides/

[19] https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf

[20] Сайтът на PAN Europe на тема low-impact farming и резултатите от изследването IPM works 

[21] Доклад на ECVC: ”Pesticides Out”, 2018

[22] Tamburini et al. „Agricultural diversification promotes multiple ecosystem services without compromising yield.“ Science advances, 2020 и скорошно проучване на INRAE “Protect crops by increasing plant diversity in agricultural areas, 2022

[23] Доклад на Foodwatch: “Locked-in pesticides”, 2022 и доклад на IPES Food: “From Uniformity to Diversity”, 2016

[24] Chaplin-Kramer, Chappell, & Bennett “Un-yielding: Evidence for the agriculture transformation we need”, Annals of the New York Academy of Sciences, 2022

[25] Poux & AubertAn agroecological Europe in 2050: multifunctional agriculture for healthy eating, 2018

[26] Nilsson et al. „Farm performance and input self-sufficiency increases with functional crop diversity on Swedish farms.“ Ecological Economics, 2022, Kerr, Rachel Bezner, et al. „Can agroecology improve food security and nutrition? A review.“ Global Food Security, 2021 и Van der Ploeg et al, “The economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe”, 2019

[27] FAO: 10 Elements of Agroecology, 2018

[28] Доклад на PAN Europe и IBMA “Integrated Pest Management: Working with nature

[29] Gangemi et al. „Occupational exposure to pesticides as a possible risk factor for the development of chronic diseases in humans„, Molecular medicine reports, 2016 и научен преглед на ефекта от пестицидите върху човешкото здраве: https://presse.inserm.fr/en/inserm-publishes-its-latest-collective-expert-review-on-the-health-effects-of-pesticides/43303/

[30] Доклад на ECVC: “Pesticides Out”, 2018

[31] Доклад на Foodwatch:“Locked-in pesticides”, 2022

[32] Доклад на EEA: “Latest evaluation shows Europe’s nature in serious, continuing decline”, 2020

[33] Доклад на FAO, IPCC и IPBES

[34] Доклад на Le Basic, “Pesticides: A model that is costing us dearly”, 2021

[35] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) “The future of food and agriculture: Trends and challenges”, 2017

[36] Доклад на Приятели на Земята – Европа “The Re-CAP: Does the EU’s new farming policy promote climate justice?”, 2022

[37] https://swiss-food.ch/en/articles/agricultural-production-in-the-eu-to-drop-by-20-percent

[38] https://www.foodingredientsfirst.com/news/reviewing-pesticide-cuts-eu-urged-to-scrap-reduction-targets-or-face-exacerbating-food-crisis.html

[39] Доклад на CEO: “The pesticide industry’s toxic lobbying tactics against Farm to Fork”, 2022

[40] Poux & Aubert,An agroecological Europe in 2050: multifunctional agriculture for healthy eating, 2018

[41] Статия в Desmog “How Big Ag is Delaying Sustainable Farming in Europe”, 2022

[42] Статия в Public Eye https://www.publiceye.ch/en/topics/pesticides/banned-in-europe, 2020

[43] Pesticide Atlas on imports and exports, 2022 и позиция, подписана от 326 НПО и профсъюзи, изискващи забрана върху износа на пестициди и други опасни химикали, които са забранени в Европа, https://corporateeurope.org/sites/default/files/2022-11/joint-statement-1-december-2022.pdf, 2022

[44] Benbrook, “Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally”, Environmental Sciences Europe, 2016

[45] Tabashnik, Bruce E., et al. „Insect resistance to Bt crops: evidence versus theoryNature biotechnology, 2008

[46] Доклад: “New GMOs and pesticides reduction: fast-track to failure”, 2022

[47] Foodwatch: “New Genomic Techniques (NGTs) won’t reduce pesticide use in the EU”, 2023

[48] Над милион европейци подписаха Save Bees and Farmers Citizens’ Initiative, с която изискват намаляването на синтетичните пестициди с 80 % до 2030 г., поетапно отпадане на синтетичните пестициди в Европа до 2035 г., както и силна подкрепа за земеделските стопани за преминаване към към агроекология.

,

Отворено писмо относно: Нужда от повишаване на националния принос към общоевропейската цел за енергийна ефективност към 2030 г. преди 1 февруари съгласно EED

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

Публикацията е част от LIFE проектът „Заедно За 1,5“, съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейския съюз, нито предоставящия финансирането орган могат да бъдат държани отговорни за тях.