Становище за инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарно здравеопазване и от фармацевтични производства, град Монтана

201021-Становище ЗЗ-ГП-Инсинератор_Монтана