Ученици и учители от 12 училища тестват учебници за климата

В два последователни дни (15-ти и 16-ти ноември) в х-л „Рила” в София беше проведено обучение на тема „Помагала за учители и ученици по въпросите за климата”. Участие взеха представители на общо 12 училища от 7 общини в Югозападна България и от град София. Включиха се близо 70 участници – 29 учители и 40 ученици. Обучението протече в два независими модула – един за преподавателите и един за уениците, с чиято помощ да се тестват работните варианти на помагалата преди да бъдат окончателно завършени.

Преподавателите бяха запознати с основните теми в помагалото за учители, включващи набор от уроци, практически упражнения, игри и експерименти, подходящи както за редовните часове, така и за извънкласни занимания. Значително време беше отделено за работа по екипи, които оценяваха представените им дейности и даваха препоръки за оптимизация и по-адекватно включване на съдържанието в учебната програма.

Учениците също имаха възможност да тестват теми от помагалото, свързани с употребата на вода, третиране на отпадъци, замърсяване на въздуха, домашно земеделие и др., като и тук основен формат беше работата в екип.

В края на събитието на участниците беше представен планираният за следващата година регионален конкурс в две категории – една за ученици и една за хора, завършили средното си образование, които ще могат да разгърнат творческите си способности както индивидуално, така и отборно по теми, свързани с климатичните изменения и личния принос на всеки по пътя към адаптация и минимизиране на техните въздействия.

Обучението е финален етап от процеса на изготвяне на двете помагала, като извлечените от него изводи и препоръките на участниците са последен тест, след който ще се пристъпи към окончателно оформяне на помагалата.

Събитието е част от проект „Климатът зависи от нас“, изпълняван от екологично сдружение „За Земята“ и фондация „ЕкоОбщност“, с цел засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в седем общини в Западна България (Брезник, Годеч, Кресна, Симитли, Сливница, Струмяни и Трън).

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

Дейността е част от проект „В крак с климата“, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Търси се: Помощник-координатор Нулеви отпадъци

Заетост от 16 часа седмично.

Ако…

 • ви е омръзнало да ви предлагат пластмасови торбички и опаковки;

 • искате да работите за създаване на алтернативи в посока “Нулеви отпадъци”;

 • харесва ви да подготвяте статии и информационни материали, които да достигат до широка аудитория на разбиераем език и със силни и ясни послания;

 • имате въображение и идеи как да достигнем до повече хора, и организационните умения да ги осъществите;

 • можете с лекота да общувате и да осъществявате връзка между различни видове заинтересовани страни – общини, неправителствени организации, представители на министерства, училища и др.;

 • имате желание да се развиете в експертна посока по въпроси свързани с отпадъците;

 • имате желание да работите в Европейски и международни мрежи;

 • говорите и пишете на английски на работно ниво…

Елате в екипа на За Земята!

Екологично сдружение За Земята търси помощник-координатор на кампании за Нулеви отпадъци, който да подпомага работата на сдружението за по-устойчиво управление на отпадъците в България и по света.

Целта на дългосрочната програма Нулеви отпадъци е прилагането на устойчиви и справедливи политики за управление на отпадъците в България и Европа. Основните целеви групи включват отговорните европейски и национални институции, българските общини, училища и университети, граждански групи и местни общности.

Основни отговорности

 • Планиране и координиране на кампании за Нулеви отпадъци
 • Поддържане и разширяване на българската мрежа за Нулеви отпадъци, включително организиране на срещи и издаване на месечен информационен бюлетин
 • Информационна работа с традиционни и онлайн медии и аудитории, включително интервюта, прессъобщения, онлайн публикации и представяне на инициативи и кампании по време на обществени събития
 • Изследователска работа по ключови теми за управление на отпадъците и представяне на резултатите под формата на доклади / брифинги, брошури и други информационни материали

Търсим човек, който:

 • е силно мотивиран да работи за постигането на свят без отпадъци
 • е изключително организиран, отговорен и способен да спазва крайните срокове
 • е проактивен и самостоятелен, но добър екипен играч
 • притежава умения за интелигентно и ефективно общуване в разговорна и писмена форма с разнообразни хора – от управници до деца в училищна възраст
 • е способен да използва английски като работен език – писмено и говоримо
 • има основни компютърни умения: текстообработбка, изчислителни таблици, презентации, интернет
 • има опит и познания в сферата на управлението на отпадъците
 • може да започне работа веднага

Допълнителен плюс е опитът с набирането на средства за обществено полезни каузи

Предлагаме:

 • работно място в София
 • възможности за пътуване в страната и чужбина
 • текуща подкрепа и насоки от координатора и вътрешния съвещателен екип на програмата Нулеви отпадъци
 • сътрудничество с водещи международни и български експерти по устойчиво управление на отпадъците
 • възможности за обучение и придобиване на нови познания и умения в сферата на управлението на отпадъците
 • гъвкаво работно време
 • справедливо заплащане с възможност за растеж
 • двугодишен трудов договор с шестмесечен изпитателен срок
 • възможност за увеличаване на заетостта и продължаване на договора
 • работа в динамичен екип с хоризонтална структура и консенсусно вземане на решения

За да кандидатствате

Изпратете ни CV в Европас формат и кратко мотивационно писмо, в което да ни кажете защо бихте искали да работите с нас и каква е вашата конкретна идея за кампания за подобряване на управлението на отпадъците в България. Желателно е да ни изпратете и ваши авторски текстове на български или английски език, ако имате такива.

Пишете ни на info [at] zazemiata.org, като тема на съобщението задайте „координатор Нулеви отпадъци“.

Краен срок за подаване на мотивационно писмо и CV: 17ч. на 4ти ноември 2014

Ще се свържем само с кандидатите, одобрени след предварителния подбор. Интервютата ще се проведат на 7ми ноември 2014 г.

По-чисто и красиво в Рила

Приключи седемнадесетото почистване на трудно-достъпни планински територии на За Земята, тази година на териториятя на Национален парк Рила.
Равносметката – приблизително 5 тона отпадъци, събрани в околностите на хижите Скакавица и Отовица в периода 28 август – 04 септември. Участваха над 100 души от цялата страна, от най-разнообразни възрастови и професионални групи. Важни съучастници в почистването бяха Национален парк Рила, хижа Скакавица и Община Дупница.

„Продължаваме да откриваме и елиминираме стари сметища в планината, които очакваме да не изникнат отново“, споделя Кристиян Найденов стажант от За Земята. „Изровихме значителни залежи от пластмаси, бутилки, обувки и всякакъв вид табелки и метални принадлежности затрупвани под масите пръст. За първа година прилежно сортирахме целия отпадък и го изпратихме с коне надолу в равнините, за рециклиране“, добавя Найденов.

„Почистването не е единствено акт на сваляне на дълбоко скрити или отлежали отпадъци от планинските била. То е акт на осъзнаване на отпечатъка, който имаме върху природната среда. Боклукът не се губи, когато го пуснем в кошчето за смет.“, споделя Филка Секулова от За Земята. „До сега посланието ни беше:„Боклукът в раницата“ , но може би трябва да го променим на „Без Боклук, Без Джип и Без АТВ в Рила“. Срещите ни с незаконно преминали границата на парка джипове и АТВ-та бях обезпокояващо чести.“, добавя Секулова.

В рамките на инициативата се проведе среща с директора на „НП Рила“, на която бяха обсъдени и други проблеми на парка. Дискусията се фокусира върху свръхнатоварването на циркуса „Седемте рилски езера“, в резултат от построяването на лифт х. Пионерска – х. Рилски езера. Участниците в акцията настояват за драстично намаляване на капацитета на лифта, чието функциониране, заедно с джиповете, представляват заплаха за крехката екосистема на циркуса.

Чистене 2014 е част от дейностите по проект “Млади приятели на Земята”, финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Екологично сдружение За Земята и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

Едно, две, три – Рила почисти!

Започна ежегодното почистване на труднодостъпни защитени територии, организирано от екологично сдружение За Земята от 1999 година насам. Между 28 август и 03 септември под радарите на вископланинските чистачи ще са отпадъците в Национален парк Рила.

Доброволците ще работят в района на хижите Скакавица и Отовица, като
елиминират стари бунища и нови натрупвания на отпадък, нехайно захвърлен
сред природата. Ще бъдат почистени и туристическите маршрути стартиращи от
двете хижи и пътеката между тях. Очакваме поне 100 участника да се включат
в акцията.

Тази година инициативата бе подготвена съвместно с доброволци от Млади
приятели на Земята (линк към mladi.zazemiata.org), които са активни в
младежкото крило на организацията. От началото на 2014 За Земята работи
върху изграждането на младежка мрежа, като Чистене 2014 е първият съвместен
проект между младите активисти и За Земята.

Въпреки че дългогодишната кампания вече има видим резултати – значително
по-малко боклуци по планинските склонове на националните паркове в Бълграия
– от За Земята продължаваме инициативата си за чисти планини. Нашето
послание – Боклукът в раницата – достигна до мнозина, но човешкото
присъствие в планината все още оставя разочароващи следи от отпадъци.

През последните 16 години сме събрали и предали за рециклиране или в
регламентирани сметища 85 тона отпадъци. Нашата цел е кампанията ни да
подтикне гостите на националните паркове към отговорно отношение към
боклуците и природата като цяло. От За Земята призоваваме към минимизиране
на количествата нежелани опаковки и не-биоразградими отпадъчни продукти,
които туристите носят със себе си в планината. Това е вид превенция на
генерирането на отпадък на места, където той трудно се събира и извозва до
сметища или преработващи инсталации.

Планинксите чистачи ще откриете в действие на следните места и дати:

28 август – х. Скакавица (следобедно започване с разкопаващата дейност
по старото сметище там)

29 и 30 август – работа в околностите на х. Скакавица

31 август – преход до х. Отовица (около 7 часа)

01 и 02 септември – работа в околностите на х. Отовица

03 септември –  слизане в с. Самораново (Дупнишко)


За контакти:Филка Сеулова 0885 849 111

Кристиян Найденов 0879 918 884

Чистене 2014 е част от дейностите по проект “Млади приятели на Земята”,
финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Екологично сдружение За Земята и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Дестинация Рила 2014 – какво, къде, кога?

Новини за предстоящото почистване на Рила – х. Скакавица – х. Отовица, 28 август – 3 септември

 

Наближава моментът да се качим на Рила и да почистим!

Ето и разбивка на датите на почистването, за да разберете как и къде можете да се включите в тазгодишното почистване на Рила – х. Скакавица – х. Отовица между 28 август – 3 септември:

28 август – пристигане на х. Скакавица (следобедно започване с разкопаващата дейност по старото сметище там)


29 и 30 август – работа в околностите на х. Скакавица

31 август – преход до х. Отовица (около 7 часа)

1 и 2 септември – работа в околностите на х. Отовица
03/09 –  слизане в с. Самораново (Дупнишко)

Внимание: хижа Вазов отпада от маршрута, забележете и промяната на датите!

Носете си палатки, спални чували, шалтета, канчета, прибори за хранене, челници, дъждобрани и топли дрехи. Освен характерния набор от музикални инструменти, разбира се.
Таксата за участие е 10 лева, като събраните средства са част от фондонабирането за следващото почистане през 2015.

От За Земята осигуряваме места за лагеруване, вкусни вегетариански гозби, работни ръкавици, чували, разкършване и други организационни дреболии. От вас е доброволния труд, позитивната мисъл, песен и събрани дърва за вечерния огън 😉

Не забравяйте да се регистрирате до 20-ти август като попълните регистрационния формуляр тук:

В духа на мероприятието приканваме участниците да споделят своето пътуване с Aha!CAR.

Назад към бъдещето – или как да се харчат европарите за отпадъци до 2020 г.

Становище на „За Земята“ относно окончателен вариант на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

Последната версия на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС 2014-2020) не предлага далновиден подход, който да води към управлението на отпадъците като ресурс. Дългосрочното стратегическо мислене би трябвало да определя приоритетите и конкретните елементи на всички оперативни програми, имайки предвид, че през идните най-малко 7 години тези финансови инструменти до голяма степен ще определят развитието на обществените сектори, които целят да подпомагат.

Програмата предвижда финансирането на Трета фаза на проекта за Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – един голям проект на стойност 60% от всички средства за отпадъци, предвидени за цяла България до 2020 г. Проектът предвижда изграждане на нова инсталация към Топлофикация София за изгаряне на 180 хиляди тона гориво от преработени смесени битови отпадъци годишно. Проектът не е съвместим с нито един от четирите ръководни принципа, които от Програмата (ОПОС 2014-2020) заявява, че ще прилага при избора на проекти за финансиране: 1)Финансиране, основано на ангажиментите по законодателството, 2) Устойчиво развитие, 3) Устойчивост на инвестициите и 4) Ресурсна ефективност.

Подходът на проекта е неамбициозен и залага на формално и минимално изпълнение на изискванията на европейското и национално законодателство в областта на отпадъците, като се разчита основно на осигуряване на инфраструктура за енергийно оползотворяване на механично обработени (разделени) смесено събрани битови отпадъци, за да се избегне тяхното обезвреждане на депо. На практика, финансирането на инсталация за изгаряне на отпадъци по никакъв начин не подпомага постигането на ключовите цели, определени в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО, а именно подготовка за повторна употреба и рециклиране на 50% от отпадъците до 2020 г.

Добре известно е, че към настоящия момент, според изискванията на Директивата, Европейската комисия е в процес на преразглеждане на ключовите цели, заложени в европейското законодателство за отпадъците, включително и количествените цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци, както и за други конкретни потоци отпадъци (строителни, биоразградими, опаковки и др.). Очакванията са тези цели да бъдат повишени още в края на 2014 г. Ако Програмата осигури финансиране на този проект, неизпълнението на новите по-високи цели от Столична община е почти сигурно. Неспазването на европейското законодателство в крайна сметка води до наказателни процедури и налагане на огромни глоби.

През следващите 2-3 десетилетия Столична община ще бъде принудена да захранва инсталацията със 180 хиляди тона отпадъци на година, със задължителна минимална калорична стойност, за да бъде работата на съоръжението за изгаряне финансово оправдана. Най-малко до 2040 г Столична община ще предпочита да изгаря в Топлофикация София гориво от смесени битови отпадъци с високо съдържание на калорични материали, като пластмаси, хартия и картон. Необходимата за целта преработка и самото изгаряне на отпадъците ще повишат значително ежегодните разходи за управление на отпадъците в столицата, което ще доведе до покачване на такса „битови отпадъци“.

Поради изключително слабото представяне на системите за разделно събиране на отпадъци в столицата, огромната част от ресурсите, подлежащи на компостиране, рециклиране или повторна употреба, които се съдържат в битовите отпадъци, попада в смесено събраните отпадъци и поради това не успява да се върне в икономиката като полезни вторични суровини. Вместо това, тези потенциално полезни отпадъци губят своята стойност, когато са смесени още при източника, и се превръщат в тежест, която увеличава разходите на системата за управление на отпадъците.

Йерархията за управление на отпадъците подрежда приоритетите, които трябва да се спазват при изготвянето на национални и местни политики, нормативни актове и решения за разрешаване на проекти или извършване на инвестиции в проекти. Тежестта, която Европейската общност отдава на първите три стъпала на йерархията е видна както от целта за 50% подготовка за повторна употреба и рециклиране до 2020 г., така и от целта, заложена в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, която предвижда забрана на изгарянето на отпадъци, които подлежат на рециклиране или компостиране. Поради нулевия си принос към тези цели, проектът за изгаряне на отпадъци в Столична община не отговаря на общо европейските приоритети.

Изгарянето на отпадъци използва един-единствен път нищожна част от енергията, която е вложена в изхвърлените материали и продукти чрез добива на суровини, производството, транспорта, материалите и труда. След изгарянето остават около 20% от обема на отпадъците под формата на токсични пепели, които изискват сложна и скъпа инфраструктура за обезвреждане. Най-ефективно от ресурсна гледна точка е предотвратяването на отпадъците. Унищожаването им в еднократен процес за извличане на калоричната им стойност стои на най-ниското стъпало по отношение на ефективно използване на ресурсите.

За Земята препоръчва на Програмата да погледне сериозно на очакваното тази година повишаване на задължителните общо европейски цели за повторна употреба и рециклиране и да отдели основната част от финансовия си ресурс за мерки, които доказуемо, измеримо и съразмерно с направените инвестиции допринасят за предотвратяването, повторната употреба и рециклирането на битови отпадъци. Това би довело до повишаване на ефективното използване на ресурсите в българската икономика, намаляване на зависимостта от внос на суровини, откриване на нови зелени работни места, намаляване на обществените разходи за преработване на отпадъците, спестяване на вредни емисии и намаляване на рисковете за общественото здраве, свързани с погребването и унищожаването на отпадъци чрез изгаряне.

Атлас на екологичните конфликти по света

Проектът EJOLT за екологична справедливост, отговорност и търговия [1], в който участва и Екологично сдружение За Земята, открива днес карта на екологичните конфликти Global Atlas of Environmental Justice, визуална и интерактивна интернет платформа на английски език, която дава информация за около 1000 екологични конфликта в цял свят. Картата позволява търсене и филтриране на конфликти според различните продукти, компания, страна и тип конфликт. С едно натискане на мишката, може да направите картина на състоянието на световната атомна енергетика, отпадъци или конфликти, свързани с водните ресурси, както и да научите къде местните общности се борят с компании от минната или химическата промишленост.

Можете да споделите създадената от вас карта на вашата интернет страница или фейсбук. Избрани карти ще се фокусират върху теми като добива на шистов газ, конфликти свързани с изграждането на мега инфраструктурни проекти, или конфликти водещи до насилие върху активни граждани.

 

На територията на България са отбелязани 17 конфликтни екологични зони, като основните проблеми са свързани с добивната промишленост (включително златодобива и старите уранови мини), сметища и инсинератори и големи инфраструктурни проекти като ски-зоната Банско в Пирин. [2]

Атласът е продукт на проекта EJOLT, финансиран от Европейския съюз. Над 100 души от 23 университета и неправителствени организации работещи по темата за екологична справедливост в 18 страни, част от които е и екологично сдружение За Земята, както и десетки независими сътрудници от целия свят, допринесоха активно за създаването на този огромен и ценен ресурс. Проекта се координира от професор Жoан Мартинез-Алиер и неговия екип от екологични икономисти от Университета в Барселона (ICTA-UAB).

“Атласът илюстрира как екологичните конфликти се увеличават по света, водени от нуждата за повече ресурси предназначени предимно за богатата прослойка на обществото, и средната класа, “ казва Мартинез-Алиер. “Най-силно засегнатите са бедните, маргинализираните и традиционните общности. Te обикновено нямат политическо влияние да си осигурят един здравословен живот в екологично чиста среда.” Над 2000 различни корпорации и финансови институции са причинители на тези екологични конфликти. Това включва много корпоративни и държавни структури от развитите страни, но се увеличава и процентът на новоразвиващите се икономики.

Докато картата подчертава доста смущаващи тенденции, като например факта, че корпорациите остават безнаказани за своите екологични престъпления и, че 80% от описаните случаи водят до загуба на поминък на местните общности, тя е също и вдъхновяваща. Измежду историите за опустошена околна среда и политически репресии на активисти, могат да бъдат намерени и много случаи на победа на екологичната справедливост. Има множество случаи на спечелени съдебни дела, спряни проекти, а понякога общите ресурси са възстановени. В 17% от случаите описани на картата екологичната справедливост възтържествува.

Атласът ще направи по-лесно намирането на информация, ще свърже групи, работещи по едни и същи въпроси и ще увеличи информацията за съществуващите екологични конфликти. Той може да бъде използван за учебни дейности и лобиране. Целта е да се достигне до много нови граждански организации и академици със специализации по темите, свързани с екологичните конфликти и справедливост, и да ги покани да допринесат към увеличаващата се база със знания.

Важна особеност на проекта и Атласа е,че местните активни движения за екологична справедливост са ключови за осъществяване на трансформация и преминаване към по-справедливи, равнопоставени и по-малко увреждащи форми на консумация и производство.
Според координатора на Атласа, Леа Темпер “Само след като местните общности се мобилизират и кажат, че повече няма да се примиряват със замърсяванията, правителствата и компаниите ще променят поведението си”. Леа Темпер открива днес стартирането на интернет картата на събитието, озаглавено “Картиране на екологичната справедливост”, в Брюксел, организирано със съдействието на Европейското Екологично Бюро и Офиса за връзка с европейските институции към Екологичната програма на Обединените Нации.

За повече информация:
Десислава Стоянова desislava[at]zazemiata[точка]org 0888 714 688, 02 9431123
Тодор Славов todor[at]zazemiata[точка]org – EJOLT координатор за ЕС “За Земята”
Координатор на EJOLT картата Леа Темпер (ICTA-UAB) +34(0)672262646 leah.temper[at]gmail.com

Редакционни бележки:
[1] EJOLT: Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade e проект част от Седма Рамкова Програма на Европейската Комисия, който се осъществява в периода 2011 – 2015 година. Проектът подкрепя организации работещи по темата за екологична справедливост, обединява учени, активни граждански организации, институти за политики, политици от сферата на екологичното законодателство, здраве, политическа екология, да дискутират теми като екологичен дълг (или екологична отговорност).
[2] http://ejatlas.org/country/bulgaria

Снимки могат да бъдат предоставени при поискване.

Връзки:
Атласът: http://ejatlas.org/,
EJOLT website: http://www.ejolt.org/,
EJOLT team page: http://www.ejolt.org/section/team/,
EJOLT facebook: https://www.facebook.com/ejolt
EJOLT twitter:https://twitter.com/EnvJustice
Представянето на атласа на 19 март в Брюксел

Добре организирано разделно сметосъбиране и справедлива такса смет вместо сметища

Становище на За Земята по повод заведеното от Европейската комисия дело срещу България заради незаконните сметища

Макар и с голямо закъснение, инциативата на комисаря по околна среда Янез Поточник за завеждане на съдебно дело срещу България заради множеството незаконни сметища, които са все още в експлоатация, категорично показва спешната необходимост за дълбока промяна на политиките и действията на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и местните власти по отношение на управлението на отпадъците.

От 16 юли 2009 г. – крайния срок за закриване на несъотвестващите на изискванията сметища  до днес – в медиите са отразени десетки случаи на тлеещи и горящи сметища в Русе, Равда, Кошарево, Скравена, Капитан Димитриево, Плазище, Белослав, Казанлък, Марково, Гложене, Стара Загора, и още много случаи вероятно остават недокументирани.

„Горящите отпадъци са само най-видимата част от проблема. Освен замърсяване на въздуха с опасни вещества като диоксини и фурани, за които дори няма измервателна апаратура в България, сметищата причиняват замърсяване на почвите и водите, което неизбежно се отразява на здравето на живеещите наблизо хора“ – казва Евгения Ташева, координатор на кампания Нулеви отпадъци в екологично сдружение За Земята.
„За съжаление, незаконните сметища са нормата за управление на отпадъците в България“ – продължава Ташева.

Статистиката сочи, че България рециклира едва 3% от битовите си отпадъци, а останалите се трупат предимно в сметища, които не отговарят на европейските изисквания за безопасно дългосрочно съхранение на отпадъци.

 

 

 

 

 

Плановете на МОСВ за изграждане на 23 големи регионални санитарни депа не са осъществени към момента предимно поради избор на неподходящи площадки и предоставяне на недостоверна информация относно въздействията върху околната среда. Тези фактори, заедно с опорочени процедури по информиране и участие на засегнатото население, дават повод за протести, жалби и съдебни дела от страна на местните жители в много от нарочените за депа места: Самоков, Ракитница, Баня, Стожер, Ямбол, Джерман и други.

На фона на стряскащите заключения в доклада на ООН относно световното ползване на земя, обявен днес на Световния икономически форум в Давос, унищожаването на плодородна земя с цел складиране на отпадъци е неразумно и скъпо отлагане на един проблем, чието истинско решение е отдавна известно.

За Земята призовава МОСВ и всички общини да пренасочат вниманието, усилията и наличните средства към насърчаване на повторната употреба, рециклирането, компостирането и предотвратяването на отпадъците, за да намалят количеството неоползотворими отпадъци, предназначени за депониране. Опитът на множество европейски общини, следващи подхода Нулеви отпадъци, сочи, че въвеждането на сметосъбиране от врата на врата, вместо сегашния модел с общодостъпните „анонимни“ улични контейнери, спомага за свиване на количеството отпадъци за депониране с две трети. Това означава, че в момента българските домакинства изхвърлят около 70-80% ценни суровини, годни за рециклиране и компостиране. Те заплащат за това разхищение чрез такса „Битови отпадъци“, която към момента никъде в страната не се определя от количеството, което се изхвърля. Въвеждането на справедлива такса спрямо количеството отпадъци е от първостепенна важност за постигане на повишаване на нивата на рециклиране и компостиране, повторна употреба и предотвратяване на отпадъците, в съгласие с изискванията на европейската директива за отпадъците.

Всеки човек има роля в изпълнението на тези цели – колкото по-малко отпадъци изхвърляме, толкова по-малко сметища и толкова по-чиста околна среда.

За Земята е част от европейската платформа за Нулеви отпадъци (Zero Waste Europe: http://www.zerowasteeurope.eu/), в която членуват общини, бизнес предприятия, личности и неправителствени организации, посветени на премахването на отпадъците в Европа. Повече за подхода Нулеви отпадъци четете тук.

Как Европа може да намали своето потребление на ресурси

Становище на Приятели на Земята Европа от ноември 2013 г.

През ноември 2013 г. Приятели на Земята Европа излезнаха със становище за това как Европа може да намали своето потребление на ресурси.
Становището съдържа седем прости препоръки, които включват принципите на ефективно използване на ресурсите, намаляване на свръх потреблението, използване на нови инструменти за измерване на количеството природни суровини, които европейците използват, включително въглероден, воден, земен и материален отпечатък; нулеви отпадъци; производство на трайни и издържливи изделия и пренасочване на политиките от растеж на брутния вътрешен продукт към осигуряване на благосъстояние за всички граждани.

Тук можете да видите публикацията, преведена на български език: Седем начина Европа да използва по-малко ресурси.
Препратка към оригиналното становище на английски език: Seven ways Europe can use fewer resources.

За повече информация относно ефективното използване на природните ресурси вижте  тематичната страница на Приятели на Земята Европа (на английски език).

Отпадъците не са гориво – Не горете бъдещето ни!

За Земята се присъединява към отбелязването на Световния ден за действие СРЕЩУ изгарянето на отпадъци и ЗА Нулеви отпадъци, подкрепен от близо 250 граждански организации от цял свят [1], в рамките на Международния месец за действие срещу на мръсната енергетикат11 октомври – 11 ноември 2013 г. [2].

За едно модерно общество отпадъците са символ на неефективността и представляват зле управлявани ресурси. Вместо да продължава с изхвърлянето на сметища и да търси начини да гори отпадъците си, България може да извлече голяма част от суровините, нужни за производството, чрез осигуряване на наистина работещо разделно събиране на отпадъчни материали. В момента около 96% от отпадъците в България се натрупват в сметища [3], но вместо да се подобрява разделното събиране и рециклиране в столицата, Топлофикация София ще изгражда инсталация за изгаряне на отпадъци [4]. В Русе се обмисля подобен проект с участието на ТЕЦ-Русе, собственост на г-н Ковачки.

Производителите на цимент, на пластмаси, наред с поддържниците на промишленото изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-ове и инсинератори, заблуждаващо рекламират т.нар. „енергия от отпадъци“ като „чиста“ и „възобновяема“ алтернатива на конвенционалните изкопаеми горива, но това далеч не е така. Процесът, при който вместо гориво се използват отпадъци (т.нар. инсинериране) е значително по-замърсяващ от изгарянето всеки друг вид изкопаеми горива и в действителност разхищава енергия и суровини, които са с все по-ограничена наличност [5]. Не трябва да забравяме, че в отпадъците има голямо количество пластмаси, чиито суровина е петролът.

За Земята призовава националните и местните власти да използват отговорно и целесъобразно обществените средства на българските и европейските данъкоплатци (съответно от такса „битови отпадъци“ и еврофондовете). Вместо да инвестират в съмнителни схеми за изгаряне на механично разделени битови отпадъци в местните топлофикации, общините трябва да пренасочат средствата и усилията си в качествена промяна на организацията на събиране на отпадъците за добре функционираща система за материалното (а не енергийното) оползотворяване на вторичните суровини и биоразградимите отпадъци и към създаването на инфраструктура и мрежи за компостиране, рециклиране, повторна употреба и ремонт. Не трябва да се допуска финансирането и изграждането на инфраструктура за изгарянето на отпадъци, тъй като, веднъж изградена, тя задължава обвързаните с нея общини и региони да подават постоянен входящ поток от отпадъци за минимум 25 години, докато трае живота на съоръжението. Това би провалило всякакви опити на общините да повишат нивата на рециклиране и компостиране, и би довело до неизпълнение на националното и европейско законодателство. Европейските средства трябва да се насочат към създаването на създаването на инфраструктура и мрежи за компостиране, рециклиране, повторна употреба и ремонт. Принципът „Нулеви отпадъци“ означава остатъчните отпадъци – тези, които не се рециклират, компостират, или използват повторно, да се сведат до нула. Намаляването, повторното използване, рециклирането и компостирането създават нови работни места, спестяват средства, енергия и ценни природни суровини, и спомагат за опазване на околната среда, общественото здраве и борба с изменението на климата. Тези усилия вървят ръка за ръка с програми за чисто производство, отговорност на производителите, както и свеждане до минимум на производството на опасни и трудни за рециклиране материали. „Нулеви отпадъци“ е вече работещо решение на десетки места по целия свят.

__________

Бележки:

[1] За Земята е член на международната мрежа Нулеви отпадъци – Европа, в която членуват множество европейски общини, бизнеси и граждански организации, обединени от целта за премахване на отпадъците в Европа < www.zerowasteeurope.eu>. За Земята е част от Приятели на Земята – най-голямата международна мрежа от природозащитни организации, която води кампании по най-наболелите екологични и обществени теми < http://foeeurope.org/

[2] Относно Месеца за действие в областта на енергетиката 11 октомври – 11 ноември 2013 г.

http://reclaimpower.net/: Днес сме изправени пред планетарни бедствия и сме на път към катастрофални промени в климата. Навсякъде по света хората се обединяват за да реагират на кризата, но е необходимо посланието да достигне до повече хора, да се свържат и увеличат тези общностни действия. Ето защо Приятели на Земята се обединяват с други международни групи за организиране на световен месец на действие в областта на енергетиката. От 11 октомври до 11 ноември хора по целия свят ще поставят следните искания:

1. Глобална забрана на всякакви нови проекти за производство на ‘мръсна’ енергия (конвенционални и неконвенционални, изчерпаеми и изкопаеми горива)

2. Край на субсидии с парите на данъкоплатците за компании и проекти за мръсна енергия

3. Средствата да бъдат пренасочени към общностни и децентрализирани системи и енергийни решения.

[4] Топлофикация София предлага да изгради инсталация за изгаряне на модифицирано гориво от отпадъци (РДФ), което ще се произвежда от бъдещата инсталация за механично-биологично третиране (МБТ) в София. Повече информация може да намерите тук http://zazemiata.org/v1/Novini-CHetene.115.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=162&cHash=f53e832aa164ba7cfd2bfd5faeed58aa

[5] Производството на 1 т вестникарска хартия от дървесина изисква 11 699 квтч. Ако този един тон се изгори се получават 1,875 квт електроенергия. Изгарянето е загуба от 9 824 квтч. Ако този един тон се рециклира, ще са необходими само 6442 квтч, за да се произведе 1 т хартия. Така се спестява 5257 квтч електроенергия. (EPA Solid Waste Management and Greenhouse Gases — A Life-cycle Assessment of Emissions and Sinks; 3rd Edition, September 2006; Exhibit 2-4 pg 27 and Exhibit 2-6 pg. 29).

Спешнa обществена реакция: Плановете на Топлофикация София да гори столични отпадъци

До За Земята и вероятно други организации е изпратено за консултации заданието за доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инсталация за изгаряне на гориво от отпадъци (т.нар. РДФ) – с произход завод за отпадъци (МБТ) в София. Предложените площадки за изграждане на инсталацията са в рамките на ТЕЦ София или ТЕЦ Изток. Заданието още не е публикувано на уеб-страницата на Топлофикация и по информация от тях не е ясно това кога ще стане и дали ще се търсят по-широки консултации по него.

Крайният срок, поставен от Топлофикация София за коментари от За Земята, е 15 ноември. За Земята ще изготви становище, но всички желаещи и можещи да коментират е добре да подготвят такова ако ли не, то може да подкрепят това на За Земята.

Поради важността на проблема с отпадъците на София, както и рисковете за общественото здраве, социално-икономическите разходи и въпроси относно опазването на околната среда и ресурсите, За Земята цели да мобилизира възможно повече коментари по заданието. Това е първата обществено достъпна информация в процеса по реализиране на това намерение. Следват изготвяне на самия доклад по ОВОС и обществено обсъждане на доклада. Изключително важно е възможно повече граждани и организации да се включат в този процес, за да не се вземат решения на тъмно и за да поставим категорично въпроси от ключова важност относно ефектите на проекта за човешкото здраве, околната среда, местната икономика и ефективното използване на суровините.

Приканваме всички организации, сдружения, инициативни комитети и др., които имат интерес да работят по този проблем, да ни пишат, за да организираме среща. Моля, разпратете информацията.

Initiates file downloadЗаданието за обхват на ДОВОС можете да изтеглите оттук (.pdf, 5 МБ).

За контакт: Евгения Ташева (bezbokluk [at] zazemiata.org)

В Стара Планина стартира ежегодно национално почистване на високопланински територии

На 13 юли започва едноседмична национална акция за почистване на труднодостъпни защитени територии, координирана от За Земята. Събитието е в ход вече петнадесета година и е част от ежегодна кампания, преминала през по-голямата част от националните паркове на България и високите им части.

Тази години усилията ще бъдат насочени към Централен Балкан в доста широкпериметър – от хижа Амбарица до хижа Соколна. Акцията се извършва съвместно с Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е подкрепена от местни общински администрации, както и от кампанията на bTV – „Да изчистим България“.

За първа година почистването ще се случи в три паралелни лъча, които ще се съберат на хижа Тъжа. До момента има 160 регистрирани, които ще се разпределят между Лъч Север (х.Плевен – заслон Ботев – вр.Ботев), Лъч Амбарица (х. Амбарица) и Лъч Юг (х. Соколна – х.Тъжа). Работният план на участниците включва окончателното елиминиране на старите сметища на хижите Амбарица, Тъжа и Соколна, както и около военната база на връх Голям Кадемлия, подновяване на маркировката между хижа Соколна и Тъжа, както и преглед на основните туристически маршрути в района.

В рамките на последните 15 години  в резултат на кампанията бяха свалени над 73 тона отпадъци, предимно от трите национални парка (Рила, Пирин и Централен Балкан).

Почистването ни сблъсква с един от основните продукти на съвременното консуматорско общество, от което всички сме част. Единственото устойчиво и дългосрочно разрешение на проблема със замърсяването в планините е смаляването на потреблението.

Разпределение на лъчите по дни:

Лъч Север:

13 и 14 юли – х. Плевен

15 -17 юли засл. Ботев и връх Ботев 

Лъч Юг: 
13 – 16 юли – акция почистване на сметище в района на хижа Соколна
17 – х. Тъжа

Лъч Амбарица:

13 – 17 юли – акция почистване на сметище/а в района на хижа Амбарица

Общо трите лъча: 
18 юли – 20 юли: хижа Тъжа и връх Голям Кадемлия

***

За контакти:

Драгомира Раева (Лъч Север) 0885 91 36 36

Михаил Михов (Лъч Амбарица) 0889 62 04 33

Филка Сеулова (Лъч Юг) 0885 84 91 11

Зелено кино: Каним ви на първия мини-филм-фест „Рисайкулт“

На 28 и 29 май в Дома на киното Арт фест и екологично сдружение „За Земята” ще насочат вниманието на зрителите към състоянието на околната среда със селекция от документални филми.

На 28 май от 18.00 часа в рамките на събитието ще се състои премиерата на новият документален български филм „Нигерия кърви петрол” на режисьора Генади Кондарев. Специалната премиера на българския документален късометражен филм „Нигерия кърви петрол” ще разкрие действията на петролните компании в делтата на река Нигер през 2011г. От друга страна филмът представя и алтернативните енергийни решения, възможни без да се влияе върху климата. След прожекцията на зрителските въпроси ще отговаря лично режисьорът Генади Кондарев.

 

На 28 май от 19 часа документалният хит „Бунище Земя” ще бъде представен лично от проф. Пол Конет, един от главните експерти във филма, специален гост на фестивала и световно признат учен в областта на Нулевите отпадъци. След прожекцията на „Бунище Земя” проф. Конет ще дискутира с публиката темата за предотвратяването на отпадъците и замърсяването на земята.

Още един български късометражен филм „Банко и Добри” създаден през 2005г. ще насочи вниманието веднъж върху болезнената за много хора тема за застрояването на Пирин. „Банко и Добри” ще бъде показан заедно с още няколко документални късометражни филма на екологично сдружение „За Земята“, посветени на важните теми за генно-модифицираните организми и търговията с храни.

На 29 май от 15:45 до 18:45 ще бъда показана селекция от кратки филми на световната екологична организация Greenpeace по важни и неосветени теми като електронните отпадъци, състоянието на климата по света, екоравновесието на световните океани и генно-модифицираните организми.

Това е първо издание на феста RecyCult, който цели да предизвика размисъл, като посочи горещите проблеми в световен и национален мащаб и подскаже пътища за решаването им.

Цялата програма на филм фест RecyCult:

28 май
15:30 – късометражни филми на За Земята за ГМО, хранителна независимост, Банко и Добри
18:00 Нигерия кърви петрол + дискусия с режисьора Генади Кондарев
19:00 Бунище Земя + дискусия с проф. Пол Конет – експерт във филма
21:00 Повече от мед

29 май
15:45 – 18:45 – късометражни филми на Грийнпийс + дискусия с представители на Грийнпийс България

Цени на билетите: 6 лв / 4 лв (за учащи и пенсионери)

Заповядайте!

Да сложим край на отпадъците! – е-акция

Понастоящем всеки европеец изхвърля средно над 500 кг отпадъци на година. Още по-лошо: 60% от тези отпадъци се депонират на сметища или изгарят в инсинератори или циментови пещи . [1]

 

Тревожен е фактът, че изгарянето продължава да нараства в Европа и се финансира с пари на данъкоплатците от бюджета на ЕС.

Приятели на Земята иска да обърне тази тенденция и иска повече отпадъци да бъдат предотвратени, използвани повторно или рециклирани. Ако в целия Европейски съюз се рециклира толкова, колкото в най-добре представните регионите за рециклиране в Европа, ще бъдат създадени над 500 000 работни места.[2] Друго предимство е, че работните места в сектора на рециклирането са по-добре платени от тези на сметищата. [3]

В момента европейските институции обсъждат дългосрочния подход към околната среда, включително отпадъците, определен в рамковия документ за цялото екологично законодателство до 2020 г – т.нар. Седма програма за действие за околната среда (ПДОС).
Присъединете се към нашата акция и изпратете електронно съобщение на Министъра на околната среда и водите, за да покажем, че искаме по-добро управление на отпадъците в Европа. Имаме нужда от система, основана на предотвратяването, повторната употреба и рециклирането. Това също ще доведе до повече и по-добри работни места.

От този сайт можете да изпратите електронно съобщение до Министъра на околната среда и водите, за да му кажете колко е важно за България да направи възможното, така че суровините в Европа да се управляват по-добре.
http://www.reduse.org/en

В онлайн акцията участват Приятели на Земята в Австрия, Унгария, България, Чешката република, Дания и Англия, Уелс и Северна Ирландия.
Между май и юни министрите на околната среда на страните-членки на ЕС ще се срещат на високо равнище, за да обсъждат бъдещето на политиката за управление на отпадъците и те могат да поставят гласа на европейските граждани в преговорите.

Добавете и вашия глас и кажете на хората, вземащи решения, че Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС) е от съществено значение да се спре депонирането и изгарянето на отпадъци и да се поставят правилните стимули, за да се повиши предотвратяването на отпадъци, повторната употреба и рециклирането в цяла Европа. Помогнете ни да изпратим на нашето правителство посланието, че в Седмата програма за действие за околната среда трябва да залегнат по-добри политики за управление на отпадъците и природните богатства.


[1] Евростат (2013 г.) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics

[2] Приятели на Земята Европа (2010), „Повече работни места по-малко отпадъци“ http://www.foeeurope.org/publications/2010/More_Jobs_Less_Waste_Sep2010.pdf

[3] Европейска агенция за околна среда (2011 г.) Доходи, работни места и иновации: ролята на рециклирането в зелената икономика http://www.eea.europa.eu/publications/earnings-jobs-and-innovation-the

Да почистим заедно Балкана

За Земята сърдечно ви кани на Чистене 2013 в Национален Парк Централен Балкан от 13 до 20 юли.
Поради мащабността на Балкана тази година ще атакуваме боклука с две отделни групи от северната и от южната страна на Стара Планина. Лъч 1 стартира почистващата акция от северна България, като преминава през хижа Плевен (над град Априлци), огрява заслон Ботев, премита самия връх Ботев и завършва на хижа Тъжа. Лъч 2 се устремява към планината от юг към хижа Соколна (над село Габарево), ощетва местността Синаница, овършава отпадъците на връх Триглав и се обединява с Лъч 1 на хижа Тъжа. Лъч 2 ще удари и едно рамо на Парка, като поднови маркировката по маршрута Соколна – Триглав – Тъжа.
И тази година целим да почистим основните туристически маршрути, да елиминираме стари бунища покрай хижи и заслони, като създаваме, разпрострняваме и утвърждаваме културата на „боклука в раницата“ сред хижари и планинари.

Места и дати за 2013
Лъч 1
Хижа Плевен: 13 и 14 юли; заслон Ботев: 15 и 16 юли; хижа Тъжа: 17, 18 и 19 юли
Лъч 2
Хижа Соколна: 13, 14 и 15 юли; връх Триглав: 16 юли; хижа Тъжа: 17, 18 и 19 юли.

 

От За Земята
Организираме терен за палаткуване около базовите хижи и осигуряваме вкусни вегетариански гозби по цели три пъти на ден 😉

От вас
Доброволния труд по намиране, изриване и изнасяне на отпадъците до определени места, от където те ще бъдат транспортирани до законни сметища… както и лудории, смехории, песни, танци, споделяне на опит, идеи и отговорности.

Как да се включа
Ела на чистенето, като се запишеш в този формуляр до 08 юли: https://docs.google.com/forms/d/10_PH_27Bu3Z4-djG-St6PJjSKIWU9UfhaL5pMhodrgo/viewform

Как да помогна
Стани доброволец за организирането на чистенето. Пиши ни, ако това те заинтригува, и ще обсъдим как можем да работим заедно. Направи дарение за независимото финансиране на кампанията (виж по-долу как).

Какво е чистенето
Чистенето е една високо-интензивна, високо-надморска и освежителна активност за дълбочинно прочистване на високопланинските терени, където все още се намират отпадъци, често невидими за случайния турист.
Кампанията е на ход вече 15 години, през които почистихме голяма част от високо-планинските хребети из България. Освен че заедно свалихме над 61 тона отпадъци от планините, създадохме и общност от хора със споделени ценности за грижа и закрила на природата; общност, където всички участваме в организацията, във взимането на решения и поемането на отговорност.

Направи дарение за почистването
От 2011 година почистванията се финансират изцяло с дарения и материална подкрепа от широк кръг приятели и съмишленици, за което отново ви благодарим.
За да продължим независимото реализиране на кампанията разчитаме на вашата подкрепа и тази година.

Как да дарим
1. На адреса на За Земята: гр. София, бул. Янко Сакъзов 11 Б, партер;
2. На банковата сметка на За Земята, като посочите основание за трансфера „Дарение за почистване“ и ваш телефон или имейл за връзка:
Име: Екологично сдружение За Земята
Банкова сметка в EUR: BG35UNCR96601407425430
Банкова сметка в лева: BG70UNCR96601007425415
SWIFT код: UNCRBGSF

Контакти в За Земята:
Драга – dragomira[at]zazemiata.org
Филка – fisekulova[at]gmail.com
тел. 02 943 11 23
моб. 0896 62 88 08

Зелени дни 2013: 25-29 април

В градинката пред Народен театър „Иван Вазов“, София

Дните ни отново ще станат по-зелени и тази година с фестивала Зелени дни 2013. От 25ти до 28ми април в градинката пред Народния театър ще има работилници, презентации, игри, филми и изложение, които ще ни покажат как да водим по-природосъобразен и отговорен живот. За Земята ще има щанд на фестивала, където през четирите дни ще представяме дейността си и ще посрещаме приятели и съмишленици.  Тук можете да се запознаете с текущите ни кампании, да разберете как можете да се включите в дейността ни, да станете член на За Земята. По време на фестивала ще събираме и средства за традиционното почистване на защитени територии, което тази година ще се
случи в Национален парк „Централен Балкан“.

За Земята също участва активно в програмата на фестивала със следните събития:

четвъртък, 25.04 oт 12 до 13 часа
Животът на отпадъците в твоите ръце: лекция-разговор за разделното събиране на отпадъци в София със съвети как да допринесем към неговото подобряване, какво можем да направим самите ние, за да намалим боклука, които изхвърляме или как да го превърнем в нещо полезно.

петък, 26.04 от 17 до 17:45 часа
Представяне на ежегодни почиствания на защитени територии от „За Земята“ –
Централен Балкан 2013

Тук ще ви запознаем с почистванията в националите паркове на България, които организираме всяка година от 1999 насам. Ще научите за историята и успехите на кампанията, за престоящото почистване в НП Централен Балкан през идното лято, как можете да се включите в инициативата, какво ви е нужно, за да станете доброволец, както и как можете да помогнете за подготовката на събитието през 2013.

Заповядайте на щанда ни от 25ти до 28ми  април или с включете в събитията, организирани от нас. Ще се радваме да се видим там.

Повече за фестивала и цялата програма ще намерите на: http://zelenidni.com/

Допълнителни връзки

Предизвикателство „Всеотдаен рециклатор“

Спечелете покана за двама за филма „Бунище Земя“

Внимание, внимание! От днес до 22.03.2013 ви отправяме Предизвикателсво „Всеотдаен рециклатор“!

Ако искате да спечелите специални покани за премиерата на филма „Бунище Земя“ на 24 март, направете следното:

Покажете ни как се справяте с боклука у дома или на работа: как го разделяте, превръщате в компост, изкуство, друго.

Въпреки отдалечените или липсващи цветни контейнери и пунктове за вторични суровини.

Разкажете ни с образи и кратък текст (до 1500 знака) как сте организирали отпадъците вкъщи / в офиса, колко далеч се налага да ги носите, за да бъдат рециклирани, как избягвате боклуците, как намалявате количеството им, как употребявате старите предмети отново.

Как да участвам?

1. Публикувайте своите разкази на страничката „Арт употреба“ във Фейсбук

2. Или ни ги изпратете по ел.поща на адрес bezbokluk [at] zazemiata.org.

Краен срок: 22 март, първи пролетен ден!

Най-харесаните печелят покана за двама за премиерата на „Бунище Земя“ на 24 март в кино Люмиер.

Ателие: „Сбъднатата мечта на една рециклирана тениска“

Колко много неща можем да направим от една стара и износена или нова, но недолюбвана тениска в гардероба?

За Земята + Златна питаме:
Колко много неща можем да направим от една стара и износена или нова, но недолюбвана тениска в гардероба?
И отговаряме: Можем…
Да я скроим наново;
Да я украсим;
Да й сменим цвета;
Да я нарежем на ленти и да ги: а.оплетем, б.изтъчем;
… или още много други вълшебни трансформации.
На 19.03.2013 от 19ч в Биокафето, Лавеле 19 (СФ)
Ще се съберем да претворим старите и наглед ненужни тениски във вълнуващи нови превъплъщения.

Осигуряваме: по една тениска за преработване, допълнителни материали и арт-ръководител в ролята на фея – рециклаторка
От вас очакваме:
добро настроение,
може и по-малко сръчни ръце,
още тениски, ако смятате да се развихряте
такса участие: 5 лв

Ще стане ясно какво е под-, ре- и над-циклиране 🙂 Но това не е всичко!

Развръзката: Най-чудните творения ще спечелят на създателите си чифт билети за българската премиера на „Бунище Земя“ – документален филм с Джеръми Айрънс на 24ти март.

Петиция: СПРЕТЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНСИНЕРАТОРИ В ЕВРОПА!

Апел към Янез Поточник, еврокомисар по околна среда

По идея на GAIA: Световното обединение за алтернативи на изгарянето

Подпишете петицията в AVAAZ: http://www.avaaz.org/en/petition/STOP_BUILDING_WASTE_INCINERATORS_IN_EUROPE/

“Като европейски граждани настояваме Европейската комисия да ограничи изграждането на нови инсинератори. Изгарянето на отпадъци си съперничи с рециклирането им, а фактите показват, че много европейски страни вече имат повече капацитет за изгаряне, отколкото отпадъци за горене. Затова ви призоваваме да предприемете мерки за поощряване на екологичното проектиране на продуктите, намаляването, повторната употреба и рециклирането на отпадъците възможно най-близо до техния източник. Ако Европа иска да постигне целите си за ефективно използване на ресурсите до 2020 г, не трябва да се строят нови инсинератори.”

ЗАЩО Е ВАЖНО ТОВА

Рециклирането в Европа е в опасност. Излишният капацитет за изгаряне в някои страни става причина за изгарането на отпадъци, които са годни за рециклиране, както и за увеличаващия се приток на отпадъци за изгаряне от други страни, които нямат стимул да рециклират.

В момента отпадъци от Англия пътуват за Холандия, от Италия – за Германия, от Норвегия – за Швеция… Никой не знае колко точно отпадъци прекосяват европейските граници с цел изгаряне. Това, което знаем е, че рециклирането може коренно да се подобри, и че гражданите плащат огромни сметки за изграждането и работата на заводи за изгаряне на суровините, които ние би трябвало да споделяме със следващите поколения.

Европейският съюз си противоречи. Ежегодно европейците изгарят все по-големи количества отпадъци (69,5 милиона тона между 2007 и 2010 г), а същевременно ЕС е поел ангажимент до 2020 г постепенно да премахне изгарянето на отпадъци, годни за рециклиране1.  Въпреки това, няколко нови завода са запланувани или вече се изграждат в момента. Строежът на нови инсинератори няма смисъл, при положение че държави като Германия, Дания, Великобритания, Холандия и Швеция имат повече капацитет за изгаряне на отпадъци, отколкото отпадъци за горене.

Начинът ни на живот – на лесното изхвърляне, съсипва бъдещето ни, а инсинераторите са отличен пример за неустойчива практика. Има нужда от инвестиции в екологично проектиране на продуктите, намаляването на отпадъците, повторната употреба и рециклирането, а не в заводи, които унищожават ценните суровини.

Молим ви да поискате от Комисаря по околна среда да промени законовите и икономически стимули, така че средствата, които сега отиват за изгаряне, да се пренасочат към съхраняване на суровините и постоянния им кръговрат в икономиката.

За повече информация вижте изследването Incineration overcapacity and waste shipping in Europe: the end of the proximity principle? (английски език, 23 страници)

Подпишете петицията в AVAAZ: http://www.avaaz.org/en/petition/STOP_BUILDING_WASTE_IдействиеNCINERATORS_IN_EUROP

Изгарянето на отпадъци – неефективно използване на ресурсите в Европа

Инсинератора в Бон, Германия

Излишният капацитет за изгаряне на отпадъци в Европа е заплаха за предотвратяването, повторната употреба и рециклирането

Ново изследване разкрива, че действащите инсинератори (1) в някои страни-членки на Европейския съюз имат по-голям общ капацитет за изгаряне, отколкото е количеството образувани отпадъци, които не подлежат на рециклиране. Въпреки това, бизнесът за изгаряне на отпадъци натиска за още по-мащабно разгръщане на капацитета в Европа – в противоречие с общоевропейските цели за ефективно използване на ресурсите.

Основните констатации на изследването са:

 • В Германия, Швеция, Дания, Нидерландия и Обединеното Кралство съществува свръх-капацитет за изгаряне на отпадъци спрямо собствените нужди (2).
 • В резултат на този излишък, през последното десетилетие обемът на международния превоз на отпадъци, предназначени за изгаряне, се е повишил, в нарушение на принципа за близост (3), като става причина и за ненужно отделяне на емисии на въглероден диоксид.
 • Въпреки че понастоящем се изгарят цели 22% от отпадъците на Европейския съюз, отрасълът планира увеличаване на капацитета за изгаряне на отпадъци в Европа. Това подкопава целите, поставени от Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, които определят като приоритет предотвратяването, повторната употреба и рециклирането на отпадъците (4).
 • Увеличаването на превоза на отпадъци може да застраши постигането на целите за рециклиране (5), най-вече в онези страни, които към момента са по-далеч от постигането им.

България спада именно към тази категория, като държи последното място в Европейския съюз по рециклиране на отпадъците. Понастоящем в страната повече вторични суровини биват погребвани в сметища, или изгаряни в циментови заводи, отколкото рециклирани (6). Това води до пропуснати ползи за България от увеличаване на конкурентоспособността, откриването на нови източници на растеж и зелени работни места, които предлагат предотвратяването, повторната употреба и рециклирането. България трябва да се стреми към по-ефективно използване на ресурсите чрез насърчаване на търсенето на вторични суровини и внедряване на работещо и всеобхватно разделно събиране на оползотворими отпадъчни материали.

„Ако Европейската комисия възнамерява да изпълни своя ангажимент ограничи изгарянето само до отпадъци, които не подлежат на рециклиране, то стратегията й би трябвало да е затваряне на съществуващите излишни мощности, вместо издигането на нови инсинератори. Целите на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, и целите за рециклиране на РДО няма да бъдат постигнати, освен ако Европейската Комисия не наложи строг контрол на капацитета за изгаряне на отпадъци в Европейския съюз”, казва Жоан Марк Симон, координатор на ГАИА (8).

„Ако тенденцията за поддържане и дори разширяване на излишния капацитет за изгаряне  продължи, това ще стане за сметка на данъкоплатците – тъй като се ще повиши такса смет, за да покрие разходите за неизползвания капацитет на инсинераторите. Другата възможност е това да осуети мерките за предотвратяване и рециклиране на отпадъците, поради недостиг на отпадъци, предназначени за изгаряне. Европейската комисия трябва да регулира предлагането на капацитет за изгаряне на отпадъци на европейския пазар, за да гарантира, че това няма да постави под риск предотвратяването и рециклирането на отпадъците. Също така, Комисията трябва премахне всички икономически и нормативни мерки, които понастоящем поставят изгарянето на отпадъците в по-изгодна позиция от рециклирането”, заключи Симон.

Докладът на английски език в електронен вид можете да получите като пишете на  info(at)no-burn.org, или да го изтеглите от тук: Incineration overcapacity and waste shipping in Europe: the end of the proximity principle?

За повече информация:
Жоан Марк Симон – координатор на GAIA
тел.: +34 646408963
ел. Поща: jm.simon(at)no-burn.org
Евгения Ташева – координатор „Нулеви отпадъци“
Екологично сдружение За Земята – член на GAIA
тел. 029431123
ел. Поща: e.tasheva(at)zazemiata.org

– Бележки –
(1) Инсинератор – инсталация за изгаряне на отпадъци.
(2) Разпространеното неотдавна предположение, че Швеция би могла да внася отпадъци от България, за да ги изгаря, е основано именно на съществуващия свръх-капацитет за изгаряне в Швеция.
(3) Според принципа на близостта, чл.16 от Директива 2008/98/ЕО (РДО – Рамкова директива за отпадъците), отпадъците следва да бъдат обработвани близо до източника, като „мрежата се проектира по начин, който да позволи на Общността като цяло да постигне самодостатъчност в обезвреждането на отпадъците, както и в оползотворяването на отпадъците”. След като РДО отвори европейския пазар за изгаряне на отпадъци, превоза на отпадъци за оползотворяване се е засилил, което показва, че в Европейския съюз се изгарят все повече „вносни“ отпадъци.
(4)  Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа ((COM(2011)571), подкрепена с решение на Европейския парламент от 24 май 2012 г. гласи че до 2020 г изгарянето на отпадъци с оползотворяване на енергията трябва да се ограничи с изгаряне само на материали, които не подлежат на рециклиране.  Понастоящем в Европейския съюз се изгарят 22% от отпадъците, но по-малко от 20% от това количество представляват материали, негодни за рециклиране.
(5) Според чл. 11 на РДО държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да постигнат рециклиране на най-малко 50% от общото тегло на хартия, метал, пластмаса и стъкло.
(6) Според план-сметката за управление на отпадъците за 2013 г, 22% или 60 000 тона от отпадъците на гр. София ще се изгарят в циментовия завод на Холсим в Бели извор. Разходите за тази дейност възлизат на близо 3 800 000 лв и се покриват от приходите от такса „Битови отпадъци“. (източник: http://www.sofiacouncil.bg/index.php?page=news&id=413)
(7) ЗА ЗЕМЯТА (www.zazemiata.org) е независима неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета. Ние сме част от “Приятели на Земята” (Friends of the Earth, www.foe.org) – най-голямата гражданска екологична организация в света с над 40 години история, организации в 76 страни и над 2 милиона активисти по целия свят, които отстояват каузата за един по-зелен, здравословен и справедлив свят. ЗА ЗЕМЯТА е член на международните организации  Мрежа за наблюдение на Международните финансови институции за Централна и Източна Европа CEE Bankwatch Network, GAIA (Световно обединение за алтернативи на изгарянето), както и на националните Коалиция „За да остане природа в България“, „Българска антиядрена коалиция“, „България без цианиди“ и „Коалиция за устойчиво ползване на средствата на Европейския съюз“
(8) GAIA – Global Alliance for Incineration Alternatives / ГАИА – Световно обединение за алтернативи на изгарянето (www.no-burn.org) е международна обединение на повече от 650 организации от над 90 държави, което работи за спиране на инсинераторите и предлага безопасни, устойчиви и справедливи алтернативи.

Коледна украса и дребни подаръци от ненужни материали и вещи

Работилницата на Баба БоклуКоледа ще работи на 19ти декември между 17 и 22 ч в Био-кафето на ул. Лавеле 19

 

Бригада „Нулеви отпадъци“ към За Земята Ви кани сърдечно на пред-коледно занятие-забава: Работилницата на Баба БоклуКоледа.

Празнична украса и/или дребни подаръци за любими хора, изработени от отпадъци с много любов и щипка сръчност

Ние ще сме приготвили, но за всеки случай и вие се въоръжете с

 • ножици,
 • ножчета,
 • клещи,
 • игли,
 • куки за плетене,
 • конци,
 • тел,
 • кламери,
 • безопасни игли
 • клечки за зъби,
 • и всичко друго, което ви се стори интересно, цветно, полезно.

През следващата седмица събирайте следните материали, с които ще работим на 19ти:
– Хартия: стари вестници, велпапе, картон, списания, брошури, календари, картички, хартиени чашки, чинийки за еднократна употреба, опаковки и кутийки от шоколадчета и подобни.
– Пластмаса: PET (пласмасови бутилки), бутилки от миещи препрати, капачки от бутилки лъжички, бъркалки, пластмасови чашки, найлонови торбички, пликчета и всякакви такива
– Текстил: шарени парцалки, любим стар пуловер, полар, палтенце… самотен чорап или ръкавичка…
– Метал: консервни кутии, капачки от бира и безалкохолно, капачки от буркани, кенчета от бира
– Стъкло и електроника: крушки с нажежаема жичка, бутилки, бутилченца, бурканчета и производните им; остатъци от компютри, калкулатори и други машинарии
– Разни: опаковки от чипсове, кроасани, кутии от сокове, стари CD

Напомняме, че е задължелателно опаковките да са измити, чисти и сухички 🙂

Молим, заявете участието си на имейл на bezbokluk @ zazemiata.org, та да знаем колко ножици ще трябват 🙂

Карта на мястото на събитието

За Земята с награда от Национален Парк Пирин

С радост споделяме, че на 8 ноември, по случай 50-годишнината на НП Пирин, За Земята бе наградена от Дирекцията на Парка за дългогодишното ни сътрудничество при реализиране на екологични проекти и за цялостен принос към опазване на Парка. Приехме наградата и от името на всички доброволци, помогнали в проекти и кампании на За Земята, свързани с опазването на природата в Пирин
Благодарим ви за подкрепата и ви очакваме на Чистене 2013 в НП Централен Балкан.

Лепенка против реклами

Омръзнало ли ви е да получавате нежелани рекламни брошури в пощенската си кутия?

За да намалим пилеенето на хартия, направихме лепенки за пощенски кутии „Без реклами!“.

От тази събота отбелязваме Европейската седмица за намаляване на отпадъците (17-25 ноември), в рамките на която За Земята започва кампания за предотвратяване на отпадъците от преките пощенски хартиени реклами.

Вижте нашия нов блог, посветен изцяло на кампанията „Без реклами“.

Каним всички училища, университети, еко клубове, фирми, етажни собствености и други заинтересовани групи и граждани, да се включат в кампанията.

Ето как:

1. В продължение на седем дни (17-25 ноември) събирайте нежеланите реклами от своя вход / пощенска кутия. Накрая на седмицата ги измерете, за да добиете представа за количествата хартия, които се погубват годишно за тази цел, изпратете ни количеството и снимки.
2.Станете дизайнери / изобретатели: претворете ненужните реклами в нещо по-добро. Създайте свое творение от събраните брошури, снимайте го и ни го покажете. Ние ще публикуваме вашите изобретения в галерията “Отпадъчно изкуство” в блога.
3. Свикайте събрание на съседите / семейния съвет. Обсъдете дали всички са съгласни да сложете лепенка / надпис на самия вход, вместо на пощенските кутии.
4. Вземете лепенки “Без реклами” от За Земята и ги залепете на своите пощенски кутии. Кажете на роднини и приятели, вземете лепенки и за тях. Пишете ни на bezbokluk [at] zazemiata [точка] org
5. Пишете на рекламодателя с молба да не изпраща повече реклами на вашия адрес. Initiates file downloadЕто примерно писмо тук.
6. Говорете с куриерите, които доставят рекламите – помолете ги да не пускат реклами в пощенските кутии с надпис “Без реклами”.
7. Напишете запитване до Комисията за регулиране на съобщениятаМинистерството на околната среда и водите, общината, в която живеете – попитайте дали и как те биха предприели действия за решаване на въпроса с нежеланата пряка пощенска реклама. Ето примерен текст на писмото тук.

 

Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО), 17 – 25 ноември

Разполагаме с една семица, през която да покажем, че да намалим отпадъците е Л-Е-С-Н-О!

От година на година изхвърляме все повече отпадъци, а има много и съвсем лесни начини да правим по-малко боклук.

Това ще бъде 4-тото европейско издание на инициативата, в която ще участват над 30 страни от Европа, а България се включва за пръв път, чрез Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ).

Търсят се най-идейните, най-смелите и най-веселите училищни акции срещу боклука. Съберете се и измислете нещо, с което да предизвикате цялото училище и да успеете да намалите отпадъците.

Защо да се включите в провеждането на ЕСНО?

– Така Вашето учебно заведение, ще стане част от мрежа от организации и институции, активно участващи в популяризиране на идеите за намаляване на отпадъците, ще има възможност да се възползва от опита и добрите практики в друи страни;
– Ще Ви бъде предоставен официалния ЕСНО Communication Toolkit и ще можете да се възползвате от популяризиране в медиите на Вашето участие в европейски проект, както и рекламни материали на кампанията;
– ЕСНО е една уникална възможност за включване на младите хора в дейности за намаляване на отпадъците и устойчиво потребление;
– Вашето участие ще бъде отразено на интернет страницата на ЕСНО
– Ще участвате в национален и Европейски конкурс за най-добрите идеи – ЕСНО Награди 2012;
– Ще имате възможност реално да допринесете за намаляване на отпадъците във Вашия район.

Как да се включите като участник в ЕСНО?

– Формулирайте своята идея за проект за намаляване на отпадъците – идеи за проекти можете да разгледате на страницата на ЕСНО за България
– Регистрирайте Вашата идея на страницата на ЕСНО за България: http://bamee.org/ewwr/registration.php
– Запознайте с процедурата за участие и Хартата за участие на Разработчици на проекти в ЕСНО;
– Изтеглете регистрационния формуляр;
– Попълнете регистрационния формуляр съобразно указанията;
– Изпратете попълнения формуляр на e-mail: ewwr@bamee.org

За повече подробности и записване за участие, посетете страницата на ЕСНО за България: http://www.bamee.org/ewwr/, или се свържете с организаторите на ЕСНО от АСЕКОБ на ел. поща ewwr@bamee.org. или мобилен телефон 0878 577973.

Крайният срок за регистрация на първоначалните идеи е 7 ноември 2014, а крайния срок за окончателни дейности – 13 ноември 2012.

Всички, които направят заявка за участие в срок, ще участват в националния и европейски конкурс за най-добър проект, а също така ще получат рекламни материали – тениски, торбички за многократна употреба в калъфче и рекламни плакати.

Вдъхновете се, заразете своите приятели, а после не забравяйте да ни изпратите и разкази със снимки / видео! Събраните материали ще публикуваме в интернет, за да ги видят всички.

Някои идеи от За Земята за действия по време на ЕСНО:

– организирайте прожекция на филими за отпадъците – за това можем да ви помогнем с филми, пишете ни на ел. поща bezbokluk [at] zazemiata [dot] org
– направете изложба на ваши творения, направени от, или посветени на отпадъците, например картини, предмети и др. неща, създадени от отпадъци, или разказващи за отпадъците
– измислете кампания за намаляване на хранителните остатъци от стола и лавката в училище
– потърсете начини за намаляване на използването на хартия в училище
– проведете час на почерпката без опаковани храни: с домашни соленки, сладки и други лакомства, донесени от учители и ученици
– направете преглед на използваните в училище материали и пособия и помислете с какво могат да се заместят, за да има по-малко отпадъци (пример: маркери, които могат да се пълнят отново, след като се изхабят, вместо да се изхвърлят и на тяхно място да се купуват нови; истински порцеланови чаши в стола, вместо пластмасови за еднократна употреба, и много други…)
– организирайте събиране на ненужни предмети от учениците и после направете работилница, за да им дадете нов живот
– обявете училищно състезание за най-оригиналните и полезни нови употреби за стари предмети или материали (напр. портмоне от кутия за сок)
– създайте най-красивите или най-страшните или най-големите или най-особените чудовища или герои от боклук (бутилки от напитки, опаковки от храните, които се продават в лавката и др.)
– започнете да компостирате хранителните и градински остатъци в училищния двор
– проведете мозъчна атака „Как да правим по-малко боклук в училище?“ в часовете с всички класове, организирайте гласуване за 10тте най-добри идеи и след това ги реализирайте
– посетете с класа място, където се обработват отпадъци: съоръжение за рециклиране, компостиране или сортиране съоръжение, сметище
– поканете представители на общината, местната организация по оползотворяване на опаковки и родители на училищна дискусия за намаляване на отпадъците …

… и още много много възможности – използвайте въображението си!

Пишете ни на bezbokluk [at] zazemiata.org, споделете идеите си с нас, питайте ни всичко за отпадъците, поканете ни на вашите събития.

Повече за международната инициатива Европейската седмица за намаляване на отпадъците, 17 – 25 ноември можете да видите тук (на английски, испански, френски, холандски, португалски и каталунски език): http://www.ewwr.eu

Почистване 2013 вече е финансово подсигурено!

Приятели, с радост ви съобщаваме, че Почистване 2013 вече е финансово подсигурено!

Екипът на За Земята сърдечно благодари на господин Емануил Рачев, който дари 6085 лева на кампанията ни за почистване на националнте паркове в България.

По случай юбилейния си рожден ден г-н Рачев запозна приятелите си с нашата кауза и ги призова да  подпомогнат финансово кампания 2013 година. “Безкрайно съм щастлив, че заедно ще помогнем за връщането на чистотата в красивата ни природа“, споделя Емануил.

През 2013 ще сме в национален парк Централен Балкан, като повече информация за събитието ще публикуваме след април 2013. Разбира се, Емануил е сърдечно поканен да участва и да се запознае със стихията на Почистването в действие!

Полиетиленовите торбички за еднократна употреба са сериозен проблем в България и в световен мащаб

Екологично сдружение „За Земята” подкрепя икономическите и законодателни мерки, които целят ограничаването на употребата на полиетиленови торбички за еднократна употреба.

За максимално ефективни мерки срещу отрицателните последици от използването на полиетиленови торбички за еднократна употреба, препоръчваме следното:

 • да са въведат (диференцирани) ограничаващи мерки спрямо всички торбички за еднократна употреба, включително хартиени и биоразградими;
 • таксуването на торбичките за еднократна употреба да става на мястото на покупката от крайния потребител – за да се избегне сегашната масова практика на търговците, които не таксуват пълната или никаква такса за торбичките, а разпределят разходите си върху цените на стоките, които предлагат;
 • стойността на таксата, платена за торбичките да се изписва отделно на касовите бележки, фактурите, фискалните бонове и пр. документи, които търговците издават на клиентите;
 • събраните от таксата средства да влизат в специален фонд, посветен на предотвратяването на образуването на отпадъци от опаковки за еднократна употреба, който се управлява по прозрачен начин и дава редовни обществено достъпни отчети за постигнатите резултати;
 • при постигане на максимална ефективност на мярката таксуване – т.е. при спадане и на абсолютното потребление, и на приходите от таксата, да се въведе пълна забрана на полиетиленовите торбички за еднократна употреба – като национална или местна инициатива по общини.

„За Земята” също така препоръчва въвеждането на сериозни законодателни и икономически мерки за намаляване на масово разпространените изделия за еднократна употреба, най-вече пластмасовите такива.

На първо място стои въвеждането на депозитни системи за опаковките за напитки, което ще доведе до спад на количеството отпадъци и съответно разходите за управлението им, както и до повишаване на ресурсната ефективност на националната икономика.

Причините, поради които подкрепяме мерките за ограничаване на еднократните торбички са:

1. Качества: Пълното разграждане на тези торбички става изключително бавно – до 1000 години, което ги поставя на челното място сред масово разпространените отпадъци след стъклото. Това означава, че от масовото им навлизане в употреба до днес, все още не сме свидетели на напълно разложена полиетиленова торбичка. При разлагането си материалът на торбичките в действителност не се биоразгражда, а под влиянието на утравиолетовите лъчи се разпада на микроскопични части, които лесно навлизат в хранителната верига, а оттам и в човешкия организъм, където могат да причинят сериозни здравни проблеми.

2. Количество: Ежегодно по света се използват до 1 трилион полиетиленови торбички,  което се равнява на 1 милион всяка минута. Средностатистическият полезен живот на една полиетиленова торбичка трае 12 минути, след които тя се превръща в ненужен отпадък. В Европейския съюз годишно се употребяват 800 000 тона полиетиленови торбички за еднократна употреба, или 191 на глава от населението, но от тях се рециклират едва 6%. Останалото количество приключва в най-добрия случай на сметищата, където често създава проблеми като запушва колекторните тръби за инфилтрат (вредните отпадни води от отпадъците), или замърсява околната среда не само в градовете, но и на отдалечени места в природата. Лекотата на полиетиленовите торбички позволява разпространението им надалеч – огромно количество отиват в световните морета и океани, където причиняват смъртта на над 100 000 морски животни годишно.

3. Суровини: Полиетиленовите торбички се произвеждат от невъзобновяеми и ограничени суровини – петрол и природен газ. Един тон торбички се равнява на 11 барела суров петрол. Петролът, необходим за производството на 9 полиетиленови торбички е достатъчен, за да задвижи автомобил за 1 километър. Въпрос на приоритети е за какво да бъдат използвани оставащите достъпни залежи на петрол.

4. Рециклиране: Полиетиленовите торбички са трудни за рециклиране в повечето стандартни съоръжения за рециклиране, където причиняват проблеми и щети на техниката, както и загуба на време за отстраняването им.  Предвид тези трудности, както и настоящите обстоятелства в България, изчакването до момент, в който капацитетът за рециклиране на полиетиленовите торички ще бъде достатъчен, е непрактично и нереалистично. Това предложение на Българска Асоциация „Полимери” цели да отложи мерките за неопределно дълъг срок, през който обществените разходи за управление на отпадъците от полиетиленови торбички за еднократна употреба ще продължават да растат.

5. Законите: Според европейското и национално законодателство предпочитания подход за управление на отпадъците е предотвратяването им. Създаването на условия за избягване на полиетиленовите торбички за еднократна употреба е едно добро начало за България в прилагането на практика на принципите, заложени в Рамковата директива за отпадъците и Закона за управление на отпадъците.

6. Алтернативата: Съществуват много варианти на торбички за многократна употреба. Една памучна торбичка превъзхожда полиетиленовата торбичка, при положение че се използва минимум между 3 месеца и една година. В действителност, животът на памучната торбичка е многократно по-дълъг. Използването на (платнена) торбичка за многократна употреба спестява средно 6 еднократни полиетиленови торбички, 24 на месец, 288 на човек всяка година. Това спестява не само невъзобновяеми суровини, но предотвратява замърсяването, свързано с производството на еднократни полиетиленови торбички, и спестява от парите на данъкоплатците, необходими за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и почистване на обществените места от разпилените еднократни торбички.

За контакти:
Евгения Ташева – координатор по направление „Отпадъци“
02/943 1123, e.tasheva [at] zazemiata.org

 

Предложение за устойчиво управление на отпадъците в София след 2012 г.

Как гражданите, бизнесът и общината могат да печелят от устойчивото управление на ресурсите

Дълго очакваната развръзка на проблемите с отпадъците в София все още не се вижда на хоризонта. Заводът за отпадъци търпи отлагане с години, поради неточни преценка на ситуацията и нуждите от страна на взимащите решенията. Отпадъците са продукт на социална и икономическа дейност и не е достатъчно да бъдат адресирани от чисто технологичната им страна. Построяването на ново депо за отпадъци или на завод само по себе си не решава въпроса как най-целесъобразно да се управляват отпадъците на София.

Време е да поемем по пътя на ефективното използване на суровините, начертан и в редица европейски стратегии и документи. Близо 90% от отпадъците представляват ресурси, които могат да бъдат полезни – за вторични суровини, под формата на компост или биогаз, произведен от хранителни и градински отпадъци. Отпадъците се превръщат в безполезен боклук, когато се смесват и взаимно замърсяват несъвместими материали.

Предлагаме свеж поглед върху системата за управление на отпадъците на София. Вместо да се събират смесени битови отпадъци, за които е нужен огромен скъпо струващ завод, за да ги раздели в сложна поредица от физични и химични процеси, нека да събираме разделно още от дома, работата, училището. Вместо да позволим изгарянето на ценни материали в пещите на Топлофикация София или на някой отдалечен циментов завод, можем да поискаме възможност да разделяме своите отпадъци и да плащаме точно толкова, колкото негодни остатъци или смесени отпадъци изхвърляме.

При едно разумно управление на ресурсите, няма логика Топлофикация София да играе централна роля в системата чрез унищожаването на пластмаса, хартия и други калорични отпадъци. В процеса на горене се отделят и множество токсични вещества, сред които и ултра-фините прахови частици, които проникват в дълбочина в човешкия организъм, но засега не се контролират от националното или европейското законодателство.

Сегашния курс на действие на Столична община обещава да доведе само до глоби за неспазване на задълженията за рециклиране на отпадъци и за поддържане на минимално качество на въздуха. Вместо тях, широката информационна кампания и пълно въвеждане на разделно събиране ще поставят началото на една система, която създава приходи от оползотворяване на материалите в боклука, и открива нови зелени работни места за събиране, рециклиране и преработване на тези суровини. Възможно е обществото да печели от отпадъците, а не безкрайно да плаща такса смет, за да финансира разхитителни технологични опити за справяне с отпадъците. За целта обаче са необходими целенасочени управленски усилия и дългосрочно мислене, но най-вече – постоянен диалог с обществеността.

 

София се връща в миналото: горим отпадъците в ТЕЦ

Пресконференция на 18 септември, 10ч, БТА

 

На 18 септември от 10 ч. в пресклуб БТА експерти от „За Земята“, BankWatch и Института за зелена политика ще дискутират възможните сценарии за решаване на проблемите с отпадъците на София.

На пресконференцията ще се представят алтернативните възможности за управление на столичните отпадъци и ще се разясни ролята на европейските средства при изграждането на умни системи в България за целта.

На фокус ще бъде идеята за изгаряне на софийския боклук в Топлофикация – София и дали тя е финансово, здравно и екологично оправдана.

В пресконференцията ще вземат участие експертите:

 • Евгения Ташева, екологично сдружение „За Земята“;
 • Петко Ковачев от Институт за зелена политика;
 • Генади Кондарев от международната мрежа BankWatch.

Рециклиране, изгаряне на отпадъците, справедлива такса смет, ефективно разделно събиране и оползотворяване на вторичните суровини, повече зелени работни места, по-дълъг живот за новото депо за отпадъци „Садината“, заводът за отпадъци в София – това са само част от темите, касаещи отпадъците, по които ще бъдат обявени нови факти, планове и устойчиви идеи.

Контакт:

Евгения Ташева – Координатор „Нулеви отпадъци“
e.tasheva@zazemiata.org

Благодарим, че подкрепихте почистване 2012

Екипът на За Земята благодари на всички доброволци, които се включиха а националното почистване на НП Пирин 2012. Отправяме сърдечни блгодарности и към тези, които подкрепиха начинанието финансово.

Средствата за  реализацията на инициативата бяха осигурени от туроператорските фирми: Пингвин Травъл , Одисея-ин , Alpin Schule Innsbruck и Травентурия; от био магазин Зелен Био; от сдружение „Опазваме българските светилища“, както и от много приятели и съмишленици на За Земята.

Подкрепата на акции, опазващи биоразнообразието, водите и пейзажа на българские планини е форма на осъзнат и отговорен начин за правене на бизнес. Надяваме се нашите приятели да застанат зад нас и в бъдещите ни инициативи.

Желаем ви щастливо лято!

Почистването на Пирин тече с пълна сила!

Репортаж от мястото на събитието

В събота, 28.07 събрахме повече от 1 т. отпадъци от района около хижа Яворов. Стари сметища около хижата бяха изчистени, като болшинствто от отпадъка се състои от консервени кутии и бутилки. За съжаление изнесохме и доста захвърлени строителни материали, някои от които опасни, като азбеста.

В неделя, 29ти юли две групи преминаха през заслон Кончето към хижа Вихрен. Около заслона също имаше много отпадъци, които изнесохме.

В момента се чисти района на езерата около хижа Вихрен, а една малка група се прехвърли на хижа Синаница, за да се справи със сметището около хижата.

Над 100 доброволци се включиха в почистването тази година.

Чистенето ще продължи до 3 август.

Стартира традиционното почистване на защитени територии от „За Земята“

Тази година Национален парк „Пирин“ получава почистване за 50ия си юбилей

За четиринадесета поредна година сдружение „За Земята“ провежда ежегодното почистване на защитени територии. Събитието ще се случи между датите 27-ми юли и 3-ти август на територията на Национален парк „Пирин“.

След две поредни години на Рила, тази година маршрутът на планинските чистачи обхваща районите на хижа Яворов, заслон Кончето, връх Вихрен, хижа Вихрен и хижа Синаница. Участниците ще се установят на лагер около всяка една от базите, от където ще извършват лъчови почистващи преходи по основните туристически маршрути. Участие са заявили над 150 души от цяла България, като за втора поредна година почистването се провежда изцяло с помощта на дарения от широк кръг граждани, приятели, местни организации и бизнеси, които подкрепят дейностите на „За Земята“.

От 1999 г. кампанията на „За Земята“ за почистване на защитени територии обхвана всички национални паркове в България, като събраните и извозени извън териториите им отпадъци надхвърлят 60 тона. Кампанията е уникална с това, че доброволците активно участват в процеса на разпределение на задачите и взимане на решения.

Почистват се предимно труднодостъпни и алпийски терени от хора с природозащитно съзнание.

Почистването има и образователен ефект, който изгражда култура на уважение към планината и природата и на критично мислене към стила на живот и консумация. То е и място, където участниците намират общност от хора със сходни идеали, където се раждат идеи за бъдещи инициативи и се утвърждава практиката на доброволния труд.

Най-добрият начин да се намалят отпадъците в планините е не само свалянето им на ‘определените за това места’, но и намаляването на генерирането им.

Не на последно място, почистването е акт на солидарност с Национален парк „Пирин”, породен от желанието ни той да остане див и вдъхновяващо величествен.

Почистването не би било възможно без огромната подкрепа на Дирекцията на Национален парк „Пирин“, за което им благодарим сърдечно. Честит юбилей с пожелание за още много съвместни инициативи.

 

Подкрепете Чистене 2012 – НП Пирин, обновена

Вече можете да направите дарение за Почистване 2012 и само онлайн, стига да имате банкова карта и да се регистрирате в epay.bg. В специалното поле на epay формата – ТУК – можете да впишете колко искате да дарите и готово.

За Земята с радост ви поканва на Чистене 2012, което ще се случи в Национален Парк Пирин от 27 юли до 03 август.

За първи път в историята, през 2011 почистването на За Земята се случи благодарение на даренията и подкрепата на широк кръг от приятели и се проведе независимо от корпоративния бизнес и фондациите, за което отново ви благодарим!

Искаме и тази година почистването да израстне от семенцата на вашата солидарност и взаимопомощ!

Нужни са приблизително 2500лв за храна, транспорт, консумативи и комуникации.

И тъй, ще ошетаме хребетите между Яворов, Кончето и Вихрен, ако съберем надребно или наедро, както е удачно за всеки, необходимата ни сума!

Надяваме се усилено на вашата подкрепа и тази година!

Тази година ще се понесем по пътеки и полянки около хижа Яворов, ще се покачим по мраморното било на Пирина, ще минем Кончето на пръсти (но с чувал за боклук в ръка!), ще се покатерим на връх Вихрен и на хижата едноименна ще се отбием, за да почистим основните туристически маршрути, езерни циркуси, подскални отлагания на консерви и околохижни замърсявания от продуктите на цивилизацията.

Освен че от 2 години не сме чистили в Пирин, през 2012 ще отидем точно там и то в района на ски зона Банско, за да подострим общественото внимание към един сериозен екологичен конфликт в България – застрояването в националните паркове.

Ще ви посрещнем на 27-28-29 юли на хижа Яворов и на 30-31 юли и 01-02 август на хижа Вихрен.

За да се включите в почистването, запишете се до 20 юли като попълните формуляр за записване.

Ако няма как да участвате с мускулна сила, можете да помогнете в организацията и разпространението на събитието, или да направете дарение.

Имате още въпроси? Изпратите ги на имейл на chistene2012 [at] zazemiata.org.

Подкрепете Чистене 2012 – НП Пирин: чист, цял, съхранен

За Земята с радост ви поканва на Чистене 2012, което ще се случи в Национален Парк Пирин от 27 юли до 03 август.

За първи път в историята, през 2011 почистването на За Земята се случи благодарение на даренията и подкрепата на широк кръг от приятели и се проведе независимо от корпоративния бизнес и фондациите, за което отново ви благодарим!

Искаме и тази година почистването да израстне от семенцата на вашата солидарност и взаимопомощ!

Нужни са приблизително 2500лв за храна, транспорт, консумативи и комуникации.

И тъй, ще ошетаме хребетите между Яворов, Кончето и Вихрен, ако съберем надребно или наедро, както е удачно за всеки, необходимата ни сума!

Надяваме се усилено на вашата подкрепа и тази година!

Тази година ще се понесем по пътеки и полянки около хижа Яворов, ще се покачим по мраморното било на Пирина, ще минем Кончето на пръсти (но с чувал за боклук в ръка!), ще се покатерим на връх Вихрен и на хижата едноименна ще се отбием, за да почистим основните туристически маршрути, езерни циркуси, подскални отлагания на консерви и околохижни замърсявания от продуктите на цивилизацията.

Освен че от 2 години не сме чистили в Пирин, през 2012 ще отидем точно там и то в района на ски зона Банско, за да подострим общественото внимание към един сериозен екологичен конфликт в България – застрояването в националните паркове.

Ще ви посрещнем на 27-28-29 юли на хижа Яворов и на 30-31 юли и 01-02 август на хижа Вихрен.

За да се включите в почистването, запишете се до 20 юли като попълните формуляр за записване.

Ако няма как да участвате с мускулна сила, можете да помогнете в организацията и разпространението на събитието, или да направете дарение.

Имате още въпроси? Изпратите ги на имейл на chistene2012 [at] zazemiata.org.