,

Почистване НП Централен Балкан и ПП Българка (2 септември – 10 септември 2017)

Здравейте, скъпи приятели!

~~~ English below~~~~

Рдаваме се да ви поканим на Чистене 2017!
То ще се състои в Национален Парк „Централен Балкан“ и Природен Парк „Българка“ от 04.09.2017 до 10.09.2017.

Програмата и датите са следните:

03.09 – пристигане и настаняване в района на хижа Независимост, местност Узана
04.09 – чистене в местността Узана и Природен парк „Българка“
05.09 – преход към х. Мазалат
06.09 – чистене на х. Мазалат
07.09 – преход към х. Триглав
08.09 – чистене на х. Триглав
09.09 – чистене на х. Триглав
10.09 – отпътуване

Попълнете регистрационния формуляр до 20 август, за да заявите желанието си за участие: https://goo.gl/974GWD.

Таксата отново ще бъде 10 лева, като сумата е дарение за финансиране на следващото Чистене през 2018.

Ако искате да се включите активно в подготвката и реализацията на събитието, можете да:
– станете доброволец за закупуване и доставка на храна и материали до хижите
– да помагате с набирането на средства за чистенето
– да пишете и публикувате информационни материали за иницитивата преди, по време на и след случването й
– да бъдете официален фотограф на събитието
– да снимате видео за Чистене 2017
– да бъдете готвач на групата (за цялото или част от времето от 03 до 10 септември)

За въпроси и заявки за доброволстване, пишете на Кристиян Найденов: k.naidenov[at]zazemiata.org

Можете да подкрепите почистването и чрез дарения:
– като отговор на апела ни в platformata.bg
– в офиса на За Земята бул. Янко Сакъзов 11Б, гр. София
– на банковата сметка на За Земята, като посочите основание за трансфера „Дарение за Почистване“ и ваш телефон или имейл за връзка.

Ето детайлите за банковите преводи:
Име: Екологично сдружение За Земята
Адрес: ПК 975, София 1000
Град / Държава: София, България

Юробанк И Еф Джи България АД (Eurobank EFG Bulgaria AD)
София-1504,бул.Янко Сакъзов №68-70
BIC:BPBIBGSF
IBAN: BG82BPBI79401038681401

Прокредит банк
София-1000, бул.Дондуков 53
BIC:PRCBBGSF
IBAN:BG66PRCB92301045387315

За контакти и въпроси:
тел. 02 943 11 23 или на info[at]zazemiata.org

Сърдечни поздрави,
Земляните

*************************************************************************

Dear friends,

We are delighted to invite you to the National Park Cleanup 2017, which will take place in 2 National Parks, Tsentralen Balkan and Bulgarka, from 04.09 to 10.09.2017.

The event schedule is

03.09 – arrival and accommodation near Nezavisimost Hut, Uzana area (near Gabrovo)
04.09 – cleanup of Uzana area and Bulgarka National Park
05.09 – hike to Mazalat Hut
06.09 – cleanup of the area near Mazalat Hut
07.09 – hike to Triglav Hut
08.09 – cleanup of the area near Triglav Hut
09.09 – cleanup of the area near Triglav Hut
10.09 – departure

Please register via the online form until 20.08 to confirm your participation: https://goo.gl/974GWD.

The fee is 10 leva, which will count as donation to next year’s Cleanup in 2018.

If you would like to participate actively in the preparation and realisation of the event, you can either:
– volunteer to buy and deliver the food and gear to the huts
– help with fundraising for the Cleanup
– write and publish about the initiative before, during and after the event
– be an official photographer for the event
– make a video about Cleanup 2017, or
– be the group’s chef (for the whole event or part of it between 03 and 10.09)

If you have any questions and requests about the volunteering, please contact Kristian Naidenov: k.naidenov[at]zazemiata.org

You can support the Cleanup if you make a donation:
– as a reply to our request in в platformata.bg
– in Za Zemiata’s office, Sofia, bul. Yanko Sakazov 11B
– via payment to Za Zemiata’s bank account, when you indicate as reference „Donation for Cleanup“ and your phone number or email.

These are the details for bank payment:

Ekologichno Sdruzhenie Za Zemiata
PK 975, Sofia 1000, Bulgaria

Eurobank EFG Bulgaria AD)
Sofia-1504, bul. Yanko Sakazov 68-70
BIC:BPBIBGSF
IBAN: BG82BPBI79401038681401

Procredit Bank
Sofia-1000, bul. Dondukov 53
BIC:PRCBBGSF
IBAN:BG66PRCB92301045387315

For further questions, please contact
02 943 11 23 or info[at]zazemiata.org

Sincerely,
Zemlianite

Конференция „Икономика на отпадъците“ – резултатите

Над 100 участници от цялата страна дискутираха разгорещено бъдещето на отпадъците в Дома на Европа, София на 17 май 2017 г.

Над 100 представители на общини, отговорни институции, бизнеса и гражданския сектор участваха в конференция „Икономика на отпадъците: предизвикателства и възможности“, организирана от екологично сдружение „За Земята“.

Презентациите може да свалите свободно тук.

Opens external link in new windowВидеозаписи от представените теми вижте тук.

Всички страни споделиха виждането, че отпадъците са важни ресурси и не трябва да се унищожават, а да се рециклират и да носят приходи за общините.

В началото на събитието Ивайло Хлебаров oт ЕС „За Земята“ представи новите цели на ЕС в управлението на отпадъците. Той подчерта: „България трябва да е амбициозна и да не очакваме дерогации и отлагания, а да започнем да променяме начина на сметосъбиране в най-кратки срокове.“

Ася Добруджалиева от Opens external link in new windowАсоциацията на еколозите в общините в България (АСЕКОБ) допълни: „Без разделно събиране при източника, включително и на хранителни и градински отпадъци, няма да постигнем нищо и трябва да се работи в тази посока“.

Г-жа Добруджалиева представи проучване на АСЕКОБ сред повече от 200 общини. Голям проблем за общините, най-вече малките, е транспортирането на отпадъци към регионалните депа, при някои разстоянията са над 100 км. Освен това на сепариращите инсталации на депата се постига изключително нисък дял отделени за рециклиране отпадъци. Решението е местните власти да развиват разделно събиране още при домакинствата и да насърчават домашното компостиране. По-голяма част от анкетираните общини са готови да направят тези стъпки.

Относно „горещата“ тема за инсталацията за горене на отпадъци в Столична община експертите напомниха, че дори и Дания, която има свръх-капацитет за изгаряне на отпадъци, постепенно затваря инсинераторите си и е подела Opens external link in new windowкампания „Да рециклираме повече, да горим по-малко“. Според Opens external link in new windowпоследните препоръки на Европейската комисия публичното финансиране трябва да е насочено към проекти в по-високите нива в йерархията за управление на отпадъците – предотвратяване, намаляване, рециклиране, компостиране, което не включва горене.

Евгения Ташева от ЕС „За Земята“ представи разработената от екипа алтернативна визия за управлението на отпадъците в София с въвеждане на индивидуализирано разделно събиране при източника. Моделът, използващ данни от Столична община и завода за механично-биологично третиране „Садината“, изчислява, че до 2020 г. можем да постигнем 67% рециклиране, ако веднага се промени сметосъбирането в столицата. Ще се открият много нови работни места и ще има над 30 млн. лева приходи годишно от рециклиране до 2020 г. и над 38 млн. лева до 2030. Визията включва модифициране на МБТ инсталацията, така че да не произвежда гориво от отпадъците (т.нар. RDF), а вместо това да ги отделя за рециклиране. В този случай няма да има нужда от предлаганата инсталация за горене на отпадъци в ТЕЦ-София, рисковете от която са многобройни и сериозни. (Вижте анимирана инфографика на инсталация за изгаряне на отпадъци тук).

Инсинераторът отвътре

Изгарянето на отпадъци – Какво премълчават Топлофикация София и Столична община

 

Следобедната част от програмата повиши емоциите в залата и успя да задържи публиката до последно, тъй като засегна друга много важна тема – Initiates file downloadбъдещето на такса-смет. Марко Матиело от публичната компания Opens external link in new windowContarina, управляваща отпадъците на Тревизо – регион с площ 1,300 км2 и над половин милион жители, разказа как таксата за битови отпадъци може да бъде стимул за общината и за гражданите да разделят и намаляват отпадъците си.
В дискусионния панел се включиха всички страни по темата – Десислава Стойкова от Национално сдружение на общините в РБългария Opens external link in new windowНСОРБ представи мнението на общините, Илияна Павлова от Българска стопанска камара Opens external link in new windowБСКзащити позицията на бизнеса, Ася Добруджалиева – на еколозите от общините, а Евгения Ташева представи позицията на ЕС „За Земята“. Имаше и много изказвания от публиката, най-вече от представители на общините.

Основните изводи бяха:
Големият проблем за въвеждането на нова база е липсата на синхронизация между общините, организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки и бизнеса;
Общините имат готовност да преминат постепенно към такса-смет спрямо количество;
Всички страни се обединиха около тезата, че трябва да има добро разделно събиране при източника;
Събраната такса трябва да се инвестира само в дейности, свързани с отпадъците и тяхното намаляване и преизползване;
Наличието на цялостна информация в общините, прозрачността и много ясни и детайлни план-сметки ще са ключът към успеха според всички страни.

Темата тепърва ще се дискутира, а екологично сдружение „За Земята“ ще продължава да я следи отблизо.

Един от най-изявените участници в събитието беше община Свиленград, Opens external link in new windowкоито вече са въвели разделно събиране от врата на врата и са мотивирани да продължават в тази посока. Те ще се стремят да станат първата община в България, влязла в Opens external link in new windowевропейската мрежа на общини с Нулеви отпадъци.Opens internal link in current window

За контакти:
Ивайло Хлебаров i.hlebarov@zazemiata.org 0898252303
Евгения Ташева e.tasheva@zazemiata.org 087989942

 

,

Екологични и пациентски организации се обединяват за по-чист въздух в Деня на астмата

Еко-станция „Дишай свободно“ в столичния парк „Заимов“ между 16 и 20 часа на 2ри май

София, 2-ри май 2017 г.

Асоциация на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА), заедно с „Грийнпийс“-България и екологично сдружение „За Земята“ организират общо събитие по случай Деня на астмата – 2-ри май.  Заповядайте в столичния парк „Заимов“ между 16 и 20 часа на еко-станцията „Дишай свободно“.

Почти месец след като България беше осъдена за замърсения въздух, а в София се очакват работещи и бързи мерки срещу изключително високите нива на фини прахови частици, гражданският сектор се обединява за един по-чист въздух.

Към събитието ще се включи и представител на Алианс „Здраве и околна среда“ (Health and Environment Alliance, HEAL), който ще демонстрира как работят персонални мобилни устройства за замерване на фини прахови частици 2.5 (ФПЧ2.5).

Инициативата е част от кампанията „Дишам свободно“ на АББА и тази година ще е под надслова „По-добър въздух, по-добро дишане“. Хората, живеещи с астма, алергия и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) са първите граждани, ощетени от мръсния въздух. Техните симптоми на техните заболявания могат да се влошат в резултат на замърсяването на въздуха.

От своя страна екологичните организации ще обърнат внимание на основните източници на замърсяване на въздуха – горенето на твърди горива през зимата, изгарянето на битови отпадъци в инсинератори, транспорта и индустриалното производство на електро и топлоенергия от въглищни централи. Ще обърнем внимание на мерките и стъпките, които всеки от нас може да предприеме, за да подобри средата, в която живее.

Посланието от организациите е: „Дишането е предпоставка за живот: ние  дишаме от момента на своето раждане до момента на смъртта ни. Чистият въздух е право на всеки човек.“
По данни от  Европейската  Федерация на Асоциацията на болните от алергични и белодробни заболявания (ЕФА), чиито член са АББА:

 •     90% от европейците, които живеят в градовете са изложени на вредни нива на замърсяване на въздуха;
 •     430 000 живота са загубени всяка година поради излагане на прахови частици;
 •     10 пъти повече хора са убити от замърсяването на въздуха, отколкото при пътни произшествия в ЕС;
 •     Първа причина за смърт,  свързана със замърсяване на околната среда в световен мащаб, е замърсеният въздух.

Какво трябва да знаем за астмата?

От астма страдат над 300 милиона души в целия свят. Тя е хронично белодробно заболяване, което се проявява с алергично възпаление. Астмата предизвиква пристъпи на задух, свирене в гърдите и кашлица. Тези симптоми обикновено се изострят през нощта и ранните сутрешни часове. Въпреки, че не може да бъде излекувана, астмата може да бъде ефективно контролирана, категорични са лекарите.
Какво причинява астмата?

Причината за развитието на заболяването е предразположението на определени индивиди да реагират с хиперреактивност на бронхите и алергично възпаление в тях при контакт с алергени и други вещества от околната среда. Лекарите обясняват също, че редица гени имат отношение към тази предразположеност.

За контакти:
Диана Хаджиангелова, Opens external link in new windowАсоциация на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА), телефон: 0879168441
Теодора Стоянова, –Opens external link in new window„Грийнпийс“-България, телефон: 0889521550
Данита Заричинова, Екологично сдружение „За Земята“, телефон: 0887 580 788

,

Съдът реши: гражданите не могат да обжалват инсинератора за боклука на София, защото не живеят на площадката на ТЕЦ-София

Съдия от административния съд потъпква Орхуската конвенция

Вчера 20 април, 2017 г. съдията от Административен съд София град Диляна Николова отказа да признае правото на гражданите на София да обжалват въпроси, касаещи въздуха на целия град. Тя прекрати частично производството по жалба на жители на квартал ТЕЦ-София срещу новия подробен устройствен план (ПУП) на район „Сердика“, именно в обществено значимата част относно територията, в която се планира инсталация за горене на отпадъци на метри от техните домове. Въпреки че имотът на един от жалбоподателите Николай Петков, граничи с площадката на ТЕЦ София, му бе признат само частичен интерес, но не и спрямо инсталацията за изгаряне на отпадъци.
В противоречие с всички установени правни норми и съдебната практика по ЗУТ (Закон за устройство на територията), правата на Николай Петков като собственик, съответно правния му интерес от обжалване, бяха определени не въз основа на сега действащия ПУП на район „Сердика“, а въз основа на планираното бъдещо изменение на подробния устройствен план.

Друг от жалбоподателите Веселин Кирев, чиято жалба е изцяло отхвърлена коментира: „ Аз обжалвах като гражданин на София, но уви, съдът в този случай има твърдата практика да отхвърля жалбите на граждани, поради липса на правен интерес именно, защото не притежават имот, граничещ с този, в който се извършват промени. Това се прави именно заради интереси, различни от обществените. Изключително важно е да бъде променен ЗУТ, така че и там да залегне универсалното право на гражданите да обжалват казуси, които касаят целия град и ще оказват дългосрочно въздействие за цялата му територия. Инсталацията ще е на площадката на ТЕЦ-София, но замърсеният въздух ще се диша от всички софиянци.”

България на Opens external link in new window3 пъти е предупреждавана от комитета на Орхуската конвенция, че решенията на съда, ограничаващи правата на гражданите да обжалват решения, касаещи устройството на територията, нарушават Конвенцията, но това не трогва българските магистрати. Конвенцията изрично дава правото на обществеността да се включи на следващ етап в процедурата (в случая приемане на Подробен устройствен план – ПУП), за да има достъп до правосъдие с признат правен интерес.

В края на заседанието и въпреки че не е приключилото делото в цялост, наетият от Столична община външен адвокат,  Opens external link in new windowвъпреки наличието на цял юридически отдел на щат, Цветелина Сачанска подаде срещу жалбоподателя искане за адвокатски хонорар от 1500 лв. С тази прекомерна и непосилна за обикновения гражданин сума Столична община показва, че може да действа наказателно към всеки един софиянец, дръзнал да отстоява своя законен интерес.

Развитието на делото и съответно проекта за инсталация е от изключителна важност за гражданите на София, защото от една страна става въпрос за инвестиране на милиони левове на данъкоплатците в инсталация, която ще замърсява допълнително въздуха в София за поне 25 години напред. А от друга страна „се очаква смесените отпадъци да отпаднат като суровина за процесите за производство на енергия от отпадъци в резултат на задълженията за разделно събиране и на по-амбициозните цели на ЕС за рециклиране. Поради тези причини на държавите членки се препоръчва Opens external link in new windowпостепенно да прекратят публичната подкрепа за оползотворяването на енергия от смесени отпадъци“. 
В светлината и на тези развития оставя неясно чии интереси защитава Столична община през последните 10 години с упоритото си намерение да изгаря отпадъците.

Адвокатът на жалбоподателите Иван Велов коментира, че гражданите ще обжалват и държат изключително много на публичната процедура за подбор на съдии по делото във Върховен съд.

Нулеви Отпадъци Делото: хората от кв.ТЕЦ срещу изгарянето на отпадъци в ТЕЦ-София

Трето заседание по делото на граждани от квартал ТЕЦ-София срещу инсталацията за горене на отпадъци

Днес, 20 април 2017 г, четвъртък, от 14 ч. предстои трето поредно заседание по делото, инициирано по жалба на загрижени жители на квартал ТЕЦ-София срещу новия подробен устройствен план на район „Сердика“, който включва изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-а на метри от техните домове. Очаква се на това заседание съдът да се произнесе дали жалбата е допустима и жалбоподателите са заинтересовани лица, за да може да се продължи със съдебните действия.

Напомняме, че въпреки уверенията на Столична община, че изгарянето на RDF отпадъци в София е напълно безопасно, в доклада по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) липсва оценка на въздействието върху здравния статус на живущите не само в най-близко разположените до инсталацията квартали, но и в рамките на целия град, а се оценява единствено рискът за работещите на площадката на ТЕЦ-София около 600 души. Горното е повод за сериозни притеснения, тъй като поради липсата на работеща система за разделно събиране в Столицата, може с голяма сигурност да се очаква, че постъпващите за изгаряне RDF отпадъци ще съдържат повишени нива на опасни замърсители, които при изгаряне се преобразуват в многократно по-токсични вещества.

Подчертаваме, че упоритото намерение на Столична община през последните 10 години да „изгаря“ милиони левове от парите на гражданите в Топлофикация София е в противоречие с повишаващите се законови изисквания в Европа за над 60% рециклиране и инвестирането в мерки за разделно събиране, рециклиране, повторна употреба произтичащи от плановете за преминаване към кръгова икономика.
В началото на 2017 г. Европейската комисия публикува насоки според които „следва да се има предвид, че се очаква смесените отпадъци  да отпаднат като суровина за процесите за производство на енергия от отпадъци в резултат на задълженията за разделно събиране и на по-амбициозните цели на ЕС за рециклиране. Поради тези причини на държавите членки се препоръчва постепенно да прекратят публичната подкрепа за оползотворяването на енергия от смесени отпадъци“. [1]
Според ЕК „за да се насърчават иновациите и да се избегнат евентуални икономически загуби поради блокирани активи, инвестициите в нов капацитет за третиране на отпадъци трябва да бъдат поставени в рамка на дългосрочна перспектива за кръгова икономика и да бъдат съгласувани с йерархията на ЕС за отпадъците, в която вариантите за управление на отпадъците се подреждат според тяхната устойчивост и първостепенен приоритет се дава на предотвратяването на генерирането на отпадъци и на тяхното рециклиране”[1]
В светлината и на тези развития оставя неясно чии интереси защитава Столична община през последните 10 години  с този непреклонен марш към изгарянето на отпадъци.

Също така досега Столична община не е удовлетворила искането на жителите на район „Сердика“ да се направи ново широко обществено обсъждане по темата, и така всички подробности около проекта – здравните, екологични и финансови последствия, все още са неясни за гражданите на София.

За контакти:

Данита Заричинова
danita [at] zazemiata.org

[1] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ, Ролята на производството на енергия от отпадъци за кръговата икономика eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/

Изложба „Боклукът в раницата“

Каним ви да разгледате изложбата „Боклукът в раницата“ – фотоархив на една положителна промяна.
Тя ще е пред Народния театър от 17 април до 02 май.

През вече далечната 1999 година започват високопланинските почиствания на За Земята.
18 години, стотици доброволци, десетки тонове боклук, свалени от най-високите защитени територии в България…

Снимки, изпълнени с емоциите, енергията, огромните чували и чистия въздух – неизменната част от акциите всяко лято.

Хората в снимките се променят, някои младежи вече са пораснали и идват с децата си, други пък се връщат всяка година в България специално за Чистенето.
Някои доброволци вече са организатори, всяка година се включват и нови хора.

И боклукът се променя – консервите и бурканите от 80-те са изместени от пластмасовите чашки и мокрите кърпички…
А планината си е същата – красива, цветна, могъща и надяваме се – все по-чиста!

Каним ви да разгледате изложбата, да се заредите с емоциите от снимките.
И да се запознаете с нашите идеи за стъпки от Боклукът в раницата до Без боклук.

А ако ви хареса,ви каним и на Почистване 2017 в НП Централен Балкан и ПП Българка в началото на септември!

Видео курс За Земята се осъществява в рамките на проекта „Училища за устойчиво развитие и активизъм“ на За Земята и Приятели на Земята Европа и има за цел да насърчи неформални методи за екологично образование.
Екологично сдружение “За Земята” и “Приятели на Земята – Европа” са благодарни за осъществената финансова подкрепа от страна на Дирекция „Култура“ към Софийска община, както и на Европейския съюз (ЕС). Съдържанието на това събитие и придружаващите го материали са изцяло отговорност на “За Земята” и не следва да се разглеждат като отразяващи позицията на ЕС. 

Покана за стаж „Невидими ръце“

На тема: “Рециклаторите”: кои са хората, които събират и предават вторични суровини на пунктовете за рециклиране?

Продължителност: 24 април – 31 май 2017
Водещи: Десислава Стоянова (Екологично сдружение “За Земята”) гл. ас. д-р Велислава Петрова (СУ, Катедра История и теория на културата); Неда Соколовска (документален театър Vox Populi)
Търсим: 10 студенти
Стажът ще бъде платен като продължителността му ще бъде 80 ч в рамките на месеците април-май.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 10 АПРИЛ, моля изпратете кратко представяне и мотивация на мейл: desislavazazemiataorg; и velislava.petrovagmailcom. Ще получите потвърждение на 10 април. Теренната работа ще стартира веднага след това.

Какво представлява изследването?
Стажът е част от инициативата “Невидими ръце” на Екологично сдружение За Земята съвместно със Студио за документален театър VOX POPULI и катедра История и теория на културата, която цели отваряне на обществен дебат по въпроса, свързан с т.нар. “клошари”, или хората, които осъществяват действителното разделно събиране в България.

Целта на изследването е да направим анализ на съществуващото състояние, роля и мащаб на неформалния сектор в икономиката на управлението на отпадъци и суровини, както и на пречките пред интеграцията.

Инициативата “Невидими ръце” цели да постави дълго пренебрегваната тема за т.нар. «клошари» в светлината на общественото внимание.

В рамките на “Невидими ръце”, съвместно с екип на VOX POPULI ще се проведе теренно проучване и привличане на сътрудници (хора, които се препитават от улично рециклиране).

Крайният продукт ще включва обработен документален материал и конкретни случаи от реалността, които да бъдат включени в анализите, и провеждане на публично представяне, пърформанс-акция през септември 2017.

Въпросите, на които трябва да си отговорим са както качествени, така и количествени, например: 
Колко рециклират клошарите и колко – системата на цветните контейнери?
Колко хора издържа този сектор?
Колко пари изкарва на ден средно човек?
Профил на различните типове хора, които събират и предават вторични суровини, как се самоопределят?
Какъв е пътят, който изминават хората?
Какви са мобилните средства, които използват?
И други.

Кои сме ние:
Екологично сдружение “За Земята” е нестопанска организация, която от над 20 години работи по различни екологични и социални въпроси, част от които е и темата Отпадъци като в последните години промотира концепцията за нулеви отпадъци и е част от международната мрежа Zero Waste Europe. За повече информация, може да следите Фйсбук страниците на За Земята и Нулеви отпадъци
VOX POPULI създава и продуцира вербатим театрални спектакли, базирни на интервюта и антропологични проучвания, които екипът самостоятелно провежда в началото на всеки свой проект.
ФБ Opens external link in new windowVox populi

Инициативата “Невидими ръце” се осъществява от За Земята в рамките на проекта „Училища за устойчиво развитие и активизъм“ на За Земята и Приятели на Земята Европа и има за цел да насърчи неформални методи за екологично образование. 
Екологично сдружение “За Земята” и “Приятели на Земята – Европа” са благодарни за осъществената финансова подкрепа от страна на Европейския съюз (ЕС). Съдържанието на това събитие и придружаващите го материали са изцяло отговорност на “За Земята” и не следва да се разглеждат като отразяващи позицията на ЕС.


Износ на токсичен отпадък от Европа към Намибия

Случаят с предприятието за преработка на цветни метали в Цумеб в Намибия показва как токсичен отпадък от Европа се изнася към глобалния Юг с косвената помощ на средствата за развитие.

Независимо от това, че хората асоциират Намибия с дивата природа на Африка, входът към най-големия й резерват – национален парк Етоша в северозападната част на  страната – не разполага почти с нищо, с което да привличе туристи. Замърсеният въздух в град Цумеб, дом на изчерпани мини на открито и медни топилни пещи, е нещо, с което се налага да  се примиряват неговите близо 16 000 жители и нещо, от което чужденците се опитват да избягат.
Но не само замърсеният въздух предизвиква загриженост. Депото за изхвърляне на отпадъци се насища с арсен, който се отлага от претапянето на европейска руда и е  причина за страх от заразени почви и води. Това също така повдига въпроси за сложните схеми, с чиято помощ се изнася замърсяване от Европа към Глобалния Юг  и то с косвената подкрепа на  публични средства за развитие. Европа към Глобалния Юг с косвената подклепа на обществени средства за развитие.
Предприятието в Цумеб е стар източник на проблеми, създадена да преработва част от най-мръсната медна руда  в света. От години  въздухът около топилната пещ е изпълнен с дифузни емисии – от арсенов прах до серен двуокис.

Стара табела на предишна минна компания в Цумеб

Местните  твърдят, че някои от градинските им цветя и култури  са се разболяли от замърсяването. Но не само растенията са засегнати. Доклад за здравето е анализирал урината на няколкостотин местни жители. Концентрацията на арсен в пробите от урина е била висока – дори при хората, които живеят на 60 км от топилната пещ.

Как нуждата се превръща  в добродетел
Предприятието за преработка на цветни метали в Цумеб е собственост на Дънди Прешъс Металс, канадска компания, която стопанисва и разработва златни, медни и сребърни мини в България, Армения и Сърбия. През 2005 г. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е предоставила на компанията заем в размер на 20 милиона евро, както и револвиращ кредит в размер на 45 милиона долара, по-късно през 2012, една от целите на който е била увеличаване на извличането на руда  в мината, собственост на Дънди Прешъс Металс в Челопеч. С по-големите си добиви мината в Челопеч с години наред поддържа икономическото съществуване на пещта в Цумеб – половината от медния концентрат, който се претопява в Цумеб пристига от Челопеч.
Предприятието в Цумеб има рупутацията на една от малкото пещи в света, която има капацитет да обработва руда, наситена с арсен – токсично химично съединение, опасно за човешкото здраве, когато не се  обработва по подходящ начин. Дънди са взели практическо решение да извозват руда от Челопеч към Африка, където екологичните стандарти  не са  толкова строги и разходите за  ремонти са по-ниски. През 1988 българското правителство наложи забрана за обработка на рудата в местните съоръжения  в Челопеч, тъй като те  нямат капацитет да  поемат високите нива на концентрация от арсен, без това  да се отрази негативно за околната среда. (Алтернативата на извличане на ценни метали с цианид беше отхвърлена http://bankwatch.org/our-work/projects/chelopech-cyanide-gold-project-bulgaria от българското общество.)
Дънди придоби предприятието в Цумеб през 2010 със специална клауза, която освобождава компанията от всякаква отговорност за щети, причиненивърху околната среда от предишни собственици. В допълнение към лошото наследство, пещта е започнала да преработва концентрати с два пъти по-високо съдържание на арсен от тези, които са преработвани в миналото.  Освен това капацитетът на пещта се увеличил  повече от два пъти вследствие на технологичните модернизации, включително изграждането на нови кислородни и киселинни инсталации.

Силно токсични отпадъци се съхраняват в чували за захар.

Натрупване на арсенови замърсявания
В Цумеб концентратът се претопява при високи температури, за да се отдели медта от сулфида, аресена и другите химически съединения, които се съдържат в него, за да остане само метала. Като остатъчен продукт от извличането на арсен от рудата се произвежда арсениев триоксид, който впоследствие се продава от Дънди Прешъс Металс за производството на консерванти на дървесина и хербициди. Тъй като Европа и САЩ са преустановили използването на арсениев триоксид в селското стопанство и обработката на дървесина, Дънди продава арсен на по-малките пазари в Южна Африка и Малайзия и съхранява излишъците в депо за опасни отпадъци в покрайнините на града.
Предприятието за преработка на цветни металие важен работодател за града и околностите, тъй като предлага работа на пълен работен ден на 448 души и непреки работни места на над 1,466 работници-подизпълнители. Дънди също така поддържа обществен фонд.
Притеснени от това да загубят заплатите си, местните се замислят сериозно преди да поднесат оплаквания. Независимо от рисковете, местните се осмелиха да повдигнат грас и убедиха правителството в Намибия да извърши одит, който да проучи въздействието на пещта върху околната среда и здравето на хората. Финализиран през 2012, одитът установи, че предприятието има отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на работниците и обществото. В резултат на това правителството издаде постановление, според което пещта трябва да намали захранващия си капацитет наполовина и да въведе технологични подобрения.
Доволно от модернизацията на предприятието, правителството отменя ограниченията върху количествата концентрат, които могат да бъдат третирани в Цумеб през декември 2013. Дънди Прешъс Металс твърди, че е инвестирала над 110 милиона щатски долара за подобрения в емисиите, които са намалили както нивата на арсена, който може да се вдишва, така и замърсяването с арсен на работниците.
Независимо от това, посещение на място от служители на Банкуоч през август 2015 разкри, че модернизациите най-вероятно не са  засегнали опасното депо за изхвърляне на отпадъци. Както е видно от снимките (по-долу), високотоксичният арсениев триоксид се съхранява в чували за захар в сметище, което се намира на няколкостотин метра от къщите в Цумеб. Макар  да са подредени върху непромокаемо дъно, отгоре торбите не са защитени от вятъра и слънцето. Депото се е запълнило с  бързи темпове и видимо е на ръба на капацитета си, като съхранява  десетки хиляди тонове арсениев прах и други производствени отпадъци,  натрупани на няколко пласта.
Сметището в Цумеб, където се съхравява високотоксичният арсениев триоксид в чували за захар. Снимки от три различни години показват как депото се е препълнило с течение на времето и всеки момент ще достигне  лимита си.

Oтпадъците от сметището в Цумеб където силно токсичен арсеник триоксид се съхранява в торби за захар. 
Снимки от три различни години показват как пространството е запълнено с течение на времето и е на път 
да достигне своя лимит.

Служители на Банкуоч  от месеци наред се опитват да  открият екологична документация, включително и Оценката за екологично и социално въздействие, с цел да разберат как Дънди управлява токсичните отпадъци и предотвратява замърсяването с арсен сред работниците и местното население. Многобройните им молби за среща с  ръководството на пещта са били отхвърлени, както и молбите за разкриване на документи на компанията и Министерството на околната среда.
Случаят Цумеб представлява крещящ пример за западна компания, която изнася токсични замърсявания от Европа към развиваща се страна, в която законодателството не е толкова рестриктивно. Фактът, че в това  са замесени европейски финанси за развитие прави държавите акционери в ЕБВР  незаинтересовани от екологичните закононарушения, свързани с добивната индустрия. Това би  следвало да е достатъчна причина банката да се оттегли от финансирането на проекти от миннодобивната индустрия.

 

 

Парти и Фотомаратон за деня без найлон

Скъпи приятели,

По случай Деня без найлонови торбички (3 юли), решихме да ви поканим на безнайлоново парти в Заимов парк и по-точно в пространството намиращо се точно срещу офиса на За Земята и Грийнпийс-България (бул. Янко Сакъзов 11Б).
То ще започне в 19:00. В 19:30 ще можете да гледате част от моноспектакъла “RED” на Радослав Йорданов с времетраене около 10 минути. През цялото време ще бъдем по торбички, затова носете си торбичките и техните истории. Ще има безплатен домашен сок за тези, които си носят канчетата. Компромиси няма да правим!

Освен това ви каним да се включите в нашия Фотомаратон #ИстинскаТорба. Изпратете ни снимка с вашата любима торбичка и ако искате разкажете историята ѝ. Можете и да публикувате снимките директно на страницата на събитието.

Други действия, които можете да предприемете в подкрепа на кампанията срещу найлоновите торбички:
– снимайте се с торбичка за многократна употреба някъде сред природата и качете снимката в интернет;
– съберете найлонови торбички и направете артистично творение от тях;
– направете работилница за торбички за многократна употреба – ушиване, изрисуване и други;
– поздравете тези, които отказват найлонови торбички в магазина;
Още може да откриете тук: http://www.plasticbagfreeday.org/content/kit/
Ще се видим в петък!

Пикник без боклук и фото обучение в с. Крупник

Осемнадесет ученика от с. Крупник участваха в две практически занятия за един ден: почистване и правилно разделяне на отпадъците и фото обучение. Учениците почистиха отпадъци, извхърлени в местния парк. Междувременно, втори отбор ученици заснемаха акцията по почистване, за да упражнят новите фотографски умения, предадени им от професионален фотограф.

Дейността е част от проект „В крак с климата“, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

България по пътя към нулеви отпадъци – семинар

На 5 юни в кино Одеон в София ще се състои информационен семинар на тема Нулеви отпадъци, организиран от екологично сдружение За Земята, Асоциацията на еколозите от общините в България и Европейската мрежа за нулеви отпадъци – Zero Waste Europe.

Основната задача на форума е да бъде представен подходът „Нулеви отпадъци“, прилаган в над 200 общини в Европейския съюз, и още много градове и региони по цял свят. Ще бъдат представени конкретни примери за практическото приложение на концепцията Нулеви отпадъци в управлението на битовите отпадъци от Словения, Италия, Франция, Испания, Румъния, България и др.

Семинарът ще даде възможност за установяване на полезни контакти и възможности за сътрудничество и обмен на опит с европейски общини и граждански организации от мрежата за Нулеви отпадъци, които постигат над 70% оползотворяване на твърдите битови отпадъци.

Участниците ще получат пакет от информационни материали, който включва:
– първото българско издание „По пътя към нулеви отпадъци: Успехи и поуки от цял свят“, в което са разгледани шест примера за приложението на подхода Нулеви отпадъци в различни страни по света;
– четири казуса, описващи опита от различни европейски общини, тръгнали по пътя към Нулеви отпадъци.

Специални гости и лектори на събитието ще бъдат Енцо Фавоино – председател на научния комитет на Европейската мрежа за Нулеви отпадъци и Жоан Марк Симон – изпълнителен директор на Европейската мрежа за Нулеви отпадъци.

Предварителна програма

Регистрация

Най-сърдечно ви каним да се включите в семинара като се регистрирате чрез онлайн формуляр до 25 май.

На ваше разположение сме за въпроси на електронен адрес seminar@zazemiata.org и на тел. 0887580788 и 0879899426.

Търсим доброволци

Ако искате да станете част от вълната за Нулеви отпадъци в България, можете да ни помогнете при подготовката и случването на семинара и съпътстващите го събития. Пишете на danita@zazemiata.org

Пикник без боклук и фото обучение в с. Долно Осеново

Двадесет и един ученика от с. Долно Осеново участваха в две практически занятия за един ден: почистване и правилно разделяне на отпадъците и фото обучение.

Учениците почистиха множеството отпадъци, извхърлени край главния селски път, преминаващ покрай училището. Докато едният отбор ученици чисти, другите заснемаха акцията под вещото ръководство на професионален фотограф. После ролите се смениха, така че всички ученици успяха да научат нови неща както за отпадъците, така и за фотографията.

Дейността е част от проект „В крак с климата“, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Подкрепете Чистене 2015 в НП Рила

Приятели, неофициално започна кампанията по набирането на средства за Чистене 2015 в НП Рила. Ако искате да подпомогнете кампанията може да дарите 10 лв., като в замяна ще получите канче или торбичка, по желание.

 

 

 

 

 

 

 

Въпросното дарение може да извършите на следните места в София:
– бар Яйцето, ул. Лом 1;
– Barfly, ул. Алабин 50А;
– магазин Zajo, ул. Хан Пресиян 15А, кв. Хиподрума;
– магазини Стената, ул. Братя Миладинови 5; бул. Шипченски проход 18,
Търговски център Галакси; бул. Александър Миладинов, Търговски център Метро
сити, етаж 1;
– магазин Outsider, бул. Христо Смирненски 21.

Благодарим на бар Яйцето, Barfly, магазините Стената, Zajo и Outsider, за оказаната подкрепа, както и на всички останали, които помагат по какъвто и да е начин!

Повече информация относно самото почистване ще има след като се стопи снегът в планината!

До скоро!

Земляните

Пикник без боклук и фото обучение в с. Микрево

Ученици от с. Микрево почистиха местния стадион.

Двадесет и четири ученика от с. Микрево взеха дейно участие в почистването на избран от самите тях район в близост до училището – местния стадион.

Първото място за най-голямо количество събрани и правилно разделени по вид материали отпадъци бе силно оспорвано от всички отбори. Наградите – метални канчета – целят да насърчат учениците да спрат да използват пластмасови чашки за еднократна употреба.

Няколко дни по-късно се проведе фото обучение за по-добри умения за правене на ясни и въздействащи снимки, с помощта на професионален фотограф. Целта е учениците да се научат да запечатват на снимка интересните добри и лоши примери за човешкото взаимодействие с климата, които наблюдават около себе си.

Дейността е част от проект „В крак с климата“, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

По пътя към Нулеви отпадъци: Успехи и поуки от цял свят

Корица на българското (съкратено) издание на „По пътя към нулеви отпадъци: успехи и поуки от цял свят“

Наръчник за хора и общности, които искат да живеят без боклук

Нулевите отпадъци са едновременно и цел, и план за действие. В изданието „По пътя към Нулеви отпадъци: Успехи и поуки от цял свят“ ще откриете шест истории от Сан Франциско, Ернани, Ла Пинтана, Фландрия, Тайван и Буенос Айрес, където целта за нулеви отпадъци изглежда все по-постижима.

Файлове за сваляне

Пикник без боклук с ученици в Кресна

На 21-ви март За Земята се включи в традиционния излет за Първа пролет на училище СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Кресна.

По време на разходката учениците събираха отпадъци около пътеката, а ентусиазмът им беше толкова голям, че продължиха почистването и по околните баири. След това заедно изсипаха съдържанието на всички чували (любезно предоставени от Екопак) и ги разпределихa на пластмаса, хартия, метал и стъкло. Всички чували бяха занесени до училището и изхвърлени в трите контейнера за разделно събиране. Резултатите: 8 кг. пластмаса и метал, 3 кг стъкло, 1 кг хартия и  много доволни и засмяни ученици.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Училище без пластмаса в Крупник, Микрево и Кресна

Децата от Крупник, Микрево и Кресна научиха как да изхвърлят по-малко пластмаса.

На 25, 26 и 27ми февруари екологично сдружение За Земята проведе поредица от игри с ученици от Крупник, Микрево и Кресна. Основната цел на занятията е учениците да разберат какви са вредите от пластмасовите изделия за еднократна употреба: бутилки, торбички, чашки, чинийки, прибори и др. Докато играят, децата научиха кои са безопасните заместители на еднократните пластмасови съдове: стъклени бутилки, буркани, канчета и др. В играта за бързина и точност всички отбори участваха с голям състезателен хъс, а наградите също бяха тематични: сок в стъклени бутилки.

Дейността е част от проект „В крак с климата“, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Ученици и учители от 12 училища тестват учебници за климата

В два последователни дни (15-ти и 16-ти ноември) в х-л „Рила” в София беше проведено обучение на тема „Помагала за учители и ученици по въпросите за климата”. Участие взеха представители на общо 12 училища от 7 общини в Югозападна България и от град София. Включиха се близо 70 участници – 29 учители и 40 ученици. Обучението протече в два независими модула – един за преподавателите и един за уениците, с чиято помощ да се тестват работните варианти на помагалата преди да бъдат окончателно завършени.

Преподавателите бяха запознати с основните теми в помагалото за учители, включващи набор от уроци, практически упражнения, игри и експерименти, подходящи както за редовните часове, така и за извънкласни занимания. Значително време беше отделено за работа по екипи, които оценяваха представените им дейности и даваха препоръки за оптимизация и по-адекватно включване на съдържанието в учебната програма.

Учениците също имаха възможност да тестват теми от помагалото, свързани с употребата на вода, третиране на отпадъци, замърсяване на въздуха, домашно земеделие и др., като и тук основен формат беше работата в екип.

В края на събитието на участниците беше представен планираният за следващата година регионален конкурс в две категории – една за ученици и една за хора, завършили средното си образование, които ще могат да разгърнат творческите си способности както индивидуално, така и отборно по теми, свързани с климатичните изменения и личния принос на всеки по пътя към адаптация и минимизиране на техните въздействия.

Обучението е финален етап от процеса на изготвяне на двете помагала, като извлечените от него изводи и препоръките на участниците са последен тест, след който ще се пристъпи към окончателно оформяне на помагалата.

Събитието е част от проект „Климатът зависи от нас“, изпълняван от екологично сдружение „За Земята“ и фондация „ЕкоОбщност“, с цел засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в седем общини в Западна България (Брезник, Годеч, Кресна, Симитли, Сливница, Струмяни и Трън).

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

Дейността е част от проект „В крак с климата“, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Търси се: Помощник-координатор Нулеви отпадъци

Заетост от 16 часа седмично.

Ако…

 • ви е омръзнало да ви предлагат пластмасови торбички и опаковки;

 • искате да работите за създаване на алтернативи в посока “Нулеви отпадъци”;

 • харесва ви да подготвяте статии и информационни материали, които да достигат до широка аудитория на разбиераем език и със силни и ясни послания;

 • имате въображение и идеи как да достигнем до повече хора, и организационните умения да ги осъществите;

 • можете с лекота да общувате и да осъществявате връзка между различни видове заинтересовани страни – общини, неправителствени организации, представители на министерства, училища и др.;

 • имате желание да се развиете в експертна посока по въпроси свързани с отпадъците;

 • имате желание да работите в Европейски и международни мрежи;

 • говорите и пишете на английски на работно ниво…

Елате в екипа на За Земята!

Екологично сдружение За Земята търси помощник-координатор на кампании за Нулеви отпадъци, който да подпомага работата на сдружението за по-устойчиво управление на отпадъците в България и по света.

Целта на дългосрочната програма Нулеви отпадъци е прилагането на устойчиви и справедливи политики за управление на отпадъците в България и Европа. Основните целеви групи включват отговорните европейски и национални институции, българските общини, училища и университети, граждански групи и местни общности.

Основни отговорности

 • Планиране и координиране на кампании за Нулеви отпадъци
 • Поддържане и разширяване на българската мрежа за Нулеви отпадъци, включително организиране на срещи и издаване на месечен информационен бюлетин
 • Информационна работа с традиционни и онлайн медии и аудитории, включително интервюта, прессъобщения, онлайн публикации и представяне на инициативи и кампании по време на обществени събития
 • Изследователска работа по ключови теми за управление на отпадъците и представяне на резултатите под формата на доклади / брифинги, брошури и други информационни материали

Търсим човек, който:

 • е силно мотивиран да работи за постигането на свят без отпадъци
 • е изключително организиран, отговорен и способен да спазва крайните срокове
 • е проактивен и самостоятелен, но добър екипен играч
 • притежава умения за интелигентно и ефективно общуване в разговорна и писмена форма с разнообразни хора – от управници до деца в училищна възраст
 • е способен да използва английски като работен език – писмено и говоримо
 • има основни компютърни умения: текстообработбка, изчислителни таблици, презентации, интернет
 • има опит и познания в сферата на управлението на отпадъците
 • може да започне работа веднага

Допълнителен плюс е опитът с набирането на средства за обществено полезни каузи

Предлагаме:

 • работно място в София
 • възможности за пътуване в страната и чужбина
 • текуща подкрепа и насоки от координатора и вътрешния съвещателен екип на програмата Нулеви отпадъци
 • сътрудничество с водещи международни и български експерти по устойчиво управление на отпадъците
 • възможности за обучение и придобиване на нови познания и умения в сферата на управлението на отпадъците
 • гъвкаво работно време
 • справедливо заплащане с възможност за растеж
 • двугодишен трудов договор с шестмесечен изпитателен срок
 • възможност за увеличаване на заетостта и продължаване на договора
 • работа в динамичен екип с хоризонтална структура и консенсусно вземане на решения

За да кандидатствате

Изпратете ни CV в Европас формат и кратко мотивационно писмо, в което да ни кажете защо бихте искали да работите с нас и каква е вашата конкретна идея за кампания за подобряване на управлението на отпадъците в България. Желателно е да ни изпратете и ваши авторски текстове на български или английски език, ако имате такива.

Пишете ни на info [at] zazemiata.org, като тема на съобщението задайте „координатор Нулеви отпадъци“.

Краен срок за подаване на мотивационно писмо и CV: 17ч. на 4ти ноември 2014

Ще се свържем само с кандидатите, одобрени след предварителния подбор. Интервютата ще се проведат на 7ми ноември 2014 г.

По-чисто и красиво в Рила

Приключи седемнадесетото почистване на трудно-достъпни планински територии на За Земята, тази година на териториятя на Национален парк Рила.
Равносметката – приблизително 5 тона отпадъци, събрани в околностите на хижите Скакавица и Отовица в периода 28 август – 04 септември. Участваха над 100 души от цялата страна, от най-разнообразни възрастови и професионални групи. Важни съучастници в почистването бяха Национален парк Рила, хижа Скакавица и Община Дупница.

„Продължаваме да откриваме и елиминираме стари сметища в планината, които очакваме да не изникнат отново“, споделя Кристиян Найденов стажант от За Земята. „Изровихме значителни залежи от пластмаси, бутилки, обувки и всякакъв вид табелки и метални принадлежности затрупвани под масите пръст. За първа година прилежно сортирахме целия отпадък и го изпратихме с коне надолу в равнините, за рециклиране“, добавя Найденов.

„Почистването не е единствено акт на сваляне на дълбоко скрити или отлежали отпадъци от планинските била. То е акт на осъзнаване на отпечатъка, който имаме върху природната среда. Боклукът не се губи, когато го пуснем в кошчето за смет.“, споделя Филка Секулова от За Земята. „До сега посланието ни беше:„Боклукът в раницата“ , но може би трябва да го променим на „Без Боклук, Без Джип и Без АТВ в Рила“. Срещите ни с незаконно преминали границата на парка джипове и АТВ-та бях обезпокояващо чести.“, добавя Секулова.

В рамките на инициативата се проведе среща с директора на „НП Рила“, на която бяха обсъдени и други проблеми на парка. Дискусията се фокусира върху свръхнатоварването на циркуса „Седемте рилски езера“, в резултат от построяването на лифт х. Пионерска – х. Рилски езера. Участниците в акцията настояват за драстично намаляване на капацитета на лифта, чието функциониране, заедно с джиповете, представляват заплаха за крехката екосистема на циркуса.

Чистене 2014 е част от дейностите по проект “Млади приятели на Земята”, финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Екологично сдружение За Земята и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

Едно, две, три – Рила почисти!

Започна ежегодното почистване на труднодостъпни защитени територии, организирано от екологично сдружение За Земята от 1999 година насам. Между 28 август и 03 септември под радарите на вископланинските чистачи ще са отпадъците в Национален парк Рила.

Доброволците ще работят в района на хижите Скакавица и Отовица, като
елиминират стари бунища и нови натрупвания на отпадък, нехайно захвърлен
сред природата. Ще бъдат почистени и туристическите маршрути стартиращи от
двете хижи и пътеката между тях. Очакваме поне 100 участника да се включат
в акцията.

Тази година инициативата бе подготвена съвместно с доброволци от Млади
приятели на Земята (линк към mladi.zazemiata.org), които са активни в
младежкото крило на организацията. От началото на 2014 За Земята работи
върху изграждането на младежка мрежа, като Чистене 2014 е първият съвместен
проект между младите активисти и За Земята.

Въпреки че дългогодишната кампания вече има видим резултати – значително
по-малко боклуци по планинските склонове на националните паркове в Бълграия
– от За Земята продължаваме инициативата си за чисти планини. Нашето
послание – Боклукът в раницата – достигна до мнозина, но човешкото
присъствие в планината все още оставя разочароващи следи от отпадъци.

През последните 16 години сме събрали и предали за рециклиране или в
регламентирани сметища 85 тона отпадъци. Нашата цел е кампанията ни да
подтикне гостите на националните паркове към отговорно отношение към
боклуците и природата като цяло. От За Земята призоваваме към минимизиране
на количествата нежелани опаковки и не-биоразградими отпадъчни продукти,
които туристите носят със себе си в планината. Това е вид превенция на
генерирането на отпадък на места, където той трудно се събира и извозва до
сметища или преработващи инсталации.

Планинксите чистачи ще откриете в действие на следните места и дати:

28 август – х. Скакавица (следобедно започване с разкопаващата дейност
по старото сметище там)

29 и 30 август – работа в околностите на х. Скакавица

31 август – преход до х. Отовица (около 7 часа)

01 и 02 септември – работа в околностите на х. Отовица

03 септември –  слизане в с. Самораново (Дупнишко)


За контакти:Филка Сеулова 0885 849 111

Кристиян Найденов 0879 918 884

Чистене 2014 е част от дейностите по проект “Млади приятели на Земята”,
финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Екологично сдружение За Земята и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Дестинация Рила 2014 – какво, къде, кога?

Новини за предстоящото почистване на Рила – х. Скакавица – х. Отовица, 28 август – 3 септември

 

Наближава моментът да се качим на Рила и да почистим!

Ето и разбивка на датите на почистването, за да разберете как и къде можете да се включите в тазгодишното почистване на Рила – х. Скакавица – х. Отовица между 28 август – 3 септември:

28 август – пристигане на х. Скакавица (следобедно започване с разкопаващата дейност по старото сметище там)


29 и 30 август – работа в околностите на х. Скакавица

31 август – преход до х. Отовица (около 7 часа)

1 и 2 септември – работа в околностите на х. Отовица
03/09 –  слизане в с. Самораново (Дупнишко)

Внимание: хижа Вазов отпада от маршрута, забележете и промяната на датите!

Носете си палатки, спални чували, шалтета, канчета, прибори за хранене, челници, дъждобрани и топли дрехи. Освен характерния набор от музикални инструменти, разбира се.
Таксата за участие е 10 лева, като събраните средства са част от фондонабирането за следващото почистане през 2015.

От За Земята осигуряваме места за лагеруване, вкусни вегетариански гозби, работни ръкавици, чували, разкършване и други организационни дреболии. От вас е доброволния труд, позитивната мисъл, песен и събрани дърва за вечерния огън 😉

Не забравяйте да се регистрирате до 20-ти август като попълните регистрационния формуляр тук:

В духа на мероприятието приканваме участниците да споделят своето пътуване с Aha!CAR.

Назад към бъдещето – или как да се харчат европарите за отпадъци до 2020 г.

Становище на „За Земята“ относно окончателен вариант на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

Последната версия на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС 2014-2020) не предлага далновиден подход, който да води към управлението на отпадъците като ресурс. Дългосрочното стратегическо мислене би трябвало да определя приоритетите и конкретните елементи на всички оперативни програми, имайки предвид, че през идните най-малко 7 години тези финансови инструменти до голяма степен ще определят развитието на обществените сектори, които целят да подпомагат.

Програмата предвижда финансирането на Трета фаза на проекта за Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – един голям проект на стойност 60% от всички средства за отпадъци, предвидени за цяла България до 2020 г. Проектът предвижда изграждане на нова инсталация към Топлофикация София за изгаряне на 180 хиляди тона гориво от преработени смесени битови отпадъци годишно. Проектът не е съвместим с нито един от четирите ръководни принципа, които от Програмата (ОПОС 2014-2020) заявява, че ще прилага при избора на проекти за финансиране: 1)Финансиране, основано на ангажиментите по законодателството, 2) Устойчиво развитие, 3) Устойчивост на инвестициите и 4) Ресурсна ефективност.

Подходът на проекта е неамбициозен и залага на формално и минимално изпълнение на изискванията на европейското и национално законодателство в областта на отпадъците, като се разчита основно на осигуряване на инфраструктура за енергийно оползотворяване на механично обработени (разделени) смесено събрани битови отпадъци, за да се избегне тяхното обезвреждане на депо. На практика, финансирането на инсталация за изгаряне на отпадъци по никакъв начин не подпомага постигането на ключовите цели, определени в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО, а именно подготовка за повторна употреба и рециклиране на 50% от отпадъците до 2020 г.

Добре известно е, че към настоящия момент, според изискванията на Директивата, Европейската комисия е в процес на преразглеждане на ключовите цели, заложени в европейското законодателство за отпадъците, включително и количествените цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци, както и за други конкретни потоци отпадъци (строителни, биоразградими, опаковки и др.). Очакванията са тези цели да бъдат повишени още в края на 2014 г. Ако Програмата осигури финансиране на този проект, неизпълнението на новите по-високи цели от Столична община е почти сигурно. Неспазването на европейското законодателство в крайна сметка води до наказателни процедури и налагане на огромни глоби.

През следващите 2-3 десетилетия Столична община ще бъде принудена да захранва инсталацията със 180 хиляди тона отпадъци на година, със задължителна минимална калорична стойност, за да бъде работата на съоръжението за изгаряне финансово оправдана. Най-малко до 2040 г Столична община ще предпочита да изгаря в Топлофикация София гориво от смесени битови отпадъци с високо съдържание на калорични материали, като пластмаси, хартия и картон. Необходимата за целта преработка и самото изгаряне на отпадъците ще повишат значително ежегодните разходи за управление на отпадъците в столицата, което ще доведе до покачване на такса „битови отпадъци“.

Поради изключително слабото представяне на системите за разделно събиране на отпадъци в столицата, огромната част от ресурсите, подлежащи на компостиране, рециклиране или повторна употреба, които се съдържат в битовите отпадъци, попада в смесено събраните отпадъци и поради това не успява да се върне в икономиката като полезни вторични суровини. Вместо това, тези потенциално полезни отпадъци губят своята стойност, когато са смесени още при източника, и се превръщат в тежест, която увеличава разходите на системата за управление на отпадъците.

Йерархията за управление на отпадъците подрежда приоритетите, които трябва да се спазват при изготвянето на национални и местни политики, нормативни актове и решения за разрешаване на проекти или извършване на инвестиции в проекти. Тежестта, която Европейската общност отдава на първите три стъпала на йерархията е видна както от целта за 50% подготовка за повторна употреба и рециклиране до 2020 г., така и от целта, заложена в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, която предвижда забрана на изгарянето на отпадъци, които подлежат на рециклиране или компостиране. Поради нулевия си принос към тези цели, проектът за изгаряне на отпадъци в Столична община не отговаря на общо европейските приоритети.

Изгарянето на отпадъци използва един-единствен път нищожна част от енергията, която е вложена в изхвърлените материали и продукти чрез добива на суровини, производството, транспорта, материалите и труда. След изгарянето остават около 20% от обема на отпадъците под формата на токсични пепели, които изискват сложна и скъпа инфраструктура за обезвреждане. Най-ефективно от ресурсна гледна точка е предотвратяването на отпадъците. Унищожаването им в еднократен процес за извличане на калоричната им стойност стои на най-ниското стъпало по отношение на ефективно използване на ресурсите.

За Земята препоръчва на Програмата да погледне сериозно на очакваното тази година повишаване на задължителните общо европейски цели за повторна употреба и рециклиране и да отдели основната част от финансовия си ресурс за мерки, които доказуемо, измеримо и съразмерно с направените инвестиции допринасят за предотвратяването, повторната употреба и рециклирането на битови отпадъци. Това би довело до повишаване на ефективното използване на ресурсите в българската икономика, намаляване на зависимостта от внос на суровини, откриване на нови зелени работни места, намаляване на обществените разходи за преработване на отпадъците, спестяване на вредни емисии и намаляване на рисковете за общественото здраве, свързани с погребването и унищожаването на отпадъци чрез изгаряне.

Атлас на екологичните конфликти по света

Проектът EJOLT за екологична справедливост, отговорност и търговия [1], в който участва и Екологично сдружение За Земята, открива днес карта на екологичните конфликти Global Atlas of Environmental Justice, визуална и интерактивна интернет платформа на английски език, която дава информация за около 1000 екологични конфликта в цял свят. Картата позволява търсене и филтриране на конфликти според различните продукти, компания, страна и тип конфликт. С едно натискане на мишката, може да направите картина на състоянието на световната атомна енергетика, отпадъци или конфликти, свързани с водните ресурси, както и да научите къде местните общности се борят с компании от минната или химическата промишленост.

Можете да споделите създадената от вас карта на вашата интернет страница или фейсбук. Избрани карти ще се фокусират върху теми като добива на шистов газ, конфликти свързани с изграждането на мега инфраструктурни проекти, или конфликти водещи до насилие върху активни граждани.

 

На територията на България са отбелязани 17 конфликтни екологични зони, като основните проблеми са свързани с добивната промишленост (включително златодобива и старите уранови мини), сметища и инсинератори и големи инфраструктурни проекти като ски-зоната Банско в Пирин. [2]

Атласът е продукт на проекта EJOLT, финансиран от Европейския съюз. Над 100 души от 23 университета и неправителствени организации работещи по темата за екологична справедливост в 18 страни, част от които е и екологично сдружение За Земята, както и десетки независими сътрудници от целия свят, допринесоха активно за създаването на този огромен и ценен ресурс. Проекта се координира от професор Жoан Мартинез-Алиер и неговия екип от екологични икономисти от Университета в Барселона (ICTA-UAB).

“Атласът илюстрира как екологичните конфликти се увеличават по света, водени от нуждата за повече ресурси предназначени предимно за богатата прослойка на обществото, и средната класа, “ казва Мартинез-Алиер. “Най-силно засегнатите са бедните, маргинализираните и традиционните общности. Te обикновено нямат политическо влияние да си осигурят един здравословен живот в екологично чиста среда.” Над 2000 различни корпорации и финансови институции са причинители на тези екологични конфликти. Това включва много корпоративни и държавни структури от развитите страни, но се увеличава и процентът на новоразвиващите се икономики.

Докато картата подчертава доста смущаващи тенденции, като например факта, че корпорациите остават безнаказани за своите екологични престъпления и, че 80% от описаните случаи водят до загуба на поминък на местните общности, тя е също и вдъхновяваща. Измежду историите за опустошена околна среда и политически репресии на активисти, могат да бъдат намерени и много случаи на победа на екологичната справедливост. Има множество случаи на спечелени съдебни дела, спряни проекти, а понякога общите ресурси са възстановени. В 17% от случаите описани на картата екологичната справедливост възтържествува.

Атласът ще направи по-лесно намирането на информация, ще свърже групи, работещи по едни и същи въпроси и ще увеличи информацията за съществуващите екологични конфликти. Той може да бъде използван за учебни дейности и лобиране. Целта е да се достигне до много нови граждански организации и академици със специализации по темите, свързани с екологичните конфликти и справедливост, и да ги покани да допринесат към увеличаващата се база със знания.

Важна особеност на проекта и Атласа е,че местните активни движения за екологична справедливост са ключови за осъществяване на трансформация и преминаване към по-справедливи, равнопоставени и по-малко увреждащи форми на консумация и производство.
Според координатора на Атласа, Леа Темпер “Само след като местните общности се мобилизират и кажат, че повече няма да се примиряват със замърсяванията, правителствата и компаниите ще променят поведението си”. Леа Темпер открива днес стартирането на интернет картата на събитието, озаглавено “Картиране на екологичната справедливост”, в Брюксел, организирано със съдействието на Европейското Екологично Бюро и Офиса за връзка с европейските институции към Екологичната програма на Обединените Нации.

За повече информация:
Десислава Стоянова desislava[at]zazemiata[точка]org 0888 714 688, 02 9431123
Тодор Славов todor[at]zazemiata[точка]org – EJOLT координатор за ЕС “За Земята”
Координатор на EJOLT картата Леа Темпер (ICTA-UAB) +34(0)672262646 leah.temper[at]gmail.com

Редакционни бележки:
[1] EJOLT: Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade e проект част от Седма Рамкова Програма на Европейската Комисия, който се осъществява в периода 2011 – 2015 година. Проектът подкрепя организации работещи по темата за екологична справедливост, обединява учени, активни граждански организации, институти за политики, политици от сферата на екологичното законодателство, здраве, политическа екология, да дискутират теми като екологичен дълг (или екологична отговорност).
[2] http://ejatlas.org/country/bulgaria

Снимки могат да бъдат предоставени при поискване.

Връзки:
Атласът: http://ejatlas.org/,
EJOLT website: http://www.ejolt.org/,
EJOLT team page: http://www.ejolt.org/section/team/,
EJOLT facebook: https://www.facebook.com/ejolt
EJOLT twitter:https://twitter.com/EnvJustice
Представянето на атласа на 19 март в Брюксел

Добре организирано разделно сметосъбиране и справедлива такса смет вместо сметища

Становище на За Земята по повод заведеното от Европейската комисия дело срещу България заради незаконните сметища

Макар и с голямо закъснение, инциативата на комисаря по околна среда Янез Поточник за завеждане на съдебно дело срещу България заради множеството незаконни сметища, които са все още в експлоатация, категорично показва спешната необходимост за дълбока промяна на политиките и действията на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и местните власти по отношение на управлението на отпадъците.

От 16 юли 2009 г. – крайния срок за закриване на несъотвестващите на изискванията сметища  до днес – в медиите са отразени десетки случаи на тлеещи и горящи сметища в Русе, Равда, Кошарево, Скравена, Капитан Димитриево, Плазище, Белослав, Казанлък, Марково, Гложене, Стара Загора, и още много случаи вероятно остават недокументирани.

„Горящите отпадъци са само най-видимата част от проблема. Освен замърсяване на въздуха с опасни вещества като диоксини и фурани, за които дори няма измервателна апаратура в България, сметищата причиняват замърсяване на почвите и водите, което неизбежно се отразява на здравето на живеещите наблизо хора“ – казва Евгения Ташева, координатор на кампания Нулеви отпадъци в екологично сдружение За Земята.
„За съжаление, незаконните сметища са нормата за управление на отпадъците в България“ – продължава Ташева.

Статистиката сочи, че България рециклира едва 3% от битовите си отпадъци, а останалите се трупат предимно в сметища, които не отговарят на европейските изисквания за безопасно дългосрочно съхранение на отпадъци.

 

 

 

 

 

Плановете на МОСВ за изграждане на 23 големи регионални санитарни депа не са осъществени към момента предимно поради избор на неподходящи площадки и предоставяне на недостоверна информация относно въздействията върху околната среда. Тези фактори, заедно с опорочени процедури по информиране и участие на засегнатото население, дават повод за протести, жалби и съдебни дела от страна на местните жители в много от нарочените за депа места: Самоков, Ракитница, Баня, Стожер, Ямбол, Джерман и други.

На фона на стряскащите заключения в доклада на ООН относно световното ползване на земя, обявен днес на Световния икономически форум в Давос, унищожаването на плодородна земя с цел складиране на отпадъци е неразумно и скъпо отлагане на един проблем, чието истинско решение е отдавна известно.

За Земята призовава МОСВ и всички общини да пренасочат вниманието, усилията и наличните средства към насърчаване на повторната употреба, рециклирането, компостирането и предотвратяването на отпадъците, за да намалят количеството неоползотворими отпадъци, предназначени за депониране. Опитът на множество европейски общини, следващи подхода Нулеви отпадъци, сочи, че въвеждането на сметосъбиране от врата на врата, вместо сегашния модел с общодостъпните „анонимни“ улични контейнери, спомага за свиване на количеството отпадъци за депониране с две трети. Това означава, че в момента българските домакинства изхвърлят около 70-80% ценни суровини, годни за рециклиране и компостиране. Те заплащат за това разхищение чрез такса „Битови отпадъци“, която към момента никъде в страната не се определя от количеството, което се изхвърля. Въвеждането на справедлива такса спрямо количеството отпадъци е от първостепенна важност за постигане на повишаване на нивата на рециклиране и компостиране, повторна употреба и предотвратяване на отпадъците, в съгласие с изискванията на европейската директива за отпадъците.

Всеки човек има роля в изпълнението на тези цели – колкото по-малко отпадъци изхвърляме, толкова по-малко сметища и толкова по-чиста околна среда.

За Земята е част от европейската платформа за Нулеви отпадъци (Zero Waste Europe: http://www.zerowasteeurope.eu/), в която членуват общини, бизнес предприятия, личности и неправителствени организации, посветени на премахването на отпадъците в Европа. Повече за подхода Нулеви отпадъци четете тук.

Как Европа може да намали своето потребление на ресурси

Становище на Приятели на Земята Европа от ноември 2013 г.

През ноември 2013 г. Приятели на Земята Европа излезнаха със становище за това как Европа може да намали своето потребление на ресурси.
Становището съдържа седем прости препоръки, които включват принципите на ефективно използване на ресурсите, намаляване на свръх потреблението, използване на нови инструменти за измерване на количеството природни суровини, които европейците използват, включително въглероден, воден, земен и материален отпечатък; нулеви отпадъци; производство на трайни и издържливи изделия и пренасочване на политиките от растеж на брутния вътрешен продукт към осигуряване на благосъстояние за всички граждани.

Тук можете да видите публикацията, преведена на български език: Седем начина Европа да използва по-малко ресурси.
Препратка към оригиналното становище на английски език: Seven ways Europe can use fewer resources.

За повече информация относно ефективното използване на природните ресурси вижте  тематичната страница на Приятели на Земята Европа (на английски език).

Отпадъците не са гориво – Не горете бъдещето ни!

За Земята се присъединява към отбелязването на Световния ден за действие СРЕЩУ изгарянето на отпадъци и ЗА Нулеви отпадъци, подкрепен от близо 250 граждански организации от цял свят [1], в рамките на Международния месец за действие срещу на мръсната енергетикат11 октомври – 11 ноември 2013 г. [2].

За едно модерно общество отпадъците са символ на неефективността и представляват зле управлявани ресурси. Вместо да продължава с изхвърлянето на сметища и да търси начини да гори отпадъците си, България може да извлече голяма част от суровините, нужни за производството, чрез осигуряване на наистина работещо разделно събиране на отпадъчни материали. В момента около 96% от отпадъците в България се натрупват в сметища [3], но вместо да се подобрява разделното събиране и рециклиране в столицата, Топлофикация София ще изгражда инсталация за изгаряне на отпадъци [4]. В Русе се обмисля подобен проект с участието на ТЕЦ-Русе, собственост на г-н Ковачки.

Производителите на цимент, на пластмаси, наред с поддържниците на промишленото изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-ове и инсинератори, заблуждаващо рекламират т.нар. „енергия от отпадъци“ като „чиста“ и „възобновяема“ алтернатива на конвенционалните изкопаеми горива, но това далеч не е така. Процесът, при който вместо гориво се използват отпадъци (т.нар. инсинериране) е значително по-замърсяващ от изгарянето всеки друг вид изкопаеми горива и в действителност разхищава енергия и суровини, които са с все по-ограничена наличност [5]. Не трябва да забравяме, че в отпадъците има голямо количество пластмаси, чиито суровина е петролът.

За Земята призовава националните и местните власти да използват отговорно и целесъобразно обществените средства на българските и европейските данъкоплатци (съответно от такса „битови отпадъци“ и еврофондовете). Вместо да инвестират в съмнителни схеми за изгаряне на механично разделени битови отпадъци в местните топлофикации, общините трябва да пренасочат средствата и усилията си в качествена промяна на организацията на събиране на отпадъците за добре функционираща система за материалното (а не енергийното) оползотворяване на вторичните суровини и биоразградимите отпадъци и към създаването на инфраструктура и мрежи за компостиране, рециклиране, повторна употреба и ремонт. Не трябва да се допуска финансирането и изграждането на инфраструктура за изгарянето на отпадъци, тъй като, веднъж изградена, тя задължава обвързаните с нея общини и региони да подават постоянен входящ поток от отпадъци за минимум 25 години, докато трае живота на съоръжението. Това би провалило всякакви опити на общините да повишат нивата на рециклиране и компостиране, и би довело до неизпълнение на националното и европейско законодателство. Европейските средства трябва да се насочат към създаването на създаването на инфраструктура и мрежи за компостиране, рециклиране, повторна употреба и ремонт. Принципът „Нулеви отпадъци“ означава остатъчните отпадъци – тези, които не се рециклират, компостират, или използват повторно, да се сведат до нула. Намаляването, повторното използване, рециклирането и компостирането създават нови работни места, спестяват средства, енергия и ценни природни суровини, и спомагат за опазване на околната среда, общественото здраве и борба с изменението на климата. Тези усилия вървят ръка за ръка с програми за чисто производство, отговорност на производителите, както и свеждане до минимум на производството на опасни и трудни за рециклиране материали. „Нулеви отпадъци“ е вече работещо решение на десетки места по целия свят.

__________

Бележки:

[1] За Земята е член на международната мрежа Нулеви отпадъци – Европа, в която членуват множество европейски общини, бизнеси и граждански организации, обединени от целта за премахване на отпадъците в Европа < www.zerowasteeurope.eu>. За Земята е част от Приятели на Земята – най-голямата международна мрежа от природозащитни организации, която води кампании по най-наболелите екологични и обществени теми < http://foeeurope.org/

[2] Относно Месеца за действие в областта на енергетиката 11 октомври – 11 ноември 2013 г.

http://reclaimpower.net/: Днес сме изправени пред планетарни бедствия и сме на път към катастрофални промени в климата. Навсякъде по света хората се обединяват за да реагират на кризата, но е необходимо посланието да достигне до повече хора, да се свържат и увеличат тези общностни действия. Ето защо Приятели на Земята се обединяват с други международни групи за организиране на световен месец на действие в областта на енергетиката. От 11 октомври до 11 ноември хора по целия свят ще поставят следните искания:

1. Глобална забрана на всякакви нови проекти за производство на ‘мръсна’ енергия (конвенционални и неконвенционални, изчерпаеми и изкопаеми горива)

2. Край на субсидии с парите на данъкоплатците за компании и проекти за мръсна енергия

3. Средствата да бъдат пренасочени към общностни и децентрализирани системи и енергийни решения.

[4] Топлофикация София предлага да изгради инсталация за изгаряне на модифицирано гориво от отпадъци (РДФ), което ще се произвежда от бъдещата инсталация за механично-биологично третиране (МБТ) в София. Повече информация може да намерите тук http://zazemiata.org/v1/Novini-CHetene.115.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=162&cHash=f53e832aa164ba7cfd2bfd5faeed58aa

[5] Производството на 1 т вестникарска хартия от дървесина изисква 11 699 квтч. Ако този един тон се изгори се получават 1,875 квт електроенергия. Изгарянето е загуба от 9 824 квтч. Ако този един тон се рециклира, ще са необходими само 6442 квтч, за да се произведе 1 т хартия. Така се спестява 5257 квтч електроенергия. (EPA Solid Waste Management and Greenhouse Gases — A Life-cycle Assessment of Emissions and Sinks; 3rd Edition, September 2006; Exhibit 2-4 pg 27 and Exhibit 2-6 pg. 29).

Спешнa обществена реакция: Плановете на Топлофикация София да гори столични отпадъци

До За Земята и вероятно други организации е изпратено за консултации заданието за доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инсталация за изгаряне на гориво от отпадъци (т.нар. РДФ) – с произход завод за отпадъци (МБТ) в София. Предложените площадки за изграждане на инсталацията са в рамките на ТЕЦ София или ТЕЦ Изток. Заданието още не е публикувано на уеб-страницата на Топлофикация и по информация от тях не е ясно това кога ще стане и дали ще се търсят по-широки консултации по него.

Крайният срок, поставен от Топлофикация София за коментари от За Земята, е 15 ноември. За Земята ще изготви становище, но всички желаещи и можещи да коментират е добре да подготвят такова ако ли не, то може да подкрепят това на За Земята.

Поради важността на проблема с отпадъците на София, както и рисковете за общественото здраве, социално-икономическите разходи и въпроси относно опазването на околната среда и ресурсите, За Земята цели да мобилизира възможно повече коментари по заданието. Това е първата обществено достъпна информация в процеса по реализиране на това намерение. Следват изготвяне на самия доклад по ОВОС и обществено обсъждане на доклада. Изключително важно е възможно повече граждани и организации да се включат в този процес, за да не се вземат решения на тъмно и за да поставим категорично въпроси от ключова важност относно ефектите на проекта за човешкото здраве, околната среда, местната икономика и ефективното използване на суровините.

Приканваме всички организации, сдружения, инициативни комитети и др., които имат интерес да работят по този проблем, да ни пишат, за да организираме среща. Моля, разпратете информацията.

Initiates file downloadЗаданието за обхват на ДОВОС можете да изтеглите оттук (.pdf, 5 МБ).

За контакт: Евгения Ташева (bezbokluk [at] zazemiata.org)

В Стара Планина стартира ежегодно национално почистване на високопланински територии

На 13 юли започва едноседмична национална акция за почистване на труднодостъпни защитени територии, координирана от За Земята. Събитието е в ход вече петнадесета година и е част от ежегодна кампания, преминала през по-голямата част от националните паркове на България и високите им части.

Тази години усилията ще бъдат насочени към Централен Балкан в доста широкпериметър – от хижа Амбарица до хижа Соколна. Акцията се извършва съвместно с Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е подкрепена от местни общински администрации, както и от кампанията на bTV – „Да изчистим България“.

За първа година почистването ще се случи в три паралелни лъча, които ще се съберат на хижа Тъжа. До момента има 160 регистрирани, които ще се разпределят между Лъч Север (х.Плевен – заслон Ботев – вр.Ботев), Лъч Амбарица (х. Амбарица) и Лъч Юг (х. Соколна – х.Тъжа). Работният план на участниците включва окончателното елиминиране на старите сметища на хижите Амбарица, Тъжа и Соколна, както и около военната база на връх Голям Кадемлия, подновяване на маркировката между хижа Соколна и Тъжа, както и преглед на основните туристически маршрути в района.

В рамките на последните 15 години  в резултат на кампанията бяха свалени над 73 тона отпадъци, предимно от трите национални парка (Рила, Пирин и Централен Балкан).

Почистването ни сблъсква с един от основните продукти на съвременното консуматорско общество, от което всички сме част. Единственото устойчиво и дългосрочно разрешение на проблема със замърсяването в планините е смаляването на потреблението.

Разпределение на лъчите по дни:

Лъч Север:

13 и 14 юли – х. Плевен

15 -17 юли засл. Ботев и връх Ботев 

Лъч Юг: 
13 – 16 юли – акция почистване на сметище в района на хижа Соколна
17 – х. Тъжа

Лъч Амбарица:

13 – 17 юли – акция почистване на сметище/а в района на хижа Амбарица

Общо трите лъча: 
18 юли – 20 юли: хижа Тъжа и връх Голям Кадемлия

***

За контакти:

Драгомира Раева (Лъч Север) 0885 91 36 36

Михаил Михов (Лъч Амбарица) 0889 62 04 33

Филка Сеулова (Лъч Юг) 0885 84 91 11

Зелено кино: Каним ви на първия мини-филм-фест „Рисайкулт“

На 28 и 29 май в Дома на киното Арт фест и екологично сдружение „За Земята” ще насочат вниманието на зрителите към състоянието на околната среда със селекция от документални филми.

На 28 май от 18.00 часа в рамките на събитието ще се състои премиерата на новият документален български филм „Нигерия кърви петрол” на режисьора Генади Кондарев. Специалната премиера на българския документален късометражен филм „Нигерия кърви петрол” ще разкрие действията на петролните компании в делтата на река Нигер през 2011г. От друга страна филмът представя и алтернативните енергийни решения, възможни без да се влияе върху климата. След прожекцията на зрителските въпроси ще отговаря лично режисьорът Генади Кондарев.

 

На 28 май от 19 часа документалният хит „Бунище Земя” ще бъде представен лично от проф. Пол Конет, един от главните експерти във филма, специален гост на фестивала и световно признат учен в областта на Нулевите отпадъци. След прожекцията на „Бунище Земя” проф. Конет ще дискутира с публиката темата за предотвратяването на отпадъците и замърсяването на земята.

Още един български късометражен филм „Банко и Добри” създаден през 2005г. ще насочи вниманието веднъж върху болезнената за много хора тема за застрояването на Пирин. „Банко и Добри” ще бъде показан заедно с още няколко документални късометражни филма на екологично сдружение „За Земята“, посветени на важните теми за генно-модифицираните организми и търговията с храни.

На 29 май от 15:45 до 18:45 ще бъда показана селекция от кратки филми на световната екологична организация Greenpeace по важни и неосветени теми като електронните отпадъци, състоянието на климата по света, екоравновесието на световните океани и генно-модифицираните организми.

Това е първо издание на феста RecyCult, който цели да предизвика размисъл, като посочи горещите проблеми в световен и национален мащаб и подскаже пътища за решаването им.

Цялата програма на филм фест RecyCult:

28 май
15:30 – късометражни филми на За Земята за ГМО, хранителна независимост, Банко и Добри
18:00 Нигерия кърви петрол + дискусия с режисьора Генади Кондарев
19:00 Бунище Земя + дискусия с проф. Пол Конет – експерт във филма
21:00 Повече от мед

29 май
15:45 – 18:45 – късометражни филми на Грийнпийс + дискусия с представители на Грийнпийс България

Цени на билетите: 6 лв / 4 лв (за учащи и пенсионери)

Заповядайте!

Да сложим край на отпадъците! – е-акция

Понастоящем всеки европеец изхвърля средно над 500 кг отпадъци на година. Още по-лошо: 60% от тези отпадъци се депонират на сметища или изгарят в инсинератори или циментови пещи . [1]

 

Тревожен е фактът, че изгарянето продължава да нараства в Европа и се финансира с пари на данъкоплатците от бюджета на ЕС.

Приятели на Земята иска да обърне тази тенденция и иска повече отпадъци да бъдат предотвратени, използвани повторно или рециклирани. Ако в целия Европейски съюз се рециклира толкова, колкото в най-добре представните регионите за рециклиране в Европа, ще бъдат създадени над 500 000 работни места.[2] Друго предимство е, че работните места в сектора на рециклирането са по-добре платени от тези на сметищата. [3]

В момента европейските институции обсъждат дългосрочния подход към околната среда, включително отпадъците, определен в рамковия документ за цялото екологично законодателство до 2020 г – т.нар. Седма програма за действие за околната среда (ПДОС).
Присъединете се към нашата акция и изпратете електронно съобщение на Министъра на околната среда и водите, за да покажем, че искаме по-добро управление на отпадъците в Европа. Имаме нужда от система, основана на предотвратяването, повторната употреба и рециклирането. Това също ще доведе до повече и по-добри работни места.

От този сайт можете да изпратите електронно съобщение до Министъра на околната среда и водите, за да му кажете колко е важно за България да направи възможното, така че суровините в Европа да се управляват по-добре.
http://www.reduse.org/en

В онлайн акцията участват Приятели на Земята в Австрия, Унгария, България, Чешката република, Дания и Англия, Уелс и Северна Ирландия.
Между май и юни министрите на околната среда на страните-членки на ЕС ще се срещат на високо равнище, за да обсъждат бъдещето на политиката за управление на отпадъците и те могат да поставят гласа на европейските граждани в преговорите.

Добавете и вашия глас и кажете на хората, вземащи решения, че Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС) е от съществено значение да се спре депонирането и изгарянето на отпадъци и да се поставят правилните стимули, за да се повиши предотвратяването на отпадъци, повторната употреба и рециклирането в цяла Европа. Помогнете ни да изпратим на нашето правителство посланието, че в Седмата програма за действие за околната среда трябва да залегнат по-добри политики за управление на отпадъците и природните богатства.


[1] Евростат (2013 г.) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics

[2] Приятели на Земята Европа (2010), „Повече работни места по-малко отпадъци“ http://www.foeeurope.org/publications/2010/More_Jobs_Less_Waste_Sep2010.pdf

[3] Европейска агенция за околна среда (2011 г.) Доходи, работни места и иновации: ролята на рециклирането в зелената икономика http://www.eea.europa.eu/publications/earnings-jobs-and-innovation-the

Да почистим заедно Балкана

За Земята сърдечно ви кани на Чистене 2013 в Национален Парк Централен Балкан от 13 до 20 юли.
Поради мащабността на Балкана тази година ще атакуваме боклука с две отделни групи от северната и от южната страна на Стара Планина. Лъч 1 стартира почистващата акция от северна България, като преминава през хижа Плевен (над град Априлци), огрява заслон Ботев, премита самия връх Ботев и завършва на хижа Тъжа. Лъч 2 се устремява към планината от юг към хижа Соколна (над село Габарево), ощетва местността Синаница, овършава отпадъците на връх Триглав и се обединява с Лъч 1 на хижа Тъжа. Лъч 2 ще удари и едно рамо на Парка, като поднови маркировката по маршрута Соколна – Триглав – Тъжа.
И тази година целим да почистим основните туристически маршрути, да елиминираме стари бунища покрай хижи и заслони, като създаваме, разпрострняваме и утвърждаваме културата на „боклука в раницата“ сред хижари и планинари.

Места и дати за 2013
Лъч 1
Хижа Плевен: 13 и 14 юли; заслон Ботев: 15 и 16 юли; хижа Тъжа: 17, 18 и 19 юли
Лъч 2
Хижа Соколна: 13, 14 и 15 юли; връх Триглав: 16 юли; хижа Тъжа: 17, 18 и 19 юли.

 

От За Земята
Организираме терен за палаткуване около базовите хижи и осигуряваме вкусни вегетариански гозби по цели три пъти на ден 😉

От вас
Доброволния труд по намиране, изриване и изнасяне на отпадъците до определени места, от където те ще бъдат транспортирани до законни сметища… както и лудории, смехории, песни, танци, споделяне на опит, идеи и отговорности.

Как да се включа
Ела на чистенето, като се запишеш в този формуляр до 08 юли: https://docs.google.com/forms/d/10_PH_27Bu3Z4-djG-St6PJjSKIWU9UfhaL5pMhodrgo/viewform

Как да помогна
Стани доброволец за организирането на чистенето. Пиши ни, ако това те заинтригува, и ще обсъдим как можем да работим заедно. Направи дарение за независимото финансиране на кампанията (виж по-долу как).

Какво е чистенето
Чистенето е една високо-интензивна, високо-надморска и освежителна активност за дълбочинно прочистване на високопланинските терени, където все още се намират отпадъци, често невидими за случайния турист.
Кампанията е на ход вече 15 години, през които почистихме голяма част от високо-планинските хребети из България. Освен че заедно свалихме над 61 тона отпадъци от планините, създадохме и общност от хора със споделени ценности за грижа и закрила на природата; общност, където всички участваме в организацията, във взимането на решения и поемането на отговорност.

Направи дарение за почистването
От 2011 година почистванията се финансират изцяло с дарения и материална подкрепа от широк кръг приятели и съмишленици, за което отново ви благодарим.
За да продължим независимото реализиране на кампанията разчитаме на вашата подкрепа и тази година.

Как да дарим
1. На адреса на За Земята: гр. София, бул. Янко Сакъзов 11 Б, партер;
2. На банковата сметка на За Земята, като посочите основание за трансфера „Дарение за почистване“ и ваш телефон или имейл за връзка:
Име: Екологично сдружение За Земята
Банкова сметка в EUR: BG35UNCR96601407425430
Банкова сметка в лева: BG70UNCR96601007425415
SWIFT код: UNCRBGSF

Контакти в За Земята:
Драга – dragomira[at]zazemiata.org
Филка – fisekulova[at]gmail.com
тел. 02 943 11 23
моб. 0896 62 88 08