НАСОКИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПРАВЕДЛИВИЯ ПРЕХОД

Създаването на Механизма за справедлив преход (МСП) отразява ангажимента на Европейската комисия за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г., като насърчава социалната и икономическата справедливост и подкрепя прехода към декарбонизирана икономика.

В рамките на Механизма, от държавите-членки на ЕС се очаква да разработят Териториални планове за справедлив преход (ТПСП) като условие за достъп до различните схеми за финансиране.

Механизмът за справедлив преход е част от по-голям пакет от финансови средства, които се предоставят за постигане на целите на Европейската зелена сделка, в която най-голям дял заемат екологичните решения.

Подборът на проекти в рамките на Фонда за справедлив преход се ръководи от целта да се осигури честен и справедлив преход към декарбонизирана икономика. Проектите трябва да бъдат включени в ТПСП и да отговарят на критериите за:

 • намаляване на емисиите на парникови газове,
 • създаване на нови работни места,
 • насърчаване на социалното приобщаване,
 • опазване на околната среда и
 • принос към общите цели на Механизма за справедлив преход.

В Регламента за Фонда за справедлив преход се определят общите насоки и принципи, които проектите за справедлив преход трябва да следват и се посочват потенциалните области за финансиране на проектите. Той обаче не предоставя достатъчно подробности.

За да запълним тази липса, съставихме списък с критерии за подбор и видове проекти, които публичните органи могат да използват като насоки при избора на проекти за справедлив преход и зелена икономика. Тъй като тези проекти могат да включват различни заинтересовани страни, също така предоставяме насоки за ангажиране на заинтересованите страни на ниво планиране и при наблюдение за напредъка на тези проекти. 

Настоящото ръководство има за цел да подпомогне органите, вземащи решения в това да подберат проекти, които целят да постигнат устойчив енергиен преход по разнообразен, обективен и справедлив начин.

Надяваме се, че то ще повиши нивото на амбиция за устойчиви решения в регионите и ще позволи на това средствата да бъдат използвани по начин, съобразен с целите на справедливия преход. 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свалете като pdf файлРъководство за европейските фондове

ЕС осигурява различни фондове за подпомагане на държавите членки при изпълнението на европейските политики. Финансовата подкрепа от ЕС е важен инструмент за постигане на целите на Европейската зелена сделка. От 2021 г. до 2027 г. има фондове и програми, на разположение от традиционния бюджет на ЕС (многогодишната финансова рамка), от плана за възстановяване след пандемията („Next Generation EU“) и от приходите от схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ). Взети заедно, тези програми осигуряват милиарди евро за инвестиране в действия в областта на климата и спомагат за постигането на целите за 2030 г.

В настоящото ръководство се подчертава важността на някои от фондовете, които са от най-голямо значение за действия в областта на климата, а именно фондовете на политиката на сближаване, Механизма за възстановяване и устойчивост, Фонда за справедлив преход, Фонда за модернизация и Социалния фонд за климата. В него е описано как може да участвате в разработването и изпълнението на фондовете на ЕС и да се увеличи потенциалът им в полза на гражданите и околната среда.

Наръчник за данъчна справедливост: Ръководство за учители и план на уроци

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
,

Наръчник на активиста: Достъп до данни и изследвания за чист въздух

В стремежа да разберем дали въздухът, който дишаме, е замърсен, една от най-важните изходни точки е да познаваме източниците на данни за качеството на въздуха. Този полезен наръчник, създаден от Екологично сдружение „За Земята“ с подкрепата на Clean Air Fund ще ви помогне да разберете:

 • Кои са общодостъпните портали с информация за състоянието на качеството на атмосферния въздух (КАВ)?
 • Как да получим информация от институциите, когато тя не е публично достъпна?
 • Кои са задължителните реквизити на заявлението за достъп до обществена информация и кои лица са задължени по закон да ни предоставят такава?
 • Какво представлява системата за мониторинг на КАВ?
 • Какво е автоматична станция, ръчен пункт за мониторинг, мобилна станция?
 • На какви изисквания трябва да отговарят измервателните съоръжения?

Прочетете повече в наръчника:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

,

Наръчник на активиста: Активизъм за чист въздух чрез средствата на закона

Специалистите в сферата на околната среда се налага да се срещат и да боравят с голям брой документи и актове – закони, стратегии, програми, инструкции и много други. Ако искаме да стъпим на стабилна основа при упражняване на правните възможности за участие в политиките за околната среда, е жизненоважно да знаем какво е действащото право и в кои източници се съдържа то.

Запознайте се с ключовите нормативни актове в сферата на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Разбрете къде са уредени те и какви са  инструментите за правене на политики в областта на КАВ – планове и програми.

Вижте повече във файла:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

,

Наръчник на активиста: Индустриалните замърсители в населените места

Искате да се противопоставите на замърсяването на въздуха от индустриални предприятия във вашето населено място, но не знаете точно какво и как да направите? Този безплатен наръчник ще е от полза на всеки гражданин, който иска да си отговори на въпроси като:

 • Къде да намерим информация за замърсяването, което се причинява от индустриални замърсители?
 • Как и къде да намерим най-обширна информация за конкретното инвестиционно предложение (ИП)?
 • Как и от къде да разберем дали ИП е вече одобрено и ако не е – кога предстои да стане това?
 • Как да разберем дали трябва да се прави ОВОС на конкретното ИП? Как да се информираме кога започва процедурата по ОВОС? Къде да следим и проверяваме за тази информация за да не изпуснем сроковете?
 • На кой етап от тази процедура можем да се включим като граждани? По какъв начин да се включим? Как да се подготвим и как и къде да заявим желанието си да се включим?
 • От какви специалисти бихме имали нужда като наши консултанти?
 • Комплексни разрешителни (КР): Кой ги издава? Каква е процедурата за и на какви видове предприятия се издават? Какво съдържат КР? С какви норми трябва да се съобразят КР?
 • Как и на кого да сигнализираме за нередности?

Свалете наръчника тук:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Наръчник за фестивали без отпадъци

От момента, в който се събуждаме и си мием зъбите сутрин, до момента, в който гледаме телевизия в края на деня, сме заобиколени от пластмаса. Толкова много, че е трудно да си представим човек да излезе от магазина без поне един предмет, който да е в пластмасова опаковка. И не само количеството произведена пластмаса е проблем. Всичко свързано с нея е вредно за планетата, от въздействието на изкопаемите горива, които се извличат за направата ѝ, до вредните за здравето ефекти на токсините, които се отделят при горенето ѝ, до опустошителното ѝ действие върху морските обитатели.

Не винаги е било така. Всъщност днес има хора родени в среда без почти никакви пластмаси. Представете си да отидете на плажа без да намерите нито едно парченце пластмасов отпадък или да посетите фестивал сред природата без из храстите да виждате захвърлени шишета, кенчета и прибори за еднократна употреба. Това е напълно възможно и зависи от действията, които решим да предприемем в тази посока. Можем да направим редица стъпки, без да чакаме държавни решения и политики да ни стимулират. Ако обичате да посещавате масови събития на открито или пък се каните сами да организирате такива, споделяме с вас няколко съвета за фестивали без отпадъци.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

,

7-те стъпки за създаване на зони с ниски емисии

Зоните с ниски емисии (ЗНЕ) набират скорост през последните години, разпространявайки се все повече в Европа. Според Clean Cities Campaign и въз основа на данните на Sadler Consultants, 228 ЗНЕ са били активни през 2019 г., 320 са действащи през юни 2022 г. и 507 ще са въведени към 2025 г. Техните цели, степен на амбициозност, размер, обхват и стъпки на въвеждане във времето варират в зависимост от местния и националния контекст, което означава, че няма универсална формула.

Но има принципи и подходи, които могат да бъдат приложени към всяка ЗНЕ, за да бъде тя ефективна. Този доклад обобщава основните елементи, които определят успеха на зоните с ниски емисии въз основа на преглед на литературата, примери за най-добри практики и насоки, предоставени от експертни групи като градовете от групата C40 или финансирани от ЕС проекти, като ReVeAL.

Запознайте се със 7-те стъпки за създаване на зони за ниски емисии, извлечени от успешния опит на водещите в тази сфера градове в Европа:

BG_The 7 steps to create effective low-emission zones

Управление на отпадъците за ученици – Д-р Тодор Недков

Помагалото е предназначено за учители в средното училище. То е състaвено в три части: управление на отпадъците за ученици, отпадъците в други учебни предмети, практически занимания и игри.

Уроците от част 1 включват лекция, задачи и като най-забавна част от всеки урок – допълнителен материал. Препоръчително е учителят, преподаващ тази част да има екологично образование или задълбочени познания в областта на управлението на отпадъците. В скоби след заглавието на всеки урок е посочен препоръчителния брой учебни часове.

Учебиният материал в част 2 е предназначен за учителите по основните предмети (математика, литература, физика, химия, история, география на България, английски и френски език). По свое усмотрение, всеки учител по горните предмети може да включи предлагания материал в преподавания от него предмет, както за да разнообрази учебната програма, така и за да повиши екологичната култура на учениците.

Част 3 на помагалото е посветена на извън класната кръжочна дейност. Представените игри и занимания са предназначени за разработване в извън учебно време – например празници, посветени на околната среда, екскурзии, обществено полезни мероприятия. Независимо от това, информацията, съдържаща се в тази част, не се препокрива с останалите две части и след просмисляне на начина на преподаване е възможно да бъде включена и в редовните учебни часове.

Сертификат за общини с нулеви отпадъци: Подробен преглед на изискванията

Сертификатът насърчава общините да се ангажират с по-амбициозни цели и същевременно да прилагат по-екологични и по-устойчиви политики и решения по отношение на управлението на отпадъците и практиките на кръговата икономика.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свали

Стъпки от процедурата по сертифициране на общини с нулеви отпадъци

Процедура по сертифициране на община с нулеви отпадъци – стъпка по стъпка

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свали

rainwater collection
, ,

Дъждовна вода за дворната градина – кратко ръководство

Кратко ръководство за собственоръчно изграждане на система за събиране и използване на дъждовна вода в дворни градини.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

,

Ядрената енергетика в България — хаос, корупция и некомпетентност

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
,

България между зеленото бъдеще и кафявото минало

Кои са митовете, които ни пречат да осъществим енергийния преход и да вървим към възобновяема енергия?

Почетете в следната брошура по темата.

BG_ZelenoBudeshteKafyavoMinalo

Снимка: Грийнпийс-България, слагане на соларни панели на хижа Скакавица.

 

 

 

Брошурата е подготвена със съдействието на Minor Foundation/ Supported by the Minor Foundation for Major Challenges

Наръчник: 12 стъпки за извънградско почистване

Вижте 12 стъпки за извънградско почистване, събрани в една страничка за успешно почистване в извънградски зони!

корица на Наръчник за ревизия и намаляване на отпадъците в училище

Как да намалим отпадъците в училище?

Как да направим ревизия на отпадъците в училище и как да ги намалим? Отговори ще намерите в този кратък Наръчник за ревизия и намаляване на отпадъците в училище.

,

Наръчник за компостиране

Компостиране на хранителни и растителни отпадъци

Как можем да компостираме в домашни условия?

В наръчника ще получите знания за просеца на компостиране и ще разберете как сами да си направите компостери.

Наръчник за компостиране

Гражданско участие в програми за саниране на жилищни сгради

Ръководството за гражданско участие в програмите по саниране е изготвено специално, за да бъде в полза на собствениците на жилища, които искат да са активни и инициативни в поддръжката на техните жилищни сгради.

В помагалото ще откриете полезно съдържание във връзка с условията за качествено строителство и обновяване на сградите чрез подобряване на техните енергийни характеристики. Ще разберете още кои са моментите, в които собствениците на жилища могат да се намесят във взимането на решения по проекти за саниране. Не не последно място, разгърнат е проблемът със строителните отпадъци и къде е подходящо те да бъдат изхвърлени.

Ръководството за активно участие на собствениците на жилища в програмите за обновяване на многофамилни сгради, може да бъде изтеглено напълно безплатно.

Sanirane_Manual_115x165_final_web2_centered_01

 

Наръчник за умно управление на отпадъците, 2016 г.

Наръчник за умно управление на отпадъците

свали Наръчник за умно управление на отпадъците

Този наръчник показва как можем да преминем към нов начин на управление на отпадъците като суровини. Нулеви отпадъци има за цел проектирането и управлението на продукти и проце-си по начин, който системно ограничава обема и премахва токсичността на отпа-дъците и материалите, като запазва и възстановява всички суровини, вместо да ги изгаря или погребва в сметища.